Kardiologi

Senast ändrad: 29 april 2019

Hjärtsjukdomar - Vid Universitetsdjursjukhuset bedriver vi i samarbete med Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, en högt specialiserad diagnostik och behandling av hjärtsjukdomar hos hundar och katter.

På vår kardiologimottagning arbetar tre veterinärer med mottagning 1-2 dagar i veckan. Vi finns även tillgängliga för undersökningar andra dagar för akut hjärtsjuka djur samt inneliggande patienter. Vi utför även alla typer av screening för hjärtsjukdomar i de olika bekämpningsprogram som föreligger hos olika hund- och kattraser.

Kardiologi, Universitetsdjursjukhuset

Vi strävar efter att genom korrekt ställd diagnos kunna erbjuda djurägaren prognos samt olika behandlingsalternativ. Ett hjärtfel behöver nödvändigtvis inte vara livshotande utan kan ibland lämnas helt utan behandling utan att detta är menligt för djurets livskvalitet. I andra fall kan hjärtfelet kräva behandling för bibehållen livskvalitet. Ett upptäckt hjärtfel kan ibland innebära att åtgärder måste vidtagas rörande avel, eftersom ett flertal av de hjärtsjukdomar vi ser idag hos hund och katt är ärftliga.

Vid SLU pågår också en kontinuerlig klinisk forskning kring hjärtsjukdomar och olika behandlingsalternativ. Detta innebär att det kan finnas möjlighet att delta i olika projekt rörande diagnostik samt helt nya behandlingsformer.

Läs mer om den senaste forskningen här. 

 

Vid kardiologimottagningen arbetar:

Jens Häggström, professor, SLU.

Jens Häggström

Professor
VMD
Dipl. ECVIM-CA (kardiologi)

Läs mer om Jens här.

Ingrid Ljungvall

Universitetslektor i internmedicin smådjur
Docent i kardiologi
VMD
Dipl. ECVIM-CA (kardiologi)

Läs mer om Ingrid här.

Katja Höglund, VMD på SLU.

Katja Höglund

Universitetslektor i fysiologi
Docent i fysiologi
VMD

Läs mer om Katja här.

 

 


 


Kontaktinformation

Jens Häggström, professor
I
nstitutionen för kliniska vetenskaper, SLU
jens.haggstrom@slu.se, 018-67 21 24

Sidansvarig: kristin.johansson@slu.se