Prislista

Senast ändrad: 02 januari 2024

Alla priser anges exkl. moms.

Prislista för 2024

Ladda ner prislistan för 2024 (pdf).

Analyspaket

Endokrinologi

Tot T4 + TSH 440:-
2 Tot T4 + TSH (prov före och 3-6 tim efter behandling) 635:-
Fritt T4 + Tot T4 + TSH 635:-
Fritt T4 + Tot T4 + TSH + TgAA 900:-
OGT (insulin + glukos) 530:- 
OGT (insulin) före och efterprov 780:-
OGT (insulin + glukos) före och efterprov 795:-
Utfodringstest (insulin + glukos) 530:-
Utfodringstest (insulin) före och efterprov 780:-
Utfodringstest (insulin + glukos) före och efterprov 795:-
Leveranalyser EMS häst (GLDH, GT, triglycerider) 165:-

Hematologi

Leukocyter (B-LPK+diff) 415:-
Hematologipaket(B-Hb, B-EVF, B-LPK+diff) 470:-
Anemipaket (B-Hb, B-EVF, B-EPK, MCV, MCHC, retikulocyter, B-LPK+diff) 605:-

Klinisk kemi

Hund kemipaket litet 600:-
(9 analyser: CRP, krea, ALAT, ALP, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos)

Hund kemipaket mellan 795:-
(14 analyser: CRP, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, totalt Ca, P)

Hund kemipaket stort 900:-
(20 analyser: CRP, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, kolesterol, totalt Ca, P, Na, K, Cl, amylas, lipas)

Katt kemipaket litet 690:-
(9 analyser: SAA, krea, ALAT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin)

Katt kemipaket mellan 840:-
(14 analyser: SAA, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, totalt Ca, P)

Katt kemipaket stort 910:-
(18 analyser: SAA, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, kolesterol, totalt Ca, P, Na, K, Cl) 

Häst kemipaket litet 545:-
(7 analyser: SAA, albumin, protein, globulin, gallsyror, GLDH, krea)

Häst kemipaket mellan 725:-
(12 analyser: SAA, albumin, protein, globulin, gallsyror, GLDH, ALP, GT, ASAT, CK, krea, glukos) 

Häst kemipaket stort 910:-
(16 analyser: SAA, albumin, protein, globulin, gallsyror, GLDH, ALP, GT, ASAT, CK, krea, urea, glukos, triglycerider, Na, K) 

Nöt kemipaket, 545:-
(7 analyser: SAA, albumin, protein, globulin, gallsyror, GLDH, krea)

Njurprofil hund 550:-
(9 analyser: krea, urea, albumin, protein, globulin, Cystatin C, K, P, totalt Ca)

Njurprofil övriga 475:-
(8 analyser: krea, urea, albumin, protein, globulin, K, P, totalt Ca)

Leverprofil hund/katt 510:-
(9 analyser: ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, bilirubin, urea) 

Urin

Urinprov (densitet + stix + sediment) 370:-

Övriga

B12 + Folsyra 530:-
B12 + Folsyra + TLI 860:-

Cytologi och transcellulära vätskor

Cytologi (1-2 strukturer) 750:-
Cytologi utökad (>2 strukturer) 1125:-
Transcellulär vätska (LPK + diff och protein) 675:-
Transcellulära vätskor (LPK + diff och protein) 2 provtagningsställen 1025:-
BAL (LPK + diff) 805:-
BAL (LPK + diff) 2 provtagningsställen 1155:-
Benmärg cytologi (aspirat och hematologi) 920:-
Benmärg histopatologi (biopsi i formalin) 1120:-
Benmärgspaket (aspirat, biopsi i formalin och hematologi) 1970:-
Cerebrospinalvätska (erytrocyträkning, leukocyträkning, diff, protein) 685:-

Endokrinolgi

Totalt T4 260:-
Fritt T4 255:-
TSH 295:-
TgAA 460:-
Tot T4 + TSH 440:-
2 Tot T4 + TSH (prov före och 3-6 tim efter behandling) 635:-
Fritt T4 + Tot T4 + TSH 635:-
Fritt T4 + Tot T4 + TSH + TgAA 900:-
Kortisol 1 prov 255:-
ACTH i EDTA-plasma 485:-
ACTH-stimulering 385:-
Dexametasonhämning, 2 prov 385:-
Dexametasonhämning, 3 prov 530:-
Dexametasonhämning, 4 prov 655:-
Urinkortisol/urinkreatinin-kvot, 1 prov 345:-
Urinkortisol/urinkreatinin-kvot, 2 prov 565:-
Urinkortisol/urinkreatinin-kvot, 3 prov 755:-
Progesteron 310:-
Östronsulfat 690:-
eCG 605:-
LH 650:-
AMH, anti-Mülleriskt hormon 1065:-
Insulin 460:-
IGF-I 780:-
OGT (insulin) 460:-
OGT (insulin + glukos) 530:-
OGT (insulin) före och efterprov 780:-
OGT (insulin + glukos) före och efterprov 795:-
Utfodringstest (insulin) 460:-
Utfodringstest (insulin + glukos) 530:-
Utfodringstest (insulin) före och efterprov 780:-
Utfodringstest (insulin + glukos) före och efterprov 795:-
Leveranalyser EMS häst (GLDH, GT, triglycerider) 165:-
Glykossirap DanSukker, 400 g, 40 kr/st + porto 62 kr(alternativt 67 kr vid beställning av fler än 7 flaskor)

Hematologi

Vi bedömer alla hematologiska prover manuellt under mikroskop såväl som med ett avancerat instrument.

Leukocytpaket (B-LPK+diff) 415:-
Hematologipaket (B-Hb, B-EVF, B-LPK+diff) 470:-
Anemipaket (B-Hb, B-EVF, B-EPK,
MCV, MCHC, retikulocyter, B-LPK+diff) 605:-
B-Hb, B-EVF, B-EPK, B-LPK (enstaka analys) 120:-/st
B-trombocyter 170:-
B-retikulocyter 180:-

Hemostasundersökning och urinprov

Hemostas

PT 330:-
APTT 330:-

Urin

Urinprov (densitet + stix + sediment) 370:-
U-protein/U-kreatinin-kvot 285:-
Urindenistet 125:-

Urinkortisol/krea

Urinkortisol/urinkreatinin-kvot, 1 prov 345:-
Urinkortisol/urinkreatinin-kvot, 2 prov 565:-
Urinkortisol/urinkreatinin-kvot, 3 prov 755:-

 

Klinisk kemi

Hund kemipaket litet 600:-
(9 analyser: CRP, krea, ALAT, ALP, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos)

Hund kemipaket mellan 795:-
(14 analyser: CRP, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, totalt Ca, P)

Hund kemipaket stort 900:-
(20 analyser: CRP, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, kolesterol, totalt Ca, P, Na, K, Cl, amylas, lipas)

Katt kemipaket litet 690:-
(9 analyser: SAA, krea, ALAT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin)

Katt kemipaket mellan 840:-
(14 analyser: SAA, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, totalt Ca, P)

Katt kemipaket stort 910:-
(18 analyser: SAA, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, kolesterol, totalt Ca, P, Na, K, Cl) 

Häst kemipaket litet 545:-
(7 analyser: SAA, albumin, protein, globulin, gallsyror, GLDH, krea)

Häst kemipaket mellan 725:-
(12 analyser: SAA, albumin, protein, globulin, gallsyror, GLDH, ALP, GT, ASAT, CK, krea, glukos) 

Häst kemipaket stort 795:-
(17 analyser: SAA, albumin, protein, globulin, gallsyror, GLDH, ALP, GT, ASAT, CK, krea, glukos, triglyceriderF, Na, K, Cl) 

Nöt kemipaket 545:-
(7 analyser: SAA, albumin, protein, globulin, gallsyror, GLDH, krea)

Njurprofil hund 550:-
(9 analyser: krea, urea, albumin, protein, globulin, Cystatin C, K, P, totalt Ca)

Njurprofil övriga 475:-
(8 analyser: krea, urea, albumin, protein, globulin, K, P, totalt Ca)

Leverprofil hund/katt 510:-
(9 analyser: ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, bilirubin, urea) 

ALAT 95:-
Albumin 105:-
ALP 95:-
Amylas 95:-
ASAT 95:-
Bilirubin, totalt 95:-
CK 95:-
Cystatin C 150:-
Elektrolyter (Na, K, Cl) 230:-
Fosfat 95:-
Fruktosamin 150:-
Gallsyror 150:-
Gallsyrebelastning, före och efterprov 235:-
GLDH 95:-
Glukos 95:-
GT 105:-
Järn 95:-
Kalcium 95:-
Kalium 95:-
Klorid 95:-
Kolesterol 95:-
Kreatinin 95:-
Lipas 110:-
Magnesium 95:-
Natrium 95:-
cPL (hund) kvantitativ 485:-
fPL (katt) kvantitativ 485:-
Protein 95:-
TIBC + järn 265:-
Triglycerider 95:-
Urea 95:-
Zink 230:-
CRP 200:-
SAA 270:-
Fibrinogen 199:-
Elektrofores (inkl. protein) 575:-

 

Övriga

ANA 715:-
Coomb's 685:-
Fenobarbital 305:-
Folsyra 340:-
TLI 360:-
Troponin I 360:-
B12 275:-
B12 + Folsyra 530:-
B12 + Folsyra + TLI 860:-


Kontaktinformation

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.10

Provmottagningen: tel: 018-67 16 23 (kl. 10-12, 13-16.10)
Epost: KlinKemLab@slu.se (ej akuta ärenden)
Veterinärkonsultation för remitterande veterinärer: tel. 018-67 16 19

Postadress:
Klinisk kemiska laboratoriet
Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Box 7038  
750 07 Uppsala