Scintigrafi smådjur

Senast ändrad: 17 februari 2024

För att få komma med din hund eller katt till scintigrafi behöver vi en remiss från din veterinär.

 

När vi får en remiss granskas den av en radiolog. Råder någon oklarhet så tar denne kontakt med din remitterande veterinär för att diskutera fallet innan kallelsen skickas. Denna rutin tillser att inga oklarheter kvarstår när hunden/katten är här och att vi får möjlighet att göra en så bra undersökning som möjligt för just ditt djur utifrån vad den har för problem.

Vi har tider för scintigrafi ungefär varannan vecka. Under sommaren inte lika frekvent. Vi skickar alltid en kallelse med första lediga tid.

Vid en scintigrafisk undersökning injceras en låg dos lågstrålande radioaktivitet, som inte påverkar patienten. Vid en skelettscintigrafi är tiden mellan injektion och undersökning ungefär 2 timmar. Denna tid får disponeras fritt med djuret.

Inför bildtagningen ges en lugnande spruta. Undersökningen tar ca 1 timme och det är många gånger svårt att på förhand exakt säga hur lång tid det kommer att ta. En kompletterande röntgenundersökning görs ibland efter den scintigrafiska. Efter avslutad undersökning ges en uppvakningsspruta.
Svaret går alltid till den remitterande veterinären. Det tar ca en vecka innan svaret är klart.
Undersökningen betalas i receptionen innan hemgång. Observera att endast kortbetalning accepteras. Det är möjligt att få direktreglering. Om detta är aktuellt så meddelar ni receptionens personal när ni ankomstregistrerar ert djur
 
Största delen av den injicerade radioaktiviteten försvinner via urinen. 24 timmar efter undersökningen har nästan all radioaktivitet försvunnit ur kroppen. Under detta dygn skall dock djuret inte vistas i samma rum som gravida kvinnor eller barn under 16 år. Skulle hunden kissa inomhus under dessa 24 timmar skall urinen torkas upp med papper och detta spolas ned i toaletten. Händerna tvättas därefter noggrant med tvål och rikligt med rinnande vatten.


 

 


Kontaktinformation