När får du svaret?

Senast ändrad: 05 februari 2024

Provsvar lämnas ut till remitterande veterinärer. Detta eftersom den kliniska bilden alltid måste vägas in vid tolkning av provsvar. Analyskostnaden debiteras remitterande veterinär.

Svarsrutiner

Provsvar lämnas oftast före kl 16.10 samma vardag som provet inkommit till laboratoriet om det ankommer lab före klockan 14.00, alternativt dagen efter vid analyser som bedöms av flera personer. För cytologi och benmärg lämnas provsvar inom 1-3 dagar, då komplicerade fall behöver bedömas av flera veterinärer. För histopatologi på benmärgsbiopsier lämnas provsvar inom 3 veckor.

Analyser som utförs och besvaras vissa veckodagar är:

  • Måndag – ANA
  • Tisdag – östronsulfat, eCG
  • Onsdag (varje vecka)- Elektrofores
  • Onsdag (udda veckor)- AMH, IGF-I
  • Torsdag – Insulin, TgAA

Analyserna startar direkt på morgonen, varför det säkraste är om proverna ankommer vårt laboratorium innan analysdagen. Proverna fryses hos oss i väntan på analys. 


Kontaktinformation

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.10

Provmottagningen: tel: 018-67 16 23 (kl. 10-12, 13-16.10)
Epost: KlinKemLab@slu.se (ej akuta ärenden)
Veterinärkonsultation för remitterande veterinärer: tel. 018-67 16 19

Postadress:
Klinisk kemiska laboratoriet
Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Box 7038  
750 07 Uppsala