Prislista

Senast ändrad: 18 mars 2021

Alla priser anges exkl. moms.

Analyspaket

Cytologi & transcellulära vätskor (synovia, peritoneal- och thoraxvätska, CSF)

Benmärgspaket (cytologi + histopatologi) 1615:-
LPK + differentialräkning 375:-
Cerebrospinalprov (EPK + LPK + diff + protein) 620:-

Endokrinologi

Tot T4 + TSH 385:-
2 Tot T4 + TSH (prov före och 3-6 tim efter behandling) 565:-
Fritt T4 + Tot T4 + TSH 525:-
Fritt T4 + Tot T4 + TSH + TgAA 775:-
OGT (insulin + glukos) 355:
OGT (insulin + glukos) före och efterprov 665:-

Hematologi

Leukocyter (B-LPK+diff) 320:-
Hematologipaket(B-Hb, B-EVF, B-LPK+diff) 365:-
Anemipaket (B-Hb, B-EVF, B-EPK, MCV, MCHC, retikulocyter, B-LPK+diff) 445:-

Klinisk kemi

Hund kemipaket litet 460:-
(8 analyser: CRP, krea, ALAT, ALP, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos)

Hund kemipaket mellan 615:-
(13 analyser: CRP, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, totalt Ca, P)

Hund kemipaket stort 700:-
(19 analyser: CRP, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, kolesterol, totalt Ca, P, Na, K, Cl, amylas, lipas)

Katt kemipaket litet 535:-
(8 analyser: SAA, krea, ALAT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin)

Katt kemipaket mellan 660:-
(13 analyser: SAA, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, totalt Ca, P)

Katt kemipaket stort 665:-
(17 analyser: SAA, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, kolesterol, totalt Ca, P, Na, K, Cl) 

Häst kemipaket litet 410:-
(6 analyser: SAA, albumin, protein, globulin, gallsyror, GLDH, krea)

Häst kemipaket mellan 560:-
(11 analyser: SAA, albumin, protein, globulin, gallsyror, GLDH, ALP, GT, ASAT, CK, krea, glukos) 

Häst kemipaket stort 620:-
(16 analyser: SAA, albumin, protein, globulin, gallsyror, GLDH, ALP, GT, ASAT, CK, krea, glukos, triglyceriderF, Na, K) 

Njurprofil hund 410:-
(8 analyser: krea, urea, albumin, protein, globulin, Cystatin C, K, P, totalt Ca)

Njurprofil övriga 360:-
(7 analyser: krea, urea, albumin, protein, globulin, K, P, totalt Ca)

Leverprofil hund/katt 335:-
(6 analyser: ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin) 

Urin

Urinprov (densitet + stix + sediment) 275:-

Övriga

B12 + Folsyra 375:-
B12 + Folsyra + TLI 575:-

Cytologi

Cytologi 565:-
Utökad cytologi (flera frågeställningar) 850:-
Benmärg cytologi 680:-
Benmärg histopatologi 935:-
Benmärgspaket (cytologi + histopatologi) 1515:-
BAL inkl. räkning antal leukocyter 610:-

Endokrinolgi

Totalt T4 235:-
Fritt T4 235:-
TSH 275:-
TgAA 360:-
Tot T4 + TSH 385:-
2 Tot T4 + TSH (prov före och 3-6 tim efter behandling) 565:-
Fritt T4 + Tot T4 + TSH 525:-
Fritt T4 + Tot T4 + TSH + TgAA 775:-
Kortisol 1 prov 235:-
ACTH i EDTA-plasma 450:-
ACTH-stimulering 350:-
Dexametasonhämning, 2 prov 360:-
Dexametasonhämning, 3 prov 405:-
Dexametasonhämning, 4 prov 505:-
Urinkortisol/urinkreatinin-kvot, 1 prov 320:-
Urinkortisol/urinkreatinin-kvot, 2 prov 480:-
Urinkortisol/urinkreatinin-kvot, 3 prov 675:-
Progesteron 280:-
Östronsulfat 500:-
eCG 510:-
AMH, anti-Mülleriskt hormon 935:-
Insulin 330:-
IGF-I 680:-
OGT (insulin + glukos) 355:-
OGT (insulin + glukos) före och efterprov 665:-
Glykossirap DanSukker, 400 g, 40 kr/st + porto 62 kr(alternativt 67 kr vid beställning av fler än 7 flaskor)

Hematologi

Vi bedömer alla hematologiska prover manuellt under mikroskop såväl som med ett avancerat instrument.

Leukocytpaket (B-LPK+diff) 320:-
Hematologipaket (B-Hb, B-EVF, B-LPK+diff) 365:-
Anemipaket (B-Hb, B-EVF, B-EPK,
MCV, MCHC, retikulocyter, B-LPK+diff) 445:-
B-Hb, B-EVF, B-EPK, B-LPK (enstaka analys) 105:-/st
B-trombocyter 130:-
B-retikulocyter 160:-

Hemostasundersökning, urin- och träckprov

Hemostas

PT 190:-
APTT 190:-

Träckprov

Blod i träck 185:-

Urin

Urinprov (densitet + stix + sediment) 275:-
U-protein/U-kreatinin-kvot 210:-

Urinkortisol/krea

Urinkortisol/urinkreatinin-kvot, 1 prov 320:-
Urinkortisol/urinkreatinin-kvot, 2 prov 480:-
Urinkortisol/urinkreatinin-kvot, 3 prov 675:-

Klinisk kemi

Hund kemipaket litet 460:-
(8 analyser: CRP, krea, ALAT, ALP, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos)

Hund kemipaket mellan 615:-
(13 analyser: CRP, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, totalt Ca, P)

Hund kemipaket stort 700:-
(19 analyser: CRP, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, kolesterol, totalt Ca, P, Na, K, Cl, amylas, lipas)

Katt kemipaket litet 535:-
(8 analyser: SAA, krea, ALAT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin)

Katt kemipaket mellan 660:-
(13 analyser: SAA, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, totalt Ca, P)

Katt kemipaket stort 665:-
(17 analyser: SAA, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, kolesterol, totalt Ca, P, Na, K, Cl) 

Häst kemipaket litet 410:-
(6 analyser: SAA, albumin, protein, globulin, gallsyror, GLDH, krea)

Häst kemipaket mellan 560:-
(11 analyser: SAA, albumin, protein, globulin, gallsyror, GLDH, ALP, GT, ASAT, CK, krea, glukos) 

Häst kemipaket stort 620:-
(16 analyser: SAA, albumin, protein, globulin, gallsyror, GLDH, ALP, GT, ASAT, CK, krea, glukos, triglyceriderF, Na, K) 

Njurprofil hund 410:-
(8 analyser: krea, urea, albumin, protein, globulin, Cystatin C, K, P, totalt Ca)

Njurprofil övriga 360:-
(7 analyser: krea, urea, albumin, protein, globulin, K, P, totalt Ca)

Leverprofil hund/katt 335:-
(6 analyser: ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin) 

ALAT 85:-
Albumin 90:-
ALP 85:-
Amylas 85:-
ASAT 85:-
Bilirubin, totalt 85:-
CK 85:-
Cystatin C 85:-
Elektrolyter (Na, K, Cl) 190:-
Fosfat 85:-
Fruktosamin 120:-
Gallsyror 120:-
Gallsyrebelastning, före och efterprov 180:-
GLDH 85:-
Glukos 85:-
GT 90:-
Järn 85:-
Kalcium 85:-
Kalium 85:-
Klorid 85:-
Kolesterol 85:-
Kreatinin 85:-
Lipas 85:-
Magnesium 85:-
Natrium 85:-
cPL (hund) kvantitativ 350:-
fPL (katt) kvantitativ 350:-
Protein 85:-
TIBC + järn 205:-
Triglycerider 85:-
Urea 85:-
Zink 190:-
CRP 130:-
SAA 220:-
Fibrinogen 125:-
Elektrofores (inkl. protein) 350:-

Övriga

ANA 645:-
Coomb's 575:-
Fenobarbital 270:-
Folsyra 250:-
TLI 325:-
Troponin I 275:-
B12 250:-
B12 + Folsyra 375:-
B12 + Folsyra + TLI 575:-


Kontaktinformation

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.10

Provmottagningen: tel: 018-67 16 23 (kl. 10-12, 13-16.10)
Epost: klinkemlab@uds.slu.se (ej akuta ärenden)
Veterinärkonsultation för remitterande veterinärer: tel. 018-67 16 19

Postadress:
Klinisk kemiska laboratoriet
Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Box 7038  
750 07 Uppsala