Ett modernt djursjukhus

Senast ändrad: 15 december 2022
Häst med skötare utanför hästkliniken. Foto.

SLU Universitetsdjursjukhuset finns sedan 2014 i Veterinärmedicinskt- och husdjursvetenskapligt centrum (VHC) i Ultuna strax söder om Uppsala. Byggnaden rymmer förutom djursjukhuset även universitetslokaler och forskningslabb.

SLU Universitetsdjursjukhusets lokaler har en yta på 18 500 kvadratmeter. Här finns moderna vård- och operationssalar och utmärkta förutsättningar att ta hand om hästar, hundar, katter och andra sällskapsdjur på ett säkert sätt. 

En tryggare upplevelse

En trygg upplevelse är viktigt för både djurägare och personal. I våra lokaler finns förutsättningarna för detta. Till exempel finns skilda väntrum för hundar och katter, och mindre enheter för hästar så att de inte störs av varandra. Arkitekterna har noggrant valt ut material som dämpar ljud och andra störande element så att hela miljön andas lugn och ro.

Möblerna är specialritade för att skapa en lugn atmosfär. Till exempel är sofforna i hundarnas väntrum s-formade så att hundarna får en känsla av avskildhet. I katternas väntrum är möblerna anpassade så att kattburen kan placeras i jämn höjd med ägaren.

För hästägaren är det nära mellan reception, dagstall och behandlingsrum vilket innebär korta transporter och effektiv vård. För personalen betyder det mycket att jobba närmare laboratorium och bilddiagnostik, det blir enklare att samverka och ger bättre möjligheter att mötas. Vi har även möjlighet att  jobba parallellt med hältutredningar tack vare våra två löpgångar..

 

Fakta:

Fakta om Universitetsdjursjukhusets lokaler

  • 18 500 kvm, fördelat på fem avdelningar/kliniker.
  • Flera operationsavdelningar.
  • Vårdavdelningar indelade i små enheter för att lättare kunna isolera, avgränsa och förhindra eventuell smittspridning.
  • Fullutrustade intensivvårdsavdelningar.
  • Sterilcentral där utrustning som t.ex. kirurgiska instrument tas omhand, rengörs och steriliseras.
  • Stor och välkomnande reception i smådjurskliniken.

Kontaktinformation

SLU Universitetsdjursjukhuset, UDS