Till remittenter - om föl

Senast ändrad: 12 februari 2024

Det kan inte sägas för många gånger – kom ihåg att råmjölk är den ojämförligt viktigaste faktorn för att ett neonatalt föl ska hålla sig friskt. Råmjölken ska vara av god kvalitet (mät med colostrometer) ges i tillräcklig mängd (1-2 L) och tillräckligt tidigt (under fölets första 12 h).

Sjukdom hos föl

Om fölet har fått en dålig start eller du som veterinär blir kallad till ett sjukt nyfött föl är det några saker du bör tänka på. Neonatala infektioner och andra sjukdomstillstånd hos nyfödda föl kan aggravera oerhört fort och ofta kräva intensiva insatser. Ett snabbt omhändertagande är A och O, och helt avgörande för en positiv utgång.

Vid remittering av föl

Överväg alltid om fölet bör remitteras till klinik då behandlingen vid exempelvis fullt utvecklad sepsis är mycket resurskrävande – ju tidigare fölet kommer under vård desto bättre prognos och kortare klinikvistelse. Djurägaren är kanske redan lite utmattad på grund av fölvak en längre tid och ett sjukt föl kräver ännu mera tid och resurser.

Det du kan göra innan du skickar fölet är framförallt att förbättra vätskebalansen och få upp blodtrycket på fölet. Vi rekommenderar bolusmetoden: Ge 1 l Ringeracetat snabbt (50 kg föl), gärna med övertryck, intravenöst som bolus. Efter bolusgivan utvärderar du effekten på cirkulation och organsystem (CRT förbättrad, benen varmare något längre distalt, fölet visar mer aktivitet, fölet urinerar, tarmljud kommer igång). Ses inga tecken på förbättring ge ytterligare en bolus och utvärdera på nytt. MYCKET viktigt att inte ge fler bolusgivor än 2 (absolut högst 3) i fält, eftersom föl kan ha svårt att hantera övervätskning och utveckla bland annat lungödem. Förvänta dig en förbättring och inte en normalisering av ovan givna parametrar.

Kanyl kan du lägga i jugularven (kort Mila) eller i ven på insida framben (kanyl av smådjurstyp). Sonda i råmjölk 2dl/timme. Ge fölet antibiotika. Vi föreslår penicillin intravenöst i dosen 30mg/kgx4 i.v. samt sulfa/trimetoprim 15mg/kgx 3 i.v.

Var noga med anamnesen när djurägaren ringer till dig - i vissa fall kanske det är bäst att de åker direkt till klinik om det tar tid innan du kan komma till fölet.

Behandla hemma

Om du bestämmer dig för att försöka behandla fölet hemma tänk på att det alltid är bra att ha några liter plasma i frysen. Ta alltid en IgG kontroll på sjuka föl som är 24 h och äldre. Blododling är alltid bra att ta men var mycket noga med steriliteten när provet tas.

Glukos är viktigt för föl och de kan vara mycket känsliga för både hypo- och hyperglykemi. Ta prov regelbundet under de första dygnen. Acceptabelt värde hos nyfödda föl är 4-8mmol/L. Undvik bolusgivor med glukos, då fölen har svårt att reglera glukosnivåerna. På kliniken har vi alltid fölen uppkopplade på en infusionspump med glukos för att säkerställa jämn tillförsel. Behövs glukos ge mkt låg procentsats – ex 1.25% glukos.

Laktatprov kan tas i blodet för att kontrollera behandlingssvar. Nyfödda friska föl kan ha ett värde på upp till 3 mmol/L. Sjuka föl som inte sjunker i laktatvärde under behandlingen har oftast en sämre prognos.

Kontrollera naveln på fölet dagligen. Navelinfektion är en vanlig inkörsport för infektioner. Dippa gärna naveln med klorhexidin ett par gånger dagligen tills den har torkat.

Ytterligare ett kom-ihåg är att du alltid skall kontrollera så att fölet inte har en ledinfektion om den är halt. Symptom på hälta är sällan orsakat av att stoet har trampat på fölet, oavsett vad djurägaren tror.

Lycka till med årets fölsäsong, du är alltid välkommen att ringa oss eller remittera!

 

Colostummätare, mjölkpump, glukos- och laktatmätare, plasma och Foal-Snap

Colostrummätare finns att köpa där veterinärprodukter säljs, kostar c:a 1000 kr. Mjölkpumpar som underlättar urmjölkning finns på apotek (samma som till kvinnor). Både glukos- och laktatmätare finns också att köpa där veterinärprodukter säljs. Du kan även ha nytta av laktatmätaren i andra situationer, exempelvis för att följa uppvätskning hos cirkulatoriskt påverkade hästar eller att mäta och jämföra laktat i bukvätska och blod. Plasma kan köpas hos Håtunalab AB, http://www.hatunalab.com/. Foal-Snap kan köpas hos IDEXX, tel: 020-1605890.

Rekommenderad litteratur: Equine Neonatal Medicine -A case-based Approach. Mary Rose Paradis (2006).


Kontaktinformation