Resa med hund och katt

Senast ändrad: 12 januari 2024
Katt i resebur

I semestertider är det många som reser med sina husdjur på olika sätt. Det är viktigt att tänka på trafiksäkerheten i samband med detta men också att få djuret att trivas så bra som möjligt under resans gång.

Många djur tycker om att resa medan andra kan bli åksjuka eller allmänt oroliga. I vissa fall kan djuren gnälla, flämta eller jama hela resan, som då kan bli en påfrestande upplevelse.

Det finns en del att tänka på för att göra resandet med hund eller katt så behaglig och säker som möjligt. Här har vi samlat råd och tips runt detta. Längst ner på sidan hittar du råd för ett säkert båtliv.

Bilresa

Under bilfärd ska djuret transporteras fastspänt med säkerhetsbälte, eller i bur. Om djuret reser i framsätet ska krockkudden kopplas ur. Det finns olika regler kring transport av djur. Mer information finns under dessa länkar.

Res säkert med hunden (ntf.se)

Transportera hundar - Jordbruksverket.se

Transportera katter - Jordbruksverket.se

Många hundar och katter gillar att åka bil medan vissa tycker att det är obehagligt. Det kan finnas olika anledningar till att djur har problem med att åka bil. Vissa individer åker bara bil när det är dags för veterinärbesök, vilket potentiellt kan göra bilen till en signal för något obehagligt.

För andra är själva bilåkandet i sig en obehaglig upplevelse, och vissa är helt enkelt åksjuka. Nedan ger djurvårdaren och etologen Joline Zacharias på Smådjurskliniken sina råd för en bra bilresa med ditt djur och hur du kan hantera olika problem

Åksjuka

Åksjuka är vanligast hos unga individer och växer ofta bort, men det finns en risk att det orsakar negativa associationer med bilåkningen om man inte är försiktig.

Åksjuka kan visa sig genom salivering, kräkning, diarré och trötthet/slöhet. Djuret kan även flåsa, flämta eller ha svårt att komma till ro, vilket är tecken på stress. Att djuret låter är vanligt vid stress, men kan även vara tecken på illamående. Det kan vara svårt att skilja på vad som är åksjuka och stress, och ibland är stressen orsakad av åksjukan. För en hund med separationsångest kan det också upplevas obehagligt att sitta själv i bakluckan när matte eller husse sitter i framsätet.

Träna inför bilresan

Har du en hund eller katt som är ovan vid bilåkning så behöver den oftast vänjas successivt, det gäller även valpar och kattungar. Första upplevelsen är viktig och kommer sätta tonen för framtida bilåkning. Så här kan du bilträna ditt djur:

 • Träna kort och regelbundet! Träna först på att bara vara i bilen när den är stillastående. Börja med att sitta nära djuret, och sedan lite längre ifrån. Nästa steg är att starta motorn, för att köra en mycket kort sträcka, som gradvis och långsamt ökas på. Gör umgänge i bilen till en avslappnad och naturlig aktivitet, och åk flera korta sträckor innan det är dags för en längre resa. Avbryt träningen direkt vid stressymptom och börja mycket försiktigt vid nästa tillfälle.
 • Avsluta bilträningen med lek. Första gången ni åker en liten sträcka, kan ni stanna på en plats och leka, innan ni åker sedan hem. På det sättet kan bilen bli indikation på att något trevligt ska hända. För katt får man hitta andra positiva alternativ.
 • Ska djuret sitta i bur i bilen? Träna i så fall katten eller hunden att sitta i buren hemma först. Målet är att tiden i buren ska innebära en lugn stund där hunden/katten kan slappna av. Även de träningspassen ska till en början vara korta och sedan förlängas successivt. Gör buren till en trygg plats med tillgång till favoritleksak och favoritfilt/bädd och kanske en slickbar foderaktivering för djur. Vissa individer trivs bäst i bur, och andra bäst i sele. Viktigast är att använda sig av ett åksäkert sätt som fungerar för er. Djuret får inte vara lös i bilen.

Precis innan bilfärd

 • Om djuret lider av åksjuka finns åksjuketabletter som kan förskrivas av veterinär efter klinisk undersökning.
 • Mata inte djuret eller ge det stora mängder vattnen, det ökar risken för illamående.
 • Om djuret är oroligt kan man spraya lite adaptil i bilen eller sätta på ett adaptilhalsband. Adaptil utsöndrar syntetiska feromoner som fungerar lugnande på vissa individer. Men pröva innan bilresa, för att se så att djuret inte reagerar negativt på feromonerna.
 • Lugnande kosttillskott innan bilfärden kan vara ett annat alternativ. Om djuret står på medicinering, kontrollera så att tillskottet inte är kontraindicerat med medicinen och testa preparatet hemma först.

Under bilfärd

 • Håll temperaturen sval i bilen och se till att det finns tillgång på friskt vatten.
 • Stanna och rasta ofta.
 • Kör lugnt och stabilt, undvik kurviga och guppiga vägar.
 • För vissa individer fungerar det bra att täcka över buren för att minska intryck, det är då viktigt att ventilationen i buren fortfarande är god. För andra djur fungerar det bättre om de kan titta ut genom ett fönster.

Hundar och katter är individer och man får prova sig fram vad som passar det egna djuret!

Vid stark rädsla eller stress kan receptbelagd medicinering vara aktuellt. Inför medicinering krävs en veterinärundersökning. Det är inte optimalt att ordna detta precis innan resan, då reaktionen på  preparat kan variera mellan olika individer. Var ute i god tid så ni har möjlighet att testa vad och vilken dos som fungerar för er hund eller katt.  

Till sist:

Tänk på att aldrig lämna ett djur i en stillastående bil sommartid. Även vid måttliga temperaturer stiger värmen snabbt i bilen, och djuret kan drabbas av värmeslag som är ett livshotande tillstånd. Läs mer om Överhettning

Resa med tåg eller buss

Vid resa med andra färdmedel, som tåg eller buss, gäller i stort sett samma råd som för bilåkning. Träna först på korta resor och försök att göra resan så lustbetonad och behaglig som möjligt för djuret.

Båtresa 

Många hundar och katter tycker om att vara ute på sjön medan andra tycker det är obehagligt att inte ha fast mark under fötterna. Motorljud eller segel som låter och rör sig kan verka skrämmande på vissa individer. Precis som med bilåkning är det bra att träna och låta djuret vänja sig, först vid båten när den ligger i hamn och sedan vid kortare turer till en början. Här är några saker att tänka på för en säker och behaglig båtresa med din fyrbenta familjemedlem.

 • Se till att din hund får en ordentlig promenad innan ni ger iväg med båten.
 • Hjälp djuret att gå ombord och i land. Båtens hårda och hala plastytor kan göra det svårt för att få grepp med tassarna. En katt eller en liten hund är det enklast att bära ombord medan en större hund får ledas i koppel
 • Ha alltid flytväst på din hund eller katt ombord på båten och på bryggan! Flytvästen ska vara anpassad för djurets vikt, lägg på lite vikt för långhåriga raser eftersom pälsen suger upp vatten och gör djuret tyngre. Välj en flytväst med fäste för koppel handtag i ryggen, som gör det lättare att få upp djuret om det hamnat i vattnet.
 • Håll aldrig djuret kopplad ombord. Det kan vara livsfarligt om hunden eller katten hoppar, eller ramlar, i vattnet. Djuret kan bli hängande i kopplet, eller i värsta fall hamna i båtens propeller.
 • Ha alltid en första hjälpen-väska till ditt djur ombord. Det kan vara långt till närmsta veterinär. Kontrollera redan i förväg var närmaste veterinär finns om olyckan skulle vara framme. 
 • Gå i land för rastning tillräckligt ofta. Tänk på hundens behov av rörelse och att kunna uträtta sina behov. Var inte ute på sjön för många timmar i sträck utan gå i land till vid en brygga eller vik, ungefär vid hundens normala rastningstider.
 • Ha sovplats, mat- och vattenskål på bestämda ställen. Vid en längre båtresa behöver du anpassa båten till djurets behov så att djuret känner sig hemma på båten. Sovplatsen ska ha skugga och lä.
 • Se till att det med tillräckligt mycket färskvatten och låt hunden eller katten dricka ofta. Låt aldrig djuret dricka saltvatten, det kan leda till saltvattenförgiftning. Det finns speciella vattenskålar som inte skvalpar ut vattnet vid kraftig sjögång.

Sjösjuka

Även djur kan drabbas av sjösjuka.  Det kan visa sig genom att djuret dräglar, kräks, kissar, bajsar eller är allmänt oroligt. Förebyggande åtgärder är att vänja djuret succesivt vid båtturer, undvika att gå ut i hårt väder. Vid tillfällig sjösjuka finns läkemedel som kan förskrivas av veterinär efter klinisk undersökning.

Strandhugg med hund

Tänk på att det inte är tillåtet med hundar på alla platser som t.ex. skyddade öar, naturhamnar eller under häckningstid. Var uppmärksam på skyltning och lokala bestämmelser. På öar kan det finnas mycket huggorm. Huggormsbett kräver undersökning och behandling av veterinär men det kan ta tid att ta sig till närmsta veterinär om man befinner långt ut i havsbandet. Håll hunden i stillhet under resan dit, för att undvika att ormgiftet sprider sig i kroppen. Läs mer om ormbett

Det finns också ofta gott om fästingar på skärgårdsöar. Gör dagliga kontroller och plocka bort fästingarna. Använd gärna fästingskydd på ditt djur. Läs mer om fästingar

Resa utomlands

Det finns en hel del att tanka på när du reser utomlands med ditt djur. Att resa inom EU är betydligt enklare än utanför unionen. Kontakta veterinär i god tid och se till så att du har alla intyg, vaccinationer med mera som behövs. Om någon dokumentation saknas kan det innebära stora problem. Du behöver också vara säker på att ditt djur klarar den påfrestning som en längre resa innebär.  
 
Olika länder har olika regler för inresa med hundar, katter och andra sällskapsdjur. Med sällskapsdjur menas i denna text djur framför allt hund och katt som medföljer på resan just som sällskap. För djur som reser för försäljning, avel, tävlingar eller andra ändamål råder andra regler, som du kan läsa mer om på Jordbruksverkets hemsida. 
Reglerna runt resor med djur finns för att förhindra att sjukdomar sprids, framför allt rabies. Inför en utlandsresa med ditt husdjur är det därför viktigt att du tar reda på vad som gäller för det land som du ska åka till. Om ditt djur inte uppfyller kraven eller du har otillräcklig dokumentation kan ditt djur nekas inträde, eller i allra värsta fall avlivas. Djuret kan också komma att placeras i karantän eller skickas tillbaka till Sverige – vilket kan bli mycket kostsamt för dig som djurägare. 
Du behöver också veta att ditt djur klarar av en längre resa, såväl fysiskt som mentalt. För ett sjukt eller lättstressat djur kan detta bli en allt för stor påfrestning. Rådfråga alltid en veterinär om du känner dig osäker.  
Resor inom EU 
EU-medlemskapet har gjort det relativt enkelt att ta med hund, katt eller andra smådjur på resa till annat EU-land, Norge och Nordirland. Med några få undantag kan du ta med dig ditt djur om det har: 

- godkänd ID-märkning 
- giltigt EU-pass 
- vaccinerats mot rabies 
(För resa till Finland, Irland, Malta, Nordirland och Norge krävs även vaccinering mot dvärgbandmask.) 
 
Utöver ovanstående grundregler har vissa EU-länder egna bestämmelser och kraven på tidpunkt för vaccination i förhållande till resedatum kan också variera. Några EU-länder har förbud mot införsel av vissa raser. Till exempel är det förbjudet att ta med Pitbullterrier, Amerikansk staffordshire terrier, Fila brasilerio, Toso inu, Dogo argentino, eller blandraser där dessa ingår, till Norge.  
Om ett EU-land har speciella krav måste du reda på genom att kontakta landets ambassad eller veterinärmyndighet.  

Resa till länder utanför EU

För resa med husdjur till länder utanför EU skiljer sig reglerna mer åt mellan olika länder. Du behöver alltid kontakta landets ambassad i Sverige eller de veterinära myndigheterna i landet för att få information. Jordbruksverket har en lista över veterinärmyndigheter i olika länder.  


Oftast behöver hunden eller katten både pass och minst en typ av djurhälsointyg som utfärdats av veterinär. Om ett hälsointyg krävs i det land dit du ska resa ska du kontakta veterinär i mycket god tid innan resan, då vaccinationer eller provtagningar av ditt djur kan behöva planeras. Eventuellt kan du behöva besöka veterinär flera gånger innan avresan. Ofta krävs det att intyget är utfärdat av en officiell veterinär. En officiell veterinär har genomgått en särskild utbildning och har ett förordnande av Jordbruksverket. Officiella veterinärer är nyckelpersoner i arbetet med att förebygga och förhindra spridning av smittsamma sjukdomar över nationsgränser.

På Universitetsdjursjukhuset arbetar officiella veterinärer på Ambulatoriska kliniken, som även har jourtjänstgöring som gränsveterinärer på Arlanda. 
Kontrollera också om landet dit du reser kräver ett intyg på att Sverige är fritt från olika djursjukdomar, som till exempel rabies. Ett sådant, så kallat veterinärcertifikat, kan du i så fall skriva ut från Jordbruksverkets webbplats.  

 
Om ditt djur skulle nekas inträde i ett land utanför EU och skickas tillbaka till Sverige måste djuret även uppfylla de svenska reglerna för inresa från det aktuella landet för att få komma tillbaka in i Sverige. Tänk på att Storbritannien, förutom Nordirland, numera ligger utanför EU. 


 
Återresa till Sverige från utlandet

När du och ditt djur ska återvända behöver du anmäla djurets inresa till Tullverket. För resa från ett annat EU-land kan du använda en e-blankett som du hittar du på Tullverkets webbplats, eller göra anmälan vid gränsen. Reser du från ett land utanför EU anmäler du djuret vid gränsen. Anmälan till Tullverket krävs endast vid inresa, inte vid utresa från Sverige. 


Checklista inför utlandsresa med ditt husdjur 

- Är din hund eller katt tillräckligt friskt för att resa? 
- Är djuret vaccinerat mot rabies?  
- Har du kontaktat landets ambassad eller veterinärmyndighet och tagit reda     på vilka krav som gäller?  
- Har du ordnat andra nödvändiga vaccinationer, provtagningar och intyg? 
- Har du en ras som är tillåten i landet? 
- Är djurets pass uppdaterat?   
- Är hunden eller katten märkt med mikrochip? 
- Har du kollat upp djurets försäkring?  
- Har du tagit reda på reglerna för att resa med djur hos rese/flygbolaget        (om du reser med ett bolag). 
 
För resor utanför EU: 

- Har du beställt ett veterinärcertifikat från Jordbruksverket (om mottagarlandet kräver det). 
- Har du tagit reda på vilka krav som gäller för att få resa tillbaka till Sverige med djuret och uppfyller dem? 
 
Hos Jordbruksverket hittar du mer info om att resa utomlands med hundar och katter: Jordbruksverkets reseguide för hundar och katter. 
 
 
 
 

Flyga med smådjur

 
Om du ska flyga med ditt husdjur behöver du vara säker på att ditt djur är i tillräckligt god kondition mentalt och fysiskt, speciellt vid längre flygningar eller vid resa i planets lastutrymme. Ta reda på flygbolagets bestämmelser i god tid.   


Flygresor kan vara stressande för vissa djur, speciellt om de inte kan resa med i kabinen utan måste transporteras ensamma i bur, i planets lastutrymme. Men för många djur går även detta mycket bra och upplevs vilsamt eftersom det är lugnt och tyst i utrymmet. Klimatet är i stort sett detsamma som inne i kabinen.  
 
För att göra resan så behaglig som möjlig och minimera stress, se till att ditt djur får bekanta sig med transportburen i god tid före avresan, oavsett om det flyger i kabinen eller lastutrymmet. Om djuret inte är resvant bör man först träna på resor med andra färdmedel, som tåg och buss, och vara säker på att djuret är bekvämt med att resa i bur. Ett djur som gnäller, jamar etc. under en flygning är stressande både för djuret självt, ägaren och medpassagerarna. Användning av lugnande medel för husdjur under flygresor är något som International Air Transport Association (IATA) avråder ifrån, oavsett om djuret reser i kabinen eller lastrummet, på grund av risken för biverkningar. Denna rekommendation stöds av flera veterinärorganisationers, till exempel American Veterinary Medical Association. 


Djur som inte ska flyga 

Vid tveksamhet om din katt eller hund är i form för en flygresa, rådfråga alltid en veterinär. Det gäller i synnerhet om djuret lider av någon sjukdom. Unga djur, som valpar under 8 veckor ska, och får enligt IATAS: regler, inte heller flyga.

 
Flera veterinärförbund runtom i världen anser att flygresor för brachycephaliska (trubbnosiga) hundar och katter innebär en ökad risk för andningsbesvär och överhettning på planet, på grund av ökad påfrestning vid flygning. Vissa flygbolag har därför infört förbud att flyga med vissa raser, till exempel av brakycefala hundraser – som bulldogg, mops och pekingeser. 
Förbered flygresan i god tid 
När du väl ska flyga med ditt djur är det viktigt att var ute i god tid och ta reda på vilka bestämmelser som gäller innan du bokar biljett. Flygbolagens regler kan ändå skilja sig något åt, så det kan vara värt att jämföra villkor och kostnader för medförsel av husdjur. 


Medföljande djur i kabinen 

Mindre hundar, katter och vissa andra små sällskapsdjur brukar vara välkomna att resa inne kabinen mot en avgift. De betraktas som handbagage och ska rymmas i en bur/väska för husdjur som får plats under sätet framför dig. Tänk på att buren/väskan ska vara särskilt utformad för transport av husdjur. Den ska vara tillverkad av ett välventilerat, starkt och läckage- och bitsäkert material. Djuret ska kunna stå upprätt, vända sig och ligga i en naturlig position i buren. Kontrollera exakta måttbestämmelser, samt andra krav hos ditt flygbolag. Viktbegränsningen brukar vara runt 8 kg, för djur och bur tillsammans. 


Endast ett begränsat antal djur är tillåtna i kabinen på varje flygning, så skicka en förfrågan om medföljande djur snart som möjligt till flygbolaget. Ju tidigare, desto större chans att ditt husdjur kommer med på planet. Om din begäran om medföljande husdjur på flyget bekräftas behöver du fylla i ett certifikat för transport av djur, som flygbolagen brukar ha på sina webbplatser, och ta med den till incheckningsdisken på flygplatsen. Detta krävs inte för inrikesresor i Danmark, Norge och Sverige. 


Kom ihåg att ha du behöver ha extra tid för incheckning och säkerhetskontroller när du reser med djur, så var på flygplatsen i god tid före din avgång. Undvik att ge ditt djur mycket mat precis innan flygningen. Ge istället djuret en lätt måltid ett par timmar innan take off men däremot vatten ända fram till resetillfället. 


Djurtransport i flygets lastrum 

Stora hundar och katter samt vissa andra djur måste transporteras i transportbur i flygplanets lastrum. Lastrummet kan inte nås under flygningen och ditt djur måste därför kunna klara sig själv i buren under flygresan. Djuret måste också klara av hanteringen på flygplatsen. Kontrollera vilka krav som ditt flygbolag har på djurets transportbur och andra bestämmelser kring djurtransport i flygets lastrum.