Resa med hund och katt

Senast ändrad: 14 november 2023
Katt i resebur

I semestertider är det många som reser med sina husdjur på olika sätt. Det är viktigt att tänka på trafiksäkerheten i samband med detta men också att få djuret att trivas så bra som möjligt under resans gång.

Många djur tycker om att resa medan andra kan bli åksjuka eller allmänt oroliga. I vissa fall kan djuren gnälla, flämta eller jama hela resan, som då kan bli en påfrestande upplevelse.

Det finns en del att tänka på för att göra resandet med hund eller katt så behaglig och säker som möjligt. Här har vi samlat råd och tips runt detta. Längst ner på sidan hittar du råd för ett säkert båtliv.

Bilresa

Under bilfärd ska djuret transporteras fastspänt med säkerhetsbälte, eller i bur. Om djuret reser i framsätet ska krockkudden kopplas ur. Det finns olika regler kring transport av djur. Mer information finns under dessa länkar.

Res säkert med hunden (ntf.se)

Transportera hundar - Jordbruksverket.se

Transportera katter - Jordbruksverket.se

Många hundar och katter gillar att åka bil medan vissa tycker att det är obehagligt. Det kan finnas olika anledningar till att djur har problem med att åka bil. Vissa individer åker bara bil när det är dags för veterinärbesök, vilket potentiellt kan göra bilen till en signal för något obehagligt.

För andra är själva bilåkandet i sig en obehaglig upplevelse, och vissa är helt enkelt åksjuka. Nedan ger djurvårdaren och etologen Joline Zacharias på Smådjurskliniken sina råd för en bra bilresa med ditt djur och hur du kan hantera olika problem

Åksjuka

Åksjuka är vanligast hos unga individer och växer ofta bort, men det finns en risk att det orsakar negativa associationer med bilåkningen om man inte är försiktig.

Åksjuka kan visa sig genom salivering, kräkning, diarré och trötthet/slöhet. Djuret kan även flåsa, flämta eller ha svårt att komma till ro, vilket är tecken på stress. Att djuret låter är vanligt vid stress, men kan även vara tecken på illamående. Det kan vara svårt att skilja på vad som är åksjuka och stress, och ibland är stressen orsakad av åksjukan. För en hund med separationsångest kan det också upplevas obehagligt att sitta själv i bakluckan när matte eller husse sitter i framsätet.

Träna inför bilresan

Har du en hund eller katt som är ovan vid bilåkning så behöver den oftast vänjas successivt, det gäller även valpar och kattungar. Första upplevelsen är viktig och kommer sätta tonen för framtida bilåkning. Så här kan du bilträna ditt djur:

 • Träna kort och regelbundet! Träna först på att bara vara i bilen när den är stillastående. Börja med att sitta nära djuret, och sedan lite längre ifrån. Nästa steg är att starta motorn, för att köra en mycket kort sträcka, som gradvis och långsamt ökas på. Gör umgänge i bilen till en avslappnad och naturlig aktivitet, och åk flera korta sträckor innan det är dags för en längre resa. Avbryt träningen direkt vid stressymptom och börja mycket försiktigt vid nästa tillfälle.
 • Avsluta bilträningen med lek. Första gången ni åker en liten sträcka, kan ni stanna på en plats och leka, innan ni åker sedan hem. På det sättet kan bilen bli indikation på att något trevligt ska hända. För katt får man hitta andra positiva alternativ.
 • Ska djuret sitta i bur i bilen? Träna i så fall katten eller hunden att sitta i buren hemma först. Målet är att tiden i buren ska innebära en lugn stund där hunden/katten kan slappna av. Även de träningspassen ska till en början vara korta och sedan förlängas successivt. Gör buren till en trygg plats med tillgång till favoritleksak och favoritfilt/bädd och kanske en slickbar foderaktivering för djur. Vissa individer trivs bäst i bur, och andra bäst i sele. Viktigast är att använda sig av ett åksäkert sätt som fungerar för er. Djuret får inte vara lös i bilen.

Precis innan bilfärd

 • Om djuret lider av åksjuka finns åksjuketabletter som kan förskrivas av veterinär efter klinisk undersökning.
 • Mata inte djuret eller ge det stora mängder vattnen, det ökar risken för illamående.
 • Om djuret är oroligt kan man spraya lite adaptil i bilen eller sätta på ett adaptilhalsband. Adaptil utsöndrar syntetiska feromoner som fungerar lugnande på vissa individer. Men pröva innan bilresa, för att se så att djuret inte reagerar negativt på feromonerna.
 • Lugnande kosttillskott innan bilfärden kan vara ett annat alternativ. Om djuret står på medicinering, kontrollera så att tillskottet inte är kontraindicerat med medicinen och testa preparatet hemma först.

Under bilfärd

 • Håll temperaturen sval i bilen och se till att det finns tillgång på friskt vatten.
 • Stanna och rasta ofta.
 • Kör lugnt och stabilt, undvik kurviga och guppiga vägar.
 • För vissa individer fungerar det bra att täcka över buren för att minska intryck, det är då viktigt att ventilationen i buren fortfarande är god. För andra djur fungerar det bättre om de kan titta ut genom ett fönster.

Hundar och katter är individer och man får prova sig fram vad som passar det egna djuret!

Vid stark rädsla eller stress kan receptbelagd medicinering vara aktuellt. Inför medicinering krävs en veterinärundersökning. Det är inte optimalt att ordna detta precis innan resan, då reaktionen på  preparat kan variera mellan olika individer. Var ute i god tid så ni har möjlighet att testa vad och vilken dos som fungerar för er hund eller katt.  

Till sist:

Tänk på att aldrig lämna ett djur i en stillastående bil sommartid. Även vid måttliga temperaturer stiger värmen snabbt i bilen, och djuret kan drabbas av värmeslag som är ett livshotande tillstånd. Läs mer om Överhettning

Resa med tåg eller buss

Vid resa med andra färdmedel, som tåg eller buss, gäller i stort sett samma råd som för bilåkning. Träna först på korta resor och försök att göra resan så lustbetonad och behaglig som möjligt för djuret.

Båtresa 

Många hundar och katter tycker om att vara ute på sjön medan andra tycker det är obehagligt att inte ha fast mark under fötterna. Motorljud eller segel som låter och rör sig kan verka skrämmande på vissa individer. Precis som med bilåkning är det bra att träna och låta djuret vänja sig, först vid båten när den ligger i hamn och sedan vid kortare turer till en början. Här är några saker att tänka på för en säker och behaglig båtresa med din fyrbenta familjemedlem.

 • Se till att din hund får en ordentlig promenad innan ni ger iväg med båten.
 • Hjälp djuret att gå ombord och i land. Båtens hårda och hala plastytor kan göra det svårt för att få grepp med tassarna. En katt eller en liten hund är det enklast att bära ombord medan en större hund får ledas i koppel
 • Ha alltid flytväst på din hund eller katt ombord på båten och på bryggan! Flytvästen ska vara anpassad för djurets vikt, lägg på lite vikt för långhåriga raser eftersom pälsen suger upp vatten och gör djuret tyngre. Välj en flytväst med fäste för koppel handtag i ryggen, som gör det lättare att få upp djuret om det hamnat i vattnet.
 • Håll aldrig djuret kopplad ombord. Det kan vara livsfarligt om hunden eller katten hoppar, eller ramlar, i vattnet. Djuret kan bli hängande i kopplet, eller i värsta fall hamna i båtens propeller.
 • Ha alltid en första hjälpen-väska till ditt djur ombord. Det kan vara långt till närmsta veterinär. Kontrollera redan i förväg var närmaste veterinär finns om olyckan skulle vara framme. 
 • Gå i land för rastning tillräckligt ofta. Tänk på hundens behov av rörelse och att kunna uträtta sina behov. Var inte ute på sjön för många timmar i sträck utan gå i land till vid en brygga eller vik, ungefär vid hundens normala rastningstider.
 • Ha sovplats, mat- och vattenskål på bestämda ställen. Vid en längre båtresa behöver du anpassa båten till djurets behov så att djuret känner sig hemma på båten. Sovplatsen ska ha skugga och lä.
 • Se till att det med tillräckligt mycket färskvatten och låt hunden eller katten dricka ofta. Låt aldrig djuret dricka saltvatten, det kan leda till saltvattenförgiftning. Det finns speciella vattenskålar som inte skvalpar ut vattnet vid kraftig sjögång.

Sjösjuka

Även djur kan drabbas av sjösjuka.  Det kan visa sig genom att djuret dräglar, kräks, kissar, bajsar eller är allmänt oroligt. Förebyggande åtgärder är att vänja djuret succesivt vid båtturer, undvika att gå ut i hårt väder. Vid tillfällig sjösjuka finns läkemedel som kan förskrivas av veterinär efter klinisk undersökning.

Strandhugg med hund

Tänk på att det inte är tillåtet med hundar på alla platser som t.ex. skyddade öar, naturhamnar eller under häckningstid. Var uppmärksam på skyltning och lokala bestämmelser. På öar kan det finnas mycket huggorm. Huggormsbett kräver undersökning och behandling av veterinär men det kan ta tid att ta sig till närmsta veterinär om man befinner långt ut i havsbandet. Håll hunden i stillhet under resan dit, för att undvika att ormgiftet sprider sig i kroppen. Läs mer om ormbett

Det finns också ofta gott om fästingar på skärgårdsöar. Gör dagliga kontroller och plocka bort fästingarna. Använd gärna fästingskydd på ditt djur. Läs mer om fästingar