DT smådjur

Senast ändrad: 07 december 2022
Djurskötare placerar liten hund på britsen framför datortomografiutrustning. Foto.

För att få komma med ditt djur till DT behöver vi en remiss från din veterinär. Djur som har undersökts vid UDS smådjursklinik kan i allmänhet få en tid samma dag.

Om ditt djur är remitterat från veterinär som jobbar på annan klinik än UDS så kommer du att få en kallelse med första lediga tid. Innan kallelsen skickas granskas remissen av en radiolog. Råder någon oklarhet så tar denne kontakt med din remitterande veterinär för att diskutera fallet innan kallelsen skickas. Denna rutin tillser att inga oklarheter kvarstår när ditt djur är här och att vi får möjlighet att göra en så bra undersökning som möjligt för just ditt djur utifrån vad den har för problem.

Inför undersökningen får djuret i de flesta fall sedering (lugnande medel). Detta för att det är av största vikt att djuret ligger absolut stilla. Djuret övervakas av UDS personal i rummet under hela undersökningen.

Undersökningen tar ca 45 minuter inklusive den tid det tar för patienten att somna och vakna. Under denna tid får man som djurägare inte vistas med sitt djur utan har tid att ta en fika. Det finns ett väntrum på avdelningen där det naturligtvis går att vänta under undersökningstiden.
 
DT ersätts inte av alla försäkringsbolag. Be alltid din remitterande veterinär tala med ditt försäkringsbolag innan undersökningen för att vara säker på att försäkringen täcker undersökningskostnaden.
Svaret går alltid till den remitterande veterinären. Det tar ca en vecka innan svaret är slutgiltigt klart.

Undersökningen betalas innan hemgång. Det är möjligt att få direktreglering. Meddela receptionens personal när ni ankomstregistrerar ert djur.


Kontaktinformation

Bilddiagnostiska kliniken har öppet vardagar kl. 8.00-16.20.

Tel: 018-67 21 97, telefontid 9.30 - 12.15.
E-post: bilddiagnostik@slu.se              

Leveransadress:
Bilddiagnostiska kliniken, UDS
Box 7040
750 07 Uppsala