Allvarliga jaktskador på hund

Senast ändrad: 18 oktober 2023
Schäfer med varselväst ses i motljus. Foto.

Jaktsäsongen är en efterlängtad tid på året för jägare och hundar runt om i landet. Men jakt är en riskfylld aktivitet, där olyckor i värsta fall kan leda till livshotande skador på hunden. Som hundägare kan du dock göra mycket för att undvika allvarliga skador och hantera dem om de ändå inträffar.

Närkontakt med vildsvin, tillsammans med svåra sårskador, dominerar de allvarliga fallen av jaktskadade hundar som kommer in till Smådjursakuten. Andra skador som ofta kräver intensivvård kan uppkomma när hunden rör sig i terrängen eller springer ut på en väg och blir påkörd.

Vildsvinets vassa betar kan ge hunden skador i bröstkorgen, artärblödningar och stickskador i buken-skador som ofta kräver operation och intensivvård. Skadorna uppkommer inte bara vid vildsvinsjakt utan svinen kan också attackera hundar under annan jakt. Även andra bytesdjur kan, när de blir trängda, attackera hundar och skada dem.  Älgar kan till exempel ge hunden sparkskador och grävlingar kan bita grythundar under jakt. Även rovdjur kan attackera och skada jakthundar.

En annan skadekategori uppstår när hunden rör sig i terrängen och skadas av stenblock eller grenverk - där vassa pinnar i värsta fall kan genomborra hundens kropp. Det händer också att jakthundar drabbas av lungödem, så kallat jaktödem, vid överansträngning. Hunden får då svårt att andas, andningen blir snabb och buken kan röra sig kraftigt. Andra (allvarliga) symptom är andning med öppen mun, sträckt hals och blåfärgad tunga.

Ett tredje scenario av jaktrelaterade skador är när hunden under jakt springer ut i trafiken och blir påkörd. Utöver allvarliga skador kan jakten också orsaka sträckningar och muskelbristningar. Växtdelar och frön som sätter sig i ögon och luftvägar, kan också ställa till med skada och irritation.

Åtgärder för att förebygga och hantera allvarliga jaktskador

Använd skyddsväst på hunden. En väst kan förhindra allvarliga skador och till och med rädda liv. Den ger inte bara ett skydd mot vilt utan också mot stickskador i terrängen. Dessutom är den försedd med reflexer, som gör att hunden syns om den korsar en väg i mörkret. Det är viktigt att skyddsvästen sitter bra så att rörligheten te påverkas negativt, vilket i sig kan öka risken för skador.

Utrusta hunden med GPS. En spårsändare underlättar inte bara jakten, utan kan också vara livsavgörande om hunden skadat sig och måste hittas snabbt.

Håll koll på var närmsta veterinär och djursjukhus finns. Spara ner telefonnumren i förväg. 

Ha med en förbandslåda ut i fält. Ett tryckförband är speciellt viktigt så att du snabbt kan stoppa blödningar. Det smidigaste är att köpa en färdig väska, de finns specialanpassade sådana för jakt. Om du sätter ihop utrustningen själv är bland annat sårtvätt, pincett, febertermometer och en värmande filt också bra att ha med.

Lär dig förstahjälpen-insatser. De skiljer sig inte så mycket mot för människor, så du har dubbel användning av dem. Olika försäkringsbolag har tagit fram bra information, som du kan hitta på nätet och svenska jägarförbundet har en kurs ”Vård i det vilda”.

Håll koll på din hund om den tidigare drabbats av jaktödem, då löper den ökad risk att få det igen. Undvik i så fall att hunden anstränger sig kraftigt och blir mycket uppspelt. Diskutera med veterinär om det är lämpligt att hunden överhuvudtaget används i jakt om den drabbats av ödem.