SLU-nyhet

Miljondonation till SLU för hundcancerforskning

Publicerad: 26 november 2020
Hund av rasen boxer, foto.

Boxerklubben donerar en miljon kronor till SLU för forskning kring cancer hos boxer men också andra hundraser.

– Vi är mycket glada för att ta emot en så stor donation. Gåvan kommer att göra verklig skillnad för forskningen om de vanligaste cancerformerna hos boxer. Det kommer öka kunskapen om sjukdomarna, ge bättre och säkrare behandling till drabbade hundar, men också leda till ökad förståelse om tumörsjukdomar hos människor, säger Henrik Rönnberg, onkolog och professor vid institutionen för kliniska vetenskaper.

Cancer är det främsta hälsoproblemet hos boxrar. Nästan varannan boxerägare råkar ut för en tumörsjukdom hos sin hund, många hundar dör också. Vanligast är mastocytom, malignt lymfom och hemangiosarkom. SLU forskar för att hitta tekniker för snabb diagnos, för förbättrad livskvalitet under sjukdom, för att kunna erbjuda träffsäkrare behandlingar och för bättre chans för fler hundar att klara sig. Målet på sikt är också att öka kunskapen om varför boxer drabbas så hårt och att minska tumörsjukdomarnas vanlighet.

– SLU är väldigt tacksamt för den donation Boxerklubben gett. Tillsammans med Universitetsdjursjukhuset (UDS) kommer vi kunna bedriva viktig patientnära och tillämpbar sjukdomsbehandling för de många boxrar och andra hundar vi ser med cancer. Pengarna kommer förbättra djurvälfärden och förhoppningsvis långsiktigt leda till färre cancerfall, säger Henrik Rönnberg.

Gemensamt för forskningen om de tumörsjukdomar som drabbar boxer är vikten av att tidigt upptäcka om tumörformen är aggressiv och dödlig, eller mer godartad och möjlig för hundar att överleva. Det gäller både för mastocytom och malignt lymfom, och SLU forskar på att med blodmarkörer och sofistikerad diagnosteknik tidigt kunna se vilken cancer det handlar om. Nu händer det tyvärr att hundar avlivas, när de med enklare behandling hade kunnat få ett bra liv i ytterligare några år. SLU satsar därför även på att utveckla specifika test för veterinärer för att kunna fatta livräddande beslut. Prover och klinisk information kan också stärka den molekylärbiologiska forskning som bedrivs, bl a i samarbete med Uppsala universitet och The Broad Institute i USA där man skaffar kunskap och analyserar riskfaktorer till varför cancer uppstår. På sikt kan detta leda till att minska andelen cancerfall hos boxer och andra hundar. Forskningen förväntas även öka kunskapen om likartade tumörer hos människor.

– Det var naturligt för oss att kontakta SLU där mesta delen av Sveriges veterinärmedicinska forskning görs. Tumörsjukdom är ett särskilt stort hälsoproblem hos boxerrasen och det känns mycket bra att stödja SLU:s framgångsrika forskning inom området, säger Anna Persson från Boxerklubbens Östra lokalområde.

– Donationen är ovanligt stor och kommer från en testamentsgåva till Boxerklubben 2018 i vilken ett par makar Johansson från Täby, valt att ge pengar till att långsiktigt gynna boxerrasen. Vi känner oss säkra på att vi genom att stötta cancerforskning på SLU använder arvet till nytta både för våra älskade boxerhundar och deras ägare, säger Anna Persson.

Boxerklubben ger också en välkommen summa till SLU för att kartlägga och bestämma orsakerna bakom boxrars knäledsproblem. Underlaget kommer kunna bidra till att förbättra diagnostiken samt behandling och vara till nytta i dialog med försäkringsbolagens sjukdomsregistreringsdata för att ställa relevanta forskningsfrågor i ett större patientmaterial. 

Kontaktpersoner:

Katariina Groth, ordförande Boxerklubben, Östra lokalområdet
E-post: ordf@olo.boxerklubben.org

Åsa Formo, SLU
Se nedan


Kontaktinformation

Åsa Formo, fundraiser
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap/ledningskansliet, SLU
asa.formo@slu, 018-67 25 70, 070-689 30 33