Blodbanken

Senast ändrad: 25 januari 2024
Svart hund som ger blod. Foto

På Universitetsdjursjukhusets smådjursklinik har vi en blodbank för hund. I dagsläget är det endast hundens blod som delas upp i olika komponenter och förvaras, kattens blod förvaras inte. Blodgivarkatter kallas in vid behov.

Första kontakten

Precis som för oss människor som lämnar blod gäller det att blodgivarhunden är frisk, men innan vi bokar ett besök för undersökning och blodgivning vill vi veta följande:

 • Att hunden väger minst 27 kg.
 • Lämplig ålder för hunden att börja ge blod är vid 1-3 år. Blodgivare ”pensioneras” oftast vid 8 års ålder.
 • Blodtappningen tar 5-10 minuter, därför måste hunden klara av att ligga stilla på sidan under så lång tid.
 • Hunden ska vara svenskfödd och inte ha varit eller planera att åka utomlands.
 • Om det är en tik får hon inte ha varit och inte heller vara tänkt som avelshund.
 • Hunden får inte ha fått blodtransfusion.

Om dessa kriterier uppfylls bokar vi en tid till veterinär för en klinisk undersökning och blodgivning. I samband med blodgivningen tas även blod för att kontrollera hundens hälsa och blodtyp. Blodet är i "karantän" tills provsvaren är klara. Just nu behöver vi fler blodgivare vars blodtyp är negativ.

Första besöket

Veterinären gör en undersökning och bedömer hundens hälsa och kondition. Därefter tar vi ett blodprov för kontroll av hundens blodvärden.

Det är dessutom viktigt att hunden inte haft kräkningar, diarré, bitsår eller andra tecken på infektion den senaste veckan.

Förutsatt att allt är bra kan hunden lämna blod. För att kunna fortsätta vara blodgivare får inte hunden uppleva själva blodgivningsproceduren som något stressande utan ska tycka att det är roligt att komma till oss och ge blod.

Blodgivningsproceduren

Ett litet område på hundens hals rakas och tvättas. Där finns det blodkärl (jugularvenen) vi använder oss av vid blodtappningen. Djurägaren är med hela tiden och står vid hundens huvud som stöd och sällskap. Kanylen sitter fäst vid en slang som leder till bloduppsamlingspåsen. Vi vill ha ungefär 450 ml blod och tappningstiden är 5-10 minuter. Hunden brukar inte visa några tecken på obehag av sticket. När rätt mängd blod är uppnådd tas kanylen bort och en kompress trycks mot stickstället en stund innan hunden får resa sig upp.

Efteråt

Hunden får beröm, godis, vatten och en stunds uppsikt innan hund och djurägare kan gå hem. Hemma gör man inga stora kraftansträngningar de närmaste dagarna, normal motion rekommenderas. Blodprovssvaren kan vi lämna ut innan djurägaren går hem om så önskas. Om blodprovssvaren är bra kan hunden fortsätta att lämna blod, vanligtvis en gång per kvartal. Ovanstående hälsoundersökning och blodanalys upprepas varje år och dessutom kontrolleras hundens blodvärde inför varje blodgivningstillfälle.

Blodanalys och blodtyp

 Blodprovsanalyserna ger oss bland annat svar på hundens lever- och njurfunktion samt blodvärdet. Denna undersökning görs en gång om året. Den kliniska undersökningen innebär en grundlig genomgång av hundens hälsa. Veterinären känner igenom hunden, tittar på slemhinnorna, lyssnar på hjärta och lungor mm. Hundens blodtyp bestäms en gång, vid det första besöket. Enkelt förklarat: det finns olika så kallade antigener som sitter på hundens röda blodkroppar- erytrocyter. Dessa antigener har man delat in i grupper. Den antigen som vi kontrollerar heter DEA 1.1 = Dog Erytrocyte Antigen 1.1. Om hunden har denna antigen är den DEA 1.1 positiv, har den det inte är den DEA 1.1 negativ.

Det donerade blodet

Det donerade blodet får först "vila" innan det delas upp i olika komponenter. Uppdelningen gör att blodet kan utnyttjas mer effektivt och man behöver bara ge av den komponent mottagaren har brist på. Hållbarheten blir också längre. Efter vilan centrifugeras blodpåsarna i en kylcentrifug. Centrifugeringen gör att erytrocyterna packas längst ner i påsen och plasman högst upp. Dessa lager förs sedan över till varsin påse med hjälp av en press. När blodet är uppdelat förvaras erytrocytkoncentratet i kyl och plasman fryses ner.  

Belöningen

 

Våra blodgivare bjuder vi på:

 • Årlig veterinärundersökning
 • Blodprovsstatus inför blodgivning
 • Vaccination enligt gällande rutiner
 • En fodersäck (12 kg) vid varje blodgivning
 • Fästingprofylax under fästingsäsongen