Sommarråd för hästägare

Senast ändrad: 21 juni 2023

Vad ska man som hästägare tänka på när man har sin häst på sommarbete? Här delar Maria Svensson, klinikchef på Hästkliniken sina betesråd.

 

  • Ta av hästens järnskor bak för att undvika sparkskador på andra hästar. Under sommaren ser vi tyvärr en ökning av skalltrauman och käkskador på Hästkliniken, orsakade av sparkar från andra hästar. Många av dessa skador skulle kunna undvikas om bakskorna togs av på betshästarna.
  • Ha daglig uppsyn över din beteshäst. Vid behov ska du ha möjlighet att uppställa hästen.
  • Sköt om och rengör småsår så att de inte blir infekterade. Se till att ha koksaltlösning och kompresser hemma, var mer restriktiv med starka desinfektionsmedel som kan skada vävnad och vara miljöskadlig.
  • Tänk på att extremvärme är jobbigt, speciellt för tunga hästar. Utöver riklig tillgång på vatten, behöver hästarna mycket salt för att kunna reglera vätskebalansen när de svettas.

När hästen ska arbeta behöver den vänjas långsamt vid arbete i värmen.

  • Huggormsbett - om din häst blir huggormsbiten, ska du uppsöka veterinär om det uppstår en kraftig svullnad.
  • Se upp med giftiga växter i hagen. Blomstrande hagar är en fröjd för ögat och den biologiska mångfalden, men det finns också växter som är giftiga och därmed olämpliga i beteshagen. Riktigt giftiga växter kan orsaka allvarliga förgiftningar redan i små mängder. Andra är skadliga först om hästen äter dem i stor mängd eller under längre tid. Här finns en lista med växter att se upp med i beteshagen. https://www.sva.se/amnesomraden/giftiga-vaxter-a-o/
  • Insekter är sommarplåga. Om insekterna blir för påfrestande behöver du kunna ta in hästen eller skydda den på annat sätt. Det är framför allt svidknott och fästingar som kan orsaka problem och leda till sommareksem respektive anaplasmos. Läs mer nedan:

 

Sommareksem

Insektsbett orsakar irritation hos all hästar, men för de hästar som lider av sommareksem kan det innebära ett stort lidande.

Sjukdomen beror på överkänslighet mot ett protein i saliven från bitande insekter, framförallt hos svidknott. Symptom på sommareksem är att hästen kliar sig, ibland så mycket att det blir kala fläckar i päls och tagel. Huden blir sårig, svullen och förtjockad med sårskorpor. Ibland kan såren börja blöda och det finns risk att bakterier och svamp får fäste i såren som då kan bli rejält infekterade. Alla hästar kan drabbas av sommareksem men det finns en genetisk predisposition hos islandshästar, som gör att de oftare lider av sjukdomen, speciellt importerade islandshästar eftersom det inte träffat på svidknotten på Island. Hästarna med insektsallergi är i regel friska som föl, sjukdomen uppkommer för det mesta hos vuxna djur och blir ofta värre med tiden. Det bästa sättet att lindra sommareksem är att minska exponeringen för insekterna, genom ett skyddande eksemtäcke och genom att ta in hästen under natten eftersom knotten är mest aktiva i skymning och gryning. Man bör även undvika sanka hagar och helst låta hästen gå på torr, öppen och gärna vindutsatt mark under betet, där det är färre insekter.

Anaplasmos

Anaplasmos är en fästingburen sjukdom som kan drabba hästar. Symptom på sjukdomen är nedsatt allmäntillstånd och aptit, feber, vinglighet, gula slemhinnor och svullna ben.

Alla smittade djur får inte symptom. Kontakta veterinär om din häst får nedsatt allmäntillstånd hög feber, nedsatt aptit och törst. Sjukdomen behandlas med antiinflammatoriska preparat och vila och ibland med antibiotika.


Kontaktinformation