Hur ska provet hanteras?

Senast ändrad: 07 december 2022

För att hantera beställningar snabbt, effektivt och kvalitetssäkert är det viktigt för oss att remisser är noggrant ifyllda och att prover hanteras på rätt sätt. Här följer information om hur remissen ska fyllas i, hur prover bör hanteras inför transport, samt hur vi hanterar prover på Klinisk kemiska laboratoriet. Om ni har några frågor, tveka inte att höra av er till oss!

Remissen

En korrekt ifylld remiss underlättar vår hantering och gör processen snabbare och mer patientsäker. Här följer de viktigaste punkterna för oss att ni fyller i på remissen förutom fullständiga patientuppgifter, vilka analyser som önskas samt vilket provmaterial som är bifogat.

Ange din beställarkod i avsett fält på remissen. Din beställarkod står uppe till höger efter beställare på alla provsvar du får från oss. Som ny kund har du kanske inte hunnit få din beställarkod än. Ange då på remissen att du är ny kund när du skickar in ditt första prov.

Om patienten har ett journalnummer från er som klinik kan det med fördel fyllas i. Annars genereras ett nytt journalnummer på laboratoriet.

För att säkerställa provets ålder och därmed hållbarheten för önskad analys behöver både provtagningsdatum, postningsdatum, samt eventuell förvaring på kliniken anges. Det kan även hjälpa oss att avgöra om förändringar i blodbilden beror på förvaring eller är patologiska förändringar. Tänk på att den tid provet ligger i posten räknas som rumstemperatur. De flesta analyser kan utföras på prover som förvarats i rumstemperatur i 3 dygn eller mer, men det finns vissa undantag. Kontakta gärna laboratoriet för mer information. 

Anamnesen kan vara avgörande för oss när det gäller att bedöma och tolka provsvar.

Prover sparas på Klinisk Kemiska Laboratoriet

Proverna sparas på Klinisk kemiska laboratoriet. Serum-, plasma- samt urinprover där kortisol/kreatinin eller protein/kreatinin analyserats sparas fyra veckor i frys. EDTA helblod, samt transcellulära vätskor sparas sju dagar i kylskåp. Urinprov för bedömning av sediment sparas i kyl i två veckor. Utstryksglas sparas i sex månader (hematologier) till två år (cytologier och benmärg). Detta möjliggör i många fall kompletterande analyser under den perioden.

Provet

På våra remisser anges vilket provmaterial som behövs till respektive analys, samt om djuret behöver vara fastande innan provtagning. Här följer en kort genomgång av hur olika provmaterial bör hanteras, samt vilken minsta provvolym för vissa metoder är. Märk provet med patientuppgifter.

Ska analysen utföras på serum, EDTA-plasma, lithiumheparinplasma eller citratplasma kan dessa med fördel centrifugeras och avskiljas innan transport till laboratoriet. Avskild plasma hälls över i ett tomt plaströr, dvs det får inte förvaras i ett serumrör med gel eller clot activator. Det är bra att frysa in avskilt serum eller plasma innan transport om det behöver förvaras på kliniken.

Om helblod eller urinsediment skickas under kyligare väderförhållanden är det viktigt att se till att provet inte fryser under postgången för att undvika hemolys i helblod, samt förstörda kristaller eller celler i urinen. Om helblod eller urinsediment behöver förvaras på kliniken innan postning är 4-8 ᵒC en bra förvaringstemperatur. Urin för analys av kortisol/kreatinin-kvot, samt protein/kreatinin-kvot tål frysning och vid analys av urinprotein är det bra att frysa provet före transport om det behöver förvaras på kliniken innan postning.

Alla prover utstrukna på glas bör förvaras i rumstemperatur för att bevara cellerna. Utstryk på glas tål inte frysning och bör skyddas om de skickas under kyligare väderförhållanden.

Minsta provvolym är olika för vilka och hur många analyser du önskar. Minsta provvolym för endokrina analyser är 200 - 400 μl avskilt serum eller EDTA-plasma. För hematologiska analyser behövs 500 μl EDTA helblod. Skicka även med ett par utstryk på färskt EDTA-blod. Se vår instruktion för att göra bra blodutstryk. Minsta provvolym för kemianalyser är 300 μl avskilt serum eller litiumheparinplasma, men för enstaka analyser kan en mindre provmängd räcka. På remissen framgår vilka analyser som kan analyseras på vad, S för serum och P för litiumheparinplasma.

För analys av glukos behöver serum/plasma avskiljas inom en timme efter provtagningen för att resultatet ska bli tillförlitligt eftersom erytrocyterna förbrukar glukosen i provet. Finns det inte möjlighet att avskilja serumet inom en timme från provtagning går flouridrör att använda för provtagningen för att bevara glukosen i provet. För analys av kalium hos häst behöver serum/plasma avskiljas inom en timme för tillförlitligt svar eftersom kalium läcker ut ur erytrocyterna hos häst.

Ring gärna och rådfråga oss om du känner dig osäker.


Kontaktinformation

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.10

Provmottagningen: tel: 018-67 16 23 (kl. 10-12, 13-16.10)
Epost: KlinKemLab@slu.se (ej akuta ärenden)
Veterinärkonsultation för remitterande veterinärer: tel. 018-67 16 19

Postadress:
Klinisk kemiska laboratoriet
Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Box 7038  
750 07 Uppsala