Röntgen

Senast ändrad: 07 december 2022

På UDS utför vi röntgen på både häst, hund, katt och övriga smådjur.

Röntgenstrålning skapas i ett röntgenrör med hjälp av elektricitet. För att få en röntgenbild låter vi strålarna passera den del av kroppen som ska undersökas. Olika vävnader absorberar ("dämpar") strålarna olika mycket, därför att kroppens vävnader har olika täthet och storlek. Skelett dämpar betydligt mer än t.ex. mjukdelarna i buken och kommer att framstå som mer vitt på bilden jämfört med bukens organ som kommer att framstå som mer mörk med olika grå toner för olika densitet.

Den strålning som passerar registreras på en bildplatta eller av en detektor som sedan datorn skapar en röntgenbild. Bilddiagnostiska kliniken har två olika system som vi kan använda oss av för att få en röntgenbild. Det ena systemet är ett direktdigitalt system där strålningen registreras av en detektor i röntgenbordet som visar bilden direkt på en bildskärm utanför röntgenrummet. Med detta system kan man se bilden väldigt snabbt, dock är upplösningen sämre vilket gör att det lämpar sig bättre för buk- och lungundersökningar samt områden med skelett som omges av mycket mjukdelar. Det andra systemet är ett bildplattesystem som är optimerat för skelettundersökningar. Man använder sig av bildplattor som man behöver scanna av mellan varje exponering och det tar lite längre tid innan man kan se sin bild. Systemet har dock så många fördelar när det handlar om bildkvalitet så det är värt den lite längre undersökningstiden.

Det går inte att bedöma ett organs funktion eller om en process är smärtsam på en röntgenbild. Det är därför en röntgenundersökning föregås av en klinisk undersökning som ger en indikation, en "frågeställning", om vad problemet kan vara. Den undersökande veterinären skriver en remiss som innehåller en sammanfattning av den kliniska undersökningen och frågeställning.

När röntgenteknikern har tagit de röntgenbilder som behövs utifrån frågeställningen, skickas de över till radiologens arbetsstation där bilderna kommer upp på bildskärmar. Bildskärmarna har avsevärt mycket bättre upplösning än vad en normal bildskärm har. Detta för att detaljupplösningen skall bli så bra som möjligt. Det radiologen kan bedöma på en röntgenbild är form, storlek, och läge. Resultatet av röntgenundersökningen sammantaget med den kliniska bedömningen kan leda fram till en diagnos. Ibland måste dock undersökningen kompletteras med andra typer av undersökningar t.ex. en ultraljudsundersökning eller blodprover för att man skall kunna svara på varför djuret inte mår bra.

Efter röntgenundersökningen skriver radiologen ett svar i djurets journal och det är alltid den veterinär som undersökte djuret innan undersökningen som meddelar resultatet av undersökningen.

Alla veterinärer som jobbar på smådjurskliniken har tillgång till de röntgenundersökningar som utförs på djursjukhuset via vårt nätverk. Det är därför du som djurägare har möjlighet att få se de röntgenbilder som är tagna på ditt djur när du kommer tillbaka till smådjurskliniken.

Fakta:

Universitetsdjursjukhuset är det enda djursjukhuset i Sverige som har europeiska specialister i bilddiagnostik i sitt dagliga arbete med samtliga djurslag. Vi har många internationella kontakter och ofta utländska veterinärer som besöker eller arbetar hos oss. Våra sköterskor/röntgentekniker är specialiserade och arbetar enbart med bilddiagnostik.


Kontaktinformation

Bilddiagnostiska kliniken har öppet vardagar kl. 8.00-16.20.

Tel: 018-67 21 97, telefontid 9.30 - 12.15.
E-post: bilddiagnostik@slu.se              

Leveransadress:
Bilddiagnostiska kliniken, UDS
Box 7040
750 07 Uppsala