Scintigrafi häst

Senast ändrad: 07 december 2022
Två personer och en häst. Foto.

För att få komma med din häst till scintigrafi behöver vi en remiss från din veterinär.

Hästar som kommer för scintigrafi bor i ett särskilt stall. Detta för att personalen inte ska utsättas för mer strålning än nödvändigt. Av strålskyddsskäl mockas inte boxen dagen efter scintigrafin eftersom den större delen av den injicerade radioaktiviteten utsöndras via urinen och gör spånet i boxen radioaktivt.

När hästar skall undersöka nedre delen av benen ska dessa hållas så varma som möjligt och man blir i kallelsen uppmanad att linda hästens ben kvällen innan undersökning. Detta för att det blir mycket bättre undersökningar på varma hästben än kalla. Har man otur så kan det till och med bli så att det inte alls går att få diagnostiska bilder. Innan undersökningen tas stallbandagen av.

Vid undersökning av hov- och strålben tas skon av. Det görs för att strålningen inte kan passera genom metallen.

Den radioaktiva isotopen injiceras intravenöst i venen på hästens hals. Först får hästen bedövningssalva på den plats där injektionen ska ges. Det görs för att hästen inte ska reagera på sticket från kanylen. Själva injektionen orsakar inget obehag för hästen. Därefter får hästen vänta i två timmar innan undersökningen påbörjas. Under denna tid får hästen äta och dricka som vanligt.

Vid undersökningen får hästen lugnande medel. Eftersom undersökningen kan ta allt mellan 30 minuter och två timmar kommer hästen att få lugnande medel vid upprepade tillfällen, men i låga doser, eftersom hästen inte får bli ostadig och vinglig. Varje bild tar ca 1,5 minuter.

Om man vid undersökningen hittar områden med ökat upptag så kompletteras undersökningen med andra bilddiagnostiska undersökningar morgonen efter scintigrafin.

Hästen är klar att hämtas på eftermiddagen dagen efter scintigrafin. Då är ännu inte svaret klart utan det tar ytterligare 3-4 arbetsdagar. Svaret skickas sedan till den remitterande veterinären.

Vi har tider för scintigrafi ungefär varannan vecka, men med uppehåll under några veckor på sommaren.


Kontaktinformation