SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS)

Veterinärmedicin

Veterinärmedicin är läran om medicinsk profylax, diagnostik och terapi på djur, i första hand avseende tamdjur såsom animalieproducerande djur och sällskapsdjur och sportdjur, men även vilda djur både i frihet och i djurparker. Mycket viktiga är även övervakning av djurskydd och livsmedelshygien. Här ingår medicinsk biovetenskap, patobiologi och klinisk vetenskap.


Det finns 914 sidor som är taggade med Veterinärmedicin:
Nätverk

Nätverk

Vi har ett stort akademiskt nätverk med samarbetspartners i USA, Holland, England, Schweiz, Tyskland, Norge, Island, Australien och Colombia. Förutom det internationella akademiska nätverket har vi

Legendarisk dressyrryttare finansierar viktig hästforskning

Forskning om rubbad ämnesomsättning hos häst får nu ett välkommet tillskott från Ulla Håkansons stiftelse. Den legendariska dressyrryttaren ger ett bidrag på 1 miljon kronor till forskning vid

Legendarisk dressyrryttare finansierar viktig hästforskning

Forskning om rubbad ämnesomsättning hos häst får nu ett välkommet tillskott från Ulla Håkansons stiftelse. Den legendariska dressyrryttaren ger ett bidrag på 1 miljon kronor till forskning vid

Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Tilläggsutbildningen för veterinärer anordnas av fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU. Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng under 2 år och ges vid SLU i Uppsala. Den

Elin Manell

Elin Manell

Veterinär och europeisk specialist i försöksdjursmedicin (Dipl.ECLAM) som forskar på förbättringar för grisar i biomedicinsk forskning. Arbetar som forskare. Undevisar också veterinär- och

Besök av vårdhund ökar temperaturen hos äldre

Oro hos de äldre ses som ett stort problem på äldreboenden och oron behandlas ofta med olika typer av läkemedel. Ett möjligt icke-läkemedelsbaserat alternativ för att minska oron hos de äldre är att

AFB Islandshästar

I detta forskningsprojekt studerar vi hur islandshästar förändrar sitt rörelsemönster när de töltar, passar eller går i en oren trav. Idag finns det ingen kunskap om hur vi på bästa sätt ska

Klassificering av komplexa rörelsemönster med hjälp av datorseende och maskininlärning

I internationella, tvärvetenskapliga forskningssamarbeten utvecklar vi smart teknologi som kan användas för att underlätta tidig och korrekt diagnostik av sjukdomar hos stordjur. Ortopediska skador

Om Oss

Om Oss

Vi är ett forskningsteam med brett intresse inom hästens biomekanik och smärtutvärdering. På den här sidan får du veta mer om oss samt kontaktuppgifter och adress till våra medarbetare. Marie Rhodin

Blodtrycksmätning i kattens bur ger jämnare blodtryck

Blodtrycksmätning rekommenderas för katter med kronisk njursjukdom, en överaktiv sköldkörtel och för äldre katter. Man vet dock att klinikmiljön och andra faktorer kan påverka blodtrycket och ge

Hur förändras travhästars rörelsemönster i kurvor?

Vid hältutredning hos travhästar kan det vara intressant att studera rörelsemönstret när hästen körs på bana i högt tempo. Det är dock inte känt om och hur travhästens rörelsemönster förändras vid

Blodtrycksmätning hos hund - kan du lita på resultatet?

Högt blodtryck är ett allvarligt tillstånd som uppkommer vid olika sjukdomar hos hund. Dessvärre kan tillfälligt höga värden misstolkas. Till exempel kan tillfälligt högt blodtryck uppkomma på

Loading…