MRT häst

Senast ändrad: 07 december 2022

För att få komma med din häst till MRT behöver vi en remiss från din veterinär.

Innan vi skickar en kallelse granskas remissen av en radiolog. Råder någon oklarhet så tar denne kontakt med din remitterande veterinär för att diskutera fallet innan kallelsen skickas. Denna rutin tillser att inga oklarheter kvarstår när hästen är här och att vi får möjlighet att göra en så bra undersökning som möjligt för just din häst utifrån vad den har för problem. Därefter skickar vi en kallelse med första lediga tid.

Om hästen har skor så måste de tas av innan undersökningen. Detta görs när hästen har kommit till oss. Om hästen är halt på ett ben så tas rutinmässigt skon på det andra benet av. Detta för att man enkelt skall kunna ta jämförande bilder. Ibland är det tveksamt om en förändring verkligen är en skada eller om det helt enkel är hästens normala anatomi. Då är detta det enklaste sättet att ta reda på om så är fallet eller ej.

Vill man att skorna skall slås på igen innan hemgång så går det bra att kontakta hästklinikens hovslagare för tidsbeställning.

Tidsbokning sker på: Tel: 018-67 29 50 (kl. 8:00 - 16:00)

Svaret går alltid till den remitterande veterinären. Det tar ca en vecka innan svaret är klart.

Undersökningen betalas innan hemgång i Hästklinikens reception.

Vi tar ej emot kontanter. Endast kortbetalning accepteras.

Var vänlig tag med försäkringsnummer om direktreglering önskas.


Kontaktinformation

Bilddiagnostiska kliniken har öppet vardagar kl. 8.00-16.20.

Tel: 018-67 21 97, telefontid 9.30 - 12.15.
E-post: bilddiagnostik@slu.se              

Leveransadress:
Bilddiagnostiska kliniken, UDS
Box 7040
750 07 Uppsala