Prislista

Senast ändrad: 16 januari 2023

Alla priser anges exkl. moms.

Prislista för 2023

Ladda ner prislistan för 2023 (pdf, 177 kB).

Analyspaket

Endokrinologi

Tot T4 + TSH 400:-
2 Tot T4 + TSH (prov före och 3-6 tim efter behandling) 575:-
Fritt T4 + Tot T4 + TSH 575:-
Fritt T4 + Tot T4 + TSH + TgAA 780:-
OGT (insulin + glukos) 460:
OGT (insulin + glukos) före och efterprov 690:-

Hematologi

Leukocyter (B-LPK+diff) 375:-
Hematologipaket(B-Hb, B-EVF, B-LPK+diff) 425:-
Anemipaket (B-Hb, B-EVF, B-EPK, MCV, MCHC, retikulocyter, B-LPK+diff) 550:-

Klinisk kemi

Hund kemipaket litet 520:-
(9 analyser: CRP, krea, ALAT, ALP, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos)

Hund kemipaket mellan 690:-
(14 analyser: CRP, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, totalt Ca, P)

Hund kemipaket stort 780:-
(20 analyser: CRP, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, kolesterol, totalt Ca, P, Na, K, Cl, amylas, lipas)

Katt kemipaket litet 600:-
(9 analyser: SAA, krea, ALAT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin)

Katt kemipaket mellan 730:-
(14 analyser: SAA, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, totalt Ca, P)

Katt kemipaket stort 790:-
(18 analyser: SAA, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, kolesterol, totalt Ca, P, Na, K, Cl) 

Häst kemipaket litet 470:-
(7 analyser: SAA, albumin, protein, globulin, gallsyror, GLDH, krea)

Häst kemipaket mellan 580:-
(12 analyser: SAA, albumin, protein, globulin, gallsyror, GLDH, ALP, GT, ASAT, CK, krea, glukos) 

Häst kemipaket stort 630:-
(16 analyser: SAA, albumin, protein, globulin, gallsyror, GLDH, ALP, GT, ASAT, CK, krea, urea, glukos, triglycerider, Na, K) 

Njurprofil hund 475:-
(9 analyser: krea, urea, albumin, protein, globulin, Cystatin C, K, P, totalt Ca)

Njurprofil övriga 410:-
(8 analyser: krea, urea, albumin, protein, globulin, K, P, totalt Ca)

Leverprofil hund/katt 440:-
(9 analyser: ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, bilirubin, urea) 

Urin

Urinprov (densitet + stix + sediment) 335:-

Övriga

B12 + Folsyra 480:-
B12 + Folsyra + TLI 780:-

Cytologi och transcellulära vätskor

Cytologi (1-2 strukturer) 650:-
Cytologi utökad (>2 strukturer) 975:-
Transcellulär vätska (LPK + diff och protein) 660:-
Transcellulära vätskor (LPK + diff och protein) 2 provtagningsställen 930:-
BAL (LPK + diff) 700:-
BAL (LPK + diff) 2 provtagningsställen 1050:-
Benmärg cytologi (aspirat och hematologi) 800:-
Benmärg histopatologi (biopsi i formalin) 1000:-
Benmärgspaket (aspirat, biopsi i formalin och hematologi) 1800:-
Cerebrospinalvätska (erytrocyträkning, leukocyträkning, diff, protein) 620:-

Endokrinolgi

Totalt T4 210:-
Fritt T4 230:-
TSH 265:-
TgAA 400:-
Tot T4 + TSH 400:-
2 Tot T4 + TSH (prov före och 3-6 tim efter behandling) 575:-
Fritt T4 + Tot T4 + TSH 575:-
Fritt T4 + Tot T4 + TSH + TgAA 780:-
Kortisol 1 prov 230:-
ACTH i EDTA-plasma 440:-
ACTH-stimulering 350:-
Dexametasonhämning, 2 prov 350:-
Dexametasonhämning, 3 prov 480:-
Dexametasonhämning, 4 prov 595:-
Urinkortisol/urinkreatinin-kvot, 1 prov 310:-
Urinkortisol/urinkreatinin-kvot, 2 prov 510:-
Urinkortisol/urinkreatinin-kvot, 3 prov 685:-
Progesteron 280:-
Östronsulfat 510:-
eCG 525:-
LH 590:-
AMH, anti-Mülleriskt hormon 925:-
Insulin 400:-
IGF-I 675:-
OGT (insulin + glukos) 460:-
OGT (insulin + glukos) före och efterprov 690:-
Glykossirap DanSukker, 400 g, 40 kr/st + porto 62 kr(alternativt 67 kr vid beställning av fler än 7 flaskor)

Hematologi

Vi bedömer alla hematologiska prover manuellt under mikroskop såväl som med ett avancerat instrument.

Leukocytpaket (B-LPK+diff) 375:-
Hematologipaket (B-Hb, B-EVF, B-LPK+diff) 425:-
Anemipaket (B-Hb, B-EVF, B-EPK,
MCV, MCHC, retikulocyter, B-LPK+diff) 550:-
B-Hb, B-EVF, B-EPK, B-LPK (enstaka analys) 115:-/st
B-trombocyter 160:-
B-retikulocyter 170:-

Hemostasundersökning och urinprov

Hemostas

PT 300:-
APTT 300:-

Urin

Urinprov (densitet + stix + sediment) 335:-
U-protein/U-kreatinin-kvot 245:-

Urinkortisol/krea

Urinkortisol/urinkreatinin-kvot, 1 prov 310:-
Urinkortisol/urinkreatinin-kvot, 2 prov 510:-
Urinkortisol/urinkreatinin-kvot, 3 prov 685:-

Klinisk kemi

Hund kemipaket litet 520:-
(9 analyser: CRP, krea, ALAT, ALP, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos)

Hund kemipaket mellan 690:-
(14 analyser: CRP, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, totalt Ca, P)

Hund kemipaket stort 780:-
(20 analyser: CRP, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, kolesterol, totalt Ca, P, Na, K, Cl, amylas, lipas)

Katt kemipaket litet 600:-
(9 analyser: SAA, krea, ALAT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin)

Katt kemipaket mellan 730:-
(14 analyser: SAA, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, totalt Ca, P)

Katt kemipaket stort 790:-
(18 analyser: SAA, krea, urea, ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, glukos, fruktosamin, kolesterol, totalt Ca, P, Na, K, Cl) 

Häst kemipaket litet 470:-
(7 analyser: SAA, albumin, protein, globulin, gallsyror, GLDH, krea)

Häst kemipaket mellan 580:-
(12 analyser: SAA, albumin, protein, globulin, gallsyror, GLDH, ALP, GT, ASAT, CK, krea, glukos) 

Häst kemipaket stort 630:-
(17 analyser: SAA, albumin, protein, globulin, gallsyror, GLDH, ALP, GT, ASAT, CK, krea, glukos, triglyceriderF, Na, K) 

Njurprofil hund 475:-
(9 analyser: krea, urea, albumin, protein, globulin, Cystatin C, K, P, totalt Ca)

Njurprofil övriga 410:-
(8 analyser: krea, urea, albumin, protein, globulin, K, P, totalt Ca)

Leverprofil hund/katt 440:-
(9 analyser: ALAT, ALP, GT, gallsyror, albumin, protein, globulin, bilirubin, urea) 

Albumin 100:-
ALP 90:-
Amylas 90:-
ASAT 90:-
Bilirubin, totalt 90:-
CK 90:-
Cystatin C 120:-
Elektrolyter (Na, K, Cl) 225:-
Fosfat 90:-
Fruktosamin 140:-
Gallsyror 140:-
Gallsyrebelastning, före och efterprov 210:-
GLDH 90:-
Glukos 90:-
GT 100:-
Järn 90:-
Kalcium 90:-
Kalium 90:-
Klorid 90:-
Kolesterol 90:-
Kreatinin 90:-
Lipas 100:-
Magnesium 90:-
Natrium 90:-
cPL (hund) kvantitativ 440:-
fPL (katt) kvantitativ 440:-
Protein 90:-
TIBC + järn 240:-
Triglycerider 90:-
Urea 90:-
Zink 220:-
CRP 175:-
SAA 250:-
Fibrinogen 145:-
Elektrofores (inkl. protein) 520:-

Övriga

ANA 650:-
Coomb's 580:-
Fenobarbital 275:-
Folsyra 305:-
TLI 325:-
Troponin I 325:-
B12 250:-
B12 + Folsyra 480:-
B12 + Folsyra + TLI 780:-


Kontaktinformation

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.10

Provmottagningen: tel: 018-67 16 23 (kl. 10-12, 13-16.10)
Epost: KlinKemLab@slu.se (ej akuta ärenden)
Veterinärkonsultation för remitterande veterinärer: tel. 018-67 16 19

Postadress:
Klinisk kemiska laboratoriet
Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Box 7038  
750 07 Uppsala