Universitetsdjursjukhuset (UDS) vid SLU

Forskning

Här listas webbsidor, inklusive nyheter och kanlenderhändelser, som har anknytning till forskningen vid SLU.


Det finns 2397 sidor som är taggade med Forskning:

Att tänka bortom REDD

Forskningsprojektet handlar småbrukares motivation och praktiker för att kollektivt förvalta ekosystemtjänster och hur detta kan bidra till att bevara skog, säkerställa lokala ekosystemtjänster och

Nytt projekt om tidig upptäckt av mikroföroreningar i akvatiska ekosystem

Lutz Ahrens, Foon Yin Lai och Oksana Golovko, alla forskare verksamma vid institutionen för vatten och miljö, har fått finansiering för ett projekt om tidig upptäckt av organiska mikroföroreningar i

Nytt projekt om tidig upptäckt av mikroföroreningar i akvatiska ekosystem

Lutz Ahrens, Foon Yin Lai och Oksana Golovko, alla forskare verksamma vid institutionen för vatten och miljö, har fått finansiering för ett projekt om tidig upptäckt av organiska mikroföroreningar i

Medborgarforskning – Musslor i Mälaren

SLU Aqua har genomfört ett projekt om medborgarforskning och musslor i Mälaren tillsammans med Naturskolan i Sigtuna och Centralskolan i Märsta. Vi utvecklade och testade metoder för att snabbt och

Tidig upptäckt av organiska mikroföroreningar i akvatiska ekosystem

Varje år används cirka 300 miljoner ton konstgjorda organiska mikroföroreningar vid tillverkning av industri- och konsumentprodukter. Stora mängder når sjöar, vattendrag och andra ytvatten, främst

Optimerad skötsel och näringsförsörjning vid kläckning för en robustare kyckling

I projektet utvärderas effekten av bioaktiva substanser från brunalger eller svampbiomassa i kycklingens första foder. Slaktkycklingarna i försöken kommer antingen att ha tillgång till foder och

Brunalger till kyckling

I takt med att världens befolkning ökar, ökar konsumtionen av fågelkött i snabb takt vilket är skattat att bli det vanligaste köttslaget år 2020. För att klara att möta den ökande efterfrågan på ett

Nätverk för fältforskning blir en av EU:s stora forskningsinfrastrukturer

Det europeiska fältforskningsnätverket LTER Europe (Long Term Ecosystem Research) har pekats ut som en viktig framtida forskningsinfrastruktur inom EU. I LTER Europe ingår LTER Sweden, där 11 av SLU:

Integrerad Monitoring (IM)

Integrerad Monitoring (IM)

Integrerad monitoring i naturekosystem (IM) är inriktat på att skapa tidsserier som detaljerat visar processer i ett begränsat antal områden som täcker olika geografiska-, depositions- och

Aneboda

Aneboda

IM-området Aneboda är beläget fågelvägen 28 km nordväst om Växjö, cirka 10 vägkm söder om Lammhult. IM-området ligger inom en km sydväst om Aneboda kyrka. Området omges av skogsmark och myrar. Det

Introduktion av AI inom veterinärmedicinsk klinisk diagnostik

Introduktion av AI inom veterinärmedicinsk klinisk diagnostik

Stora framsteg görs idag inom humanmedicinsk diagnostik med hjälp av artificiell intelligens (AI), som bland annat används för att tolka ultraljud och röntgenbilder. Inom veterinärmedicin har dock AI

Serglycin, en ny prognostisk biomarkör för cancer hos hund

Cancer i olika former drabbar människa såväl som hund. Fler än hälften av alla hundar över 10 år får en cancerdiagnos. Hälsoinformation från drygt 350 000 svenska hundar, som sammanställts från

Loading…