Om Universitetsdjursjukhuset

Senast ändrad: 15 december 2022
UDS och VHC från ovan. Flygfoto.

Universitetsdjursjukhuset i Uppsala är Sveriges enda universitetsdjursjukhus och ett av de största och mest moderna djursjukhusen i Europa. Här finns även Sveriges, inom veterinärmedicinen, största bilddiagnostiska avdelning och klinisk kemiska laboratorium. På Universitetsdjursjukhuset kombineras forskning, erfarenhet, spetskompetens och engagemang för att vi skall kunna ge ditt djur den bästa tänkbara omvårdnaden.

Universitetsdjursjukhuset är en del av VHC, Veterinärmedicinskt- och husdjursvetenskapligt centrum; som förutom UDS även rymmer undervisningslokaler och forskningslabb. Att vi är ett universitetsdjursjukhus innebär att vi kan kombinera etablerad kunskap med det senaste från forskningsfronten. Det gör att vi har en mycket hög kompetensnivå hos vår personal, med specialistkompetenser inom en rad områden.  Vi har också den allra senaste medicinska tekniken vilket gör att vi kan bedriva djursjukvård i världsklass. Många av patienterna remitteras hit från andra kliniker runt om i landet.

Under samma tak och inom samma organisation finns all sjukvård av såväl hund, katt, övriga smådjur som häst. I Universitetsdjursjukhusets verksamhet ingår dessutom en ambulatorisk klinik som åker ut till stall och gårdar och tar hand om hästar och lantbrukets djur.

Universitetsdjursjukhusets historia

Den 1 januari 2007 startade Universitetsdjursjukhuset vid SLU/Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Verksamheten vid sjukhuset har funnits sedan länge, men varit fördelad mellan ett antal institutioner inom SLU. Idag är den kliniska verksamheten bortkopplad från institutionerna och samlad inom samma enhet, Universitetsdjursjukhuset.

I juni 2014 flyttade Universitetsdjursjukhuset till sina nya lokaler i VHC. Det nya djursjukhuset är 18 500 kvm stort och erbjuder den allra senaste tekniken och optimala möjligheter att bedriva djursjukvård i världsklass. Bland annat togs en ny magnetresonansutrustning i bruk, vilket har medfört stora möjligheter till avancerad bilddiagnostik.

Samlad kunskap

Sveriges enda veterinärutbildning hålls vid SLU. Universitetsdjursjukhuset med sin verksamhet dygnet runt ger unika möjligheter till praktik för framtidens veterinärer. Det ger viktig kunskap för att de ska kunna arbeta på egen hand efter avslutade studier.

All personal vid Universitetsdjursjukhuset har lång erfarenhet av djursjukvård. Många har specialkunskaper inom områden som ortopedi, internmedicin, dermatologi, onkologi, neurologi, reproduktion, rehabilitering, bilddiagnostik, odontologi, med mera.

Kunskapen uppdateras löpande genom den forskning om djur som görs vid SLU. De senaste rönen omsätts i praktiken - med djurens bästa för ögonen.

 


Kontaktinformation

SLU Universitetsdjursjukhuset, UDS