Ormbett

Senast ändrad: 16 januari 2024
Huggorm. foto

Så här års är det inte bara solen som tittar fram, utan även huggormarna. Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om huggormsbett.

Min hund har blivit huggormsbiten – vad ska jag göra?

Håll hunden i strikt stillhet och uppsök veterinär omedelbart efter ett ormbett!

Varför ska hunden vara stilla efter den blivit ormbiten – den mår ju bra just nu?

Efter ett ormbett kan det dröja olika lång tid innan giftet når blodomloppet. Om hunden rör på sig kan detta påskynda upptaget av gift till blodbanorna. Håll därför den ormbitna hunden i stillhet, lämna ormbettet ifred (inget bandage, kyla, sugande eller liknande) och uppsök snarast veterinär.

Katter kan i många fall klara ormbett något bättre än hundar men ett veterinärbesök rekommenderas ändå eftersom även katter blir allvarligt påverkade efter ormbett.

Både hundar och katter kan få mycket ont av ormbett och behöver då få smärtstillande medicin hos veterinär. Vanliga veterinära smärtstillande läkemedel på recept är inte lämpliga att ge i samband med ormbett.

Jag har hört att ormbett inte behöver vara så farligt?

Ja, om du har tur kanske ditt djur bara har fått ett så kallat torrbett, d. v. s ett försvarsbett utan någon insprutning av ormgift. Om inget ormgift har sprutats kan just din hund klara sig undan med blotta förskräckelsen. Men om en förgiftning skett kan situationen snabbt bli allvarlig, och utan veterinärvård kan din hund i värsta fall dö av ett ormbett. Tidigt insatt behandling av ett ormbett är avgörande.

Ska jag ge kortison till min ormbitna hund?

Kortison har ingen effekt på de vävnadsskador som ormgiftet orsakar Tidigare gavs kortison för att minska svullnad, delvis eftersom det antogs att svullnaden berodde på en allergisk reaktion. Idag vet vi att huggormens gift bryter ned vävnaden intill bettstället, så att blod och vävnadsvätska läcker ut i området som sedan sväller upp.

Min hund har blivit inskriven på Universitetsdjursjukhuset för ormbett – vad händer nu?

Våra veterinärer och djursjukskötare övervakar noga hur förgiftningen utvecklar sig, och sätter in rätt behandling utifrån hur allvarlig förgiftningen bedöms vara. De flesta får smärtlindring och intravenöst dropp, eftersom god cirkulation är viktig för att förebygga till exempel akut njurskada. Antibiotika används inte rutinmässigt. Huggormens gift påverkar blodets förmåga att koagulera och kan även orsaka sönderfall av de röda blodkropparna. Vid en allvarlig förgiftning kan det därför behövas motgift eller blodprodukter såsom plasma eller röda blodkroppar.

Det är viktigt att hålla hunden i strikt vila tills du får klartecken av din veterinär att stegvis återgå till normal motionering. I de allra flesta fall blir hunden helt återställd.