Getingstick

Senast ändrad: 24 juni 2024
Geting som sitter på ett grönt blad.Foto.

De flesta hundar och katter klarar ett geting- eller bistick bra. Stickstället kan bli ömt, svullet och klia men allvarligare symptom är ovanliga. Enstaka individer kan dock drabbas av en allergisk reaktion och om den blir kraftig behöver veterinär uppsökas. Detsamma gäller stick i mun eller svalg eller om ditt djur är sjukt och redan har ett nedsatt allmäntillstånd.

Det här kan du göra om din katt eller hund fått ett geting-eller bistick:

  • Ta bort gadden om den sitter kvar, men kläm inte på den eftersom mer gift då kan avges. Försök istället skrapa bort gadden försiktigt med ett trubbigt föremål, t.ex. ett plastkort.
  • Rengör sticket med desinficerande medel, såsom klorhexidin anpassat för hud eller alsolsprit. Försök att hindra djuret från att slicka på sticket.
  • För att dämpa ömhet och svullnad, håll gärna en kylklamp eller isbit inlindad i en handduk där sticket är. Lägg aldrig en kylklamp eller is direkt mot huden.
  • Håll djuret under uppsikt, för att se att inte en allergisk reaktion uppstår. Var extra uppmärksam på hur djuret mår om det fått fler stick, eller blivit stucken tidigare. Då ökar risken för en kraftigare reaktion.

Kontakta veterinär akut om:

  • Djuret är kraftigt påverkat, har andningssvårigheter, kräks, får svårt att gå eller blir kraftigt svullen över hela kroppen.
  • En kraftigare allergisk reaktion utvecklas. Symptom på detta är t.ex. nedsatt allmäntillstånd, kräkningar, andningsbesvär och kraftig svullnad – ibland över hela kroppen.

Kontakta även veterinär om:

  • Du vet att din hund eller katt har en överkänslighet mot stick.
  • Sticket sitter i svalget, munnen eller nosen, då det finns risk för svullnad som gör det svårt för djuret att andas, dricka och svälja.
  • Det är en kattunge eller valp som fått flera stick, eller om djuret är sjukt och har ett nedsatt allmäntillstånd.

Om du är osäker på om hunden eller katten blivit insektsstucken eller huggormsbiten. Om du inte sett vad som hänt kan det vara svårt att veta om en svullnad beror på huggormsbett eller insektstick. Det är då viktigt att kontakta veterinär, eftersom huggormsbett vanligen är farligare för djuret.