När du besöker oss akut

Senast ändrad: 20 februari 2024

Vid Universitetsdjursjukhuset (UDS) undersöks och behandlas alla typer av akuta medicinska och kirurgiska tillstånd. Du är välkommen hit både med och utan remiss.

Ring oss alltid innan du kommer in, så vi kan förbereda oss inför att ta emot din häst på bästa sätt och även säkerställa att vi har en vårdplats tillgänglig.

Kom ihåg att ta med hästpasset, och ta också med remissen om din häst har undersökts av en veterinär i fält. 

Ankomsten

Bedömning

När du kommer in med din akut sjuka häst görs en första bedömning av hur allvarligt hästens tillstånd är. Du kommer också att få berätta om hästens sjukdomshistoria (anamnes). Ibland tillåter hästens besöksorsak och allmäntillstånd inte mer än en mycket kortfattad anamnes.  Vid behov kompletterar vi informationen i efterhand.

Om din häst är mycket sjuk

Om din häst är mycket sjuk vid ankomsten kommer vi att fokusera helt på din häst och på de akutåtgärder som är nödvändiga.

Som djurägare är det naturligt att känna stor oro i dessa situationer, och vi gör därför allt för att fortlöpande informera om händelseförloppet. Ibland kan vi behöva göra en rad undersökningar i snabb följd, för att först därefter gå igenom situationen tillsammans med dig.

Vid akutmottagandet utförs de undersökningar och åtgärder som behöver göras direkt.

Efter den akuta fasen

Efter akutmottagandet skrivs de flesta akutpatienter in på kliniken för behandling, observation och vidare undersökningar. Icke-akuta undersökningar och åtgärder utförs på dagtid. Läs gärna mer om vår vårdavdelning här.

Vi uppdaterar dig kontinuerligt om din hästs tillstånd, och kontaktar dig vid behov dygnet runt om hästens tillstånd skulle försämras.

Fakta:

Kom ihåg!

  • Ring innan du kommer
  • Vi tar emot även utan remiss
  • Glöm inte passet

Kontaktinformation

Hästkliniken

Telefonnummer: 018-67 29 50

E-post: hastkliniken@slu.se

Öppettider: Alla dagar, dygnet runt.