Universitetsdjursjukhuset (UDS) vid SLU

Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelande som skickas ut från SLU.


Det finns 1238 sidor som är taggade med Pressmeddelanden:

Miljöoptimal kvävegiva varierar från plats till plats

Kvävegödsling höjer skördarna och binder mer kol i marken, men bidrar samtidigt till övergödning och utsläpp av växthusgaser. Hur stor den miljöoptimala kvävegivan är varierar dock, och beror på var

Miljöoptimal kvävegiva varierar från plats till plats

Kvävegödsling höjer skördarna och binder mer kol i marken, men bidrar samtidigt till övergödning och utsläpp av växthusgaser. Hur stor den miljöoptimala kvävegivan är varierar dock, och beror på var

Vad ska Sveriges nya forskningsfartyg heta?

SLU har fått i uppdrag av regeringen att bygga ett nytt oceangående undersöknings- och forskningsfartyg. Nu vill vi ha förslag på vad det nya fartyget ska heta. – Vi ser gärna namnförslag som har en

GreenFlag2019

2017 blev SLU:s campus Ultuna först ut med att få Green Flag Award i Sverige. Nu får SLU och Akademiska Hus utmärkelsen för tredje året i rad och visar därmed att de prisbelönta grönområdena

GreenFlag2019

2017 blev SLU:s campus Ultuna först ut med att få Green Flag Award i Sverige. Nu får SLU och Akademiska Hus utmärkelsen för tredje året i rad och visar därmed att de prisbelönta grönområdena

Biologisk mångfald har betydelse för alla globala hållbarhetsmål

Värnande av biologisk mångfald påtalas tydligt i två av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, men detta speglar inte den fulla nyttan av denna mångfald. En genomgång av forskningslitteraturen

Biologisk mångfald har betydelse för alla globala hållbarhetsmål

Värnande av biologisk mångfald påtalas tydligt i två av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, men detta speglar inte den fulla nyttan av denna mångfald. En genomgång av forskningslitteraturen

Antibiotikamanual

Antibiotikamanual

SLU deltar i lanseringen av manualen ”Prudent and efficient use of antimicrobials in pigs and poultry”, vars syfte är att minska antibiotikaanvändningen inom djurhållning. Arbetet med att skriva

Höftledsdysplasi är ärftligt och vanligare hos stora katter

Miljontals katter i världen lider troligen av höftledsdysplasi, men katters höftledshälsa är inte särskilt väl undersökt. I en färsk studie från SLU, med fokus på rasen maine coon, konstaterar

Höftledsdysplasi är ärftligt och vanligare hos stora katter

Miljontals katter i världen lider troligen av höftledsdysplasi, men katters höftledshälsa är inte särskilt väl undersökt. I en färsk studie från SLU, med fokus på rasen maine coon, konstaterar

Antibiotikamanual

Antibiotikamanual

SLU deltar i lanseringen av manualen ”Prudent and efficient use of antimicrobials in pigs and poultry”, vars syfte är att minska antibiotikaanvändningen inom djurhållning. Arbetet med att skriva

Svenskt jordbruk kan utnyttja kapital och sidoverksamheter mer effektivt

Svenskt jordbruk kan utnyttja kapital och sidoverksamheter mer effektivt

Effektiviteten i jordbruksverksamhet kan variera mellan olika regioner. För att se om det finns utrymme att öka effektiviteten har forskare från SLU och AgriFood Economics Centre undersökt

Loading…