Donera djurets kropp

Senast ändrad: 31 januari 2024

Förr eller senare ställs de flesta djurägare inför det svåra beslutet att avliva sitt djur. Väljer du att donera ditt djurs kropp till undervisning och forskning bidrar du till framtidens djurvälfärd.

Ibland måste avlivningen dessvärre ske akut, men oftare är det ett beslut som fattas efter en period av tuff och jobbig eftertanke. När den svåra stunden är inne kan det vara bra att känna till att du har möjlighet att donera ditt djurs kropp till undervisning och forskning.

Väljer du att donera ditt djurs kropp till undervisning och forskning bidrar du till framtidens djurvälfärd. Våra veterinär- och djursjukskötarstudenter är beroende av dessa donat􀀓oner för att kunna genomföra en utbildning som gör dem väl rustade för en framtid inom djursjukvården. Donationerna ger också forskare vid SLU en möjlighet att öka sina kunskaper om sjukdomar hos djur och hur dessa kan behandlas.

För att ditt djurs kropp ska kunna doneras till utbildning och forskning krävs ditt samtycke. Prata gärna med din veterinär som kan svara på frågor, samt ge råd och stöd i ditt beslut.