För forskaren

Senast ändrad: 29 maj 2023

Klinisk kemiska laboratoriet vid SLU Universitetsdjursjukhuset är ett välutrustat veterinärmedicinskt laboratorium med en bred kompentens och gedigen kunskap kring prover och analyser för djur. Vi analyserar prover från sällskapsdjur, produktionsdjur och gnagare, såväl som fåglar, samt vilda och exotiska djur.

Vi har ett nära samarbete med institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, och tillsammans har vi Sveriges högsta kompetens inom veterinärmedicinsk klinisk kemisk diagnostik.

Har du som forskare ett behov av analys av prover får du gärna vända dig till oss. De analyser vi utför finns listade här. Vi har även möjlighet att anpassa våra analyser utifrån olika projekts behov.

Tänk på att höra av dig i god tid till oss med din förfrågan. Vi är ett rutinlab för ett djursjukhus med stort patientflöde och vi behöver planera in att göra större serier av prover vid sidan av vårt dagliga rutinarbete.

Vi drivs av vår nyfikenhet, vilja att utvecklas och vår passion för att genomföra världens bästa djursjukvård!

Varmt välkomna till oss på Klinisk kemiska laboratoriet!

Skicka din förfrågan till oss på forskningklinkemlab@slu.se


Kontaktinformation

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.10

Provmottagningen: tel: 018-67 16 23 (kl. 10-12, 13-16.10)
Epost: KlinKemLab@slu.se (ej akuta ärenden)
Veterinärkonsultation för remitterande veterinärer: tel. 018-67 16 19

Postadress:
Klinisk kemiska laboratoriet
Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Box 7038  
750 07 Uppsala