Prislista

Senast ändrad: 08 april 2022

Alla priser anges exkl. moms.

Analyspaket

Cytologi & transcellulära vätskor (synovia, peritoneal- och thoraxvätska, CSF)

Benmärgspaket (cytologi + histopatologi) 1535:-
LPK + differentialräkning 445:-
Cerebrospinalprov (EPK + LPK + diff + protein) 540:-

Endokrinologi

Tot T4 + TSH 350:-
2 Tot T4 + TSH (prov före och 3-6 tim efter behandling) 510:-
Fritt T4 + Tot T4 + TSH 480:-
Fritt T4 + Tot T4 + TSH + TgAA 730:-
OGT (insulin + glukos) 340:
OGT (insulin + glukos) före och efterprov 580:-

Hematologi

Leukocyter (B-LPK+diff) 325:-
Hematologipaket(B-Hb, B-EVF, B-LPK+diff) 375:-
Anemipaket (B-Hb, B-EVF, B-EPK, MCV, MCHC, retikulocyter, B-LPK+diff) 475:-

Klinisk kemi

Hund kemipaket litet 450:-
(9 analyser: CRP, krea, ALAT, ALP, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos)

Hund kemipaket mellan 595:-
(14 analyser: CRP, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, totalt Ca, P)

Hund kemipaket stort 675:-
(20 analyser: CRP, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, kolesterol, totalt Ca, P, Na, K, Cl, amylas, lipas)

Katt kemipaket litet 525:-
(9 analyser: SAA, krea, ALAT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin)

Katt kemipaket mellan 640:-
(14 analyser: SAA, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, totalt Ca, P)

Katt kemipaket stort 645:-
(18 analyser: SAA, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, kolesterol, totalt Ca, P, Na, K, Cl) 

Häst kemipaket litet 405:-
(7 analyser: SAA, albumin, protein, globulin, gallsyror, GLDH, krea)

Häst kemipaket mellan 545:-
(12 analyser: SAA, albumin, protein, globulin, gallsyror, GLDH, ALP, GT, ASAT, CK, krea, glukos) 

Häst kemipaket stort 595:-
(16 analyser: SAA, albumin, protein, globulin, gallsyror, GLDH, ALP, GT, ASAT, CK, krea, urea, glukos, triglycerider, Na, K) 

Njurprofil hund 405:-
(9 analyser: krea, urea, albumin, protein, globulin, Cystatin C, K, P, totalt Ca)

Njurprofil övriga 355:-
(8 analyser: krea, urea, albumin, protein, globulin, K, P, totalt Ca)

Leverprofil hund/katt 380:-
(9 analyser: ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, bilirubin, urea) 

Urin

Urinprov (densitet + stix + sediment) 275:-

Övriga

B12 + Folsyra 375:-
B12 + Folsyra + TLI 575:-

Cytologi

Cytologi 565:-
Utökad cytologi (flera frågeställningar) 850:-
Benmärg cytologi 705:-
Benmärg histopatologi 910:-
Benmärgspaket (cytologi + histopatologi) 1535:-
BAL inkl. räkning antal leukocyter 610:-

Endokrinolgi

Totalt T4 210:-
Fritt T4 200:-
TSH 235:-
TgAA 325:-
Tot T4 + TSH 350:-
2 Tot T4 + TSH (prov före och 3-6 tim efter behandling) 510:-
Fritt T4 + Tot T4 + TSH 480:-
Fritt T4 + Tot T4 + TSH + TgAA 730:-
Kortisol 1 prov 200:-
ACTH i EDTA-plasma 405:-
ACTH-stimulering 320:-
Dexametasonhämning, 2 prov 320:-
Dexametasonhämning, 3 prov 420:-
Dexametasonhämning, 4 prov 520:-
Urinkortisol/urinkreatinin-kvot, 1 prov 290:-
Urinkortisol/urinkreatinin-kvot, 2 prov 465:-
Urinkortisol/urinkreatinin-kvot, 3 prov 610:-
Progesteron 250:-
Östronsulfat 450:-
eCG 460:-
LH 530:-
AMH, anti-Mülleriskt hormon 845:-
Insulin 315:-
IGF-I 615:-
OGT (insulin + glukos) 340:-
OGT (insulin + glukos) före och efterprov 580:-
Glykossirap DanSukker, 400 g, 40 kr/st + porto 62 kr(alternativt 67 kr vid beställning av fler än 7 flaskor)

Hematologi

Vi bedömer alla hematologiska prover manuellt under mikroskop såväl som med ett avancerat instrument.

Leukocytpaket (B-LPK+diff) 325:-
Hematologipaket (B-Hb, B-EVF, B-LPK+diff) 375:-
Anemipaket (B-Hb, B-EVF, B-EPK,
MCV, MCHC, retikulocyter, B-LPK+diff) 475:-
B-Hb, B-EVF, B-EPK, B-LPK (enstaka analys) 105:-/st
B-trombocyter 140:-
B-retikulocyter 150:-

Hemostasundersökning, urin- och träckprov

Hemostas

PT 200:-
APTT 200:-

Träckprov

Blod i träck 300:-

Urin

Urinprov (densitet + stix + sediment) 275:-
U-protein/U-kreatinin-kvot 210:-

Urinkortisol/krea

Urinkortisol/urinkreatinin-kvot, 1 prov 290:-
Urinkortisol/urinkreatinin-kvot, 2 prov 465:-
Urinkortisol/urinkreatinin-kvot, 3 prov 610:-

Klinisk kemi

Hund kemipaket litet 450:-
(9 analyser: CRP, krea, ALAT, ALP, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos)

Hund kemipaket mellan 595:-
(14 analyser: CRP, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, totalt Ca, P)

Hund kemipaket stort 675:-
(20 analyser: CRP, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, kolesterol, totalt Ca, P, Na, K, Cl, amylas, lipas)

Katt kemipaket litet 525:-
(9 analyser: SAA, krea, ALAT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin)

Katt kemipaket mellan 640:-
(14 analyser: SAA, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, totalt Ca, P)

Katt kemipaket stort 645:-
(18 analyser: SAA, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, kolesterol, totalt Ca, P, Na, K, Cl) 

Häst kemipaket litet 405:-
(7 analyser: SAA, albumin, protein, globulin, gallsyror, GLDH, krea)

Häst kemipaket mellan 545:-
(12 analyser: SAA, albumin, protein, globulin, gallsyror, GLDH, ALP, GT, ASAT, CK, krea, glukos) 

Häst kemipaket stort 595:-
(17 analyser: SAA, albumin, protein, globulin, gallsyror, GLDH, ALP, GT, ASAT, CK, krea, glukos, triglyceriderF, Na, K) 

Njurprofil hund 405:-
(9 analyser: krea, urea, albumin, protein, globulin, Cystatin C, K, P, totalt Ca)

Njurprofil övriga 355:-
(8 analyser: krea, urea, albumin, protein, globulin, K, P, totalt Ca)

Leverprofil hund/katt 380:-
(9 analyser: ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, bilirubin, urea) 

Albumin 90:-
ALP 85:-
Amylas 85:-
ASAT 85:-
Bilirubin, totalt 85:-
CK 85:-
Cystatin C 110:-
Elektrolyter (Na, K, Cl) 190:-
Fosfat 85:-
Fruktosamin 120:-
Gallsyror 120:-
Gallsyrebelastning, före och efterprov 180:-
GLDH 85:-
Glukos 85:-
GT 90:-
Järn 85:-
Kalcium 85:-
Kalium 85:-
Klorid 85:-
Kolesterol 85:-
Kreatinin 85:-
Lipas 85:-
Magnesium 85:-
Natrium 85:-
cPL (hund) kvantitativ 350:-
fPL (katt) kvantitativ 350:-
Protein 85:-
TIBC + järn 205:-
Triglycerider 85:-
Urea 85:-
Zink 190:-
CRP 150:-
SAA 215:-
Fibrinogen 125:-
Elektrofores (inkl. protein) 445:-

Övriga

ANA 580:-
Coomb's 515:-
Fenobarbital 245:-
Folsyra 270:-
TLI 290:-
Troponin I 245:-
B12 225:-
B12 + Folsyra 370:-
B12 + Folsyra + TLI 550:-


Kontaktinformation

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.10

Provmottagningen: tel: 018-67 16 23 (kl. 10-12, 13-16.10)
Epost: klinkemlab@uds.slu.se (ej akuta ärenden)
Veterinärkonsultation för remitterande veterinärer: tel. 018-67 16 19

Postadress:
Klinisk kemiska laboratoriet
Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Box 7038  
750 07 Uppsala