Universitetsdjursjukhuset

Universitetsdjursjukhuset, UDS

Cykellopp begränsar framkomligheten

Fredag och lördag 11-12 maj kl. 11:00-17:30 är Dag Hammarskiölds väg norr om Ultuna avstängd för biltrafik. Besökare till UDS ombeds därför att välja annan väg.

Om du kommer på Kungsängsleden kör du rakt fram istället för att svänga vänster in mot Ultuna. Kungsängsleden övergår där i Vårdsätravägen. Från Vårdsätravägen kan du ta vänster in på Slädvägen och därefter vänster in på Hugo Alfvéns väg, så har du Universitetsdjursjukhuset på din vänstra sida direkt efter rondellen.

Om du kommer söderifrån kan du välja väg 255 och köra över Flottsundsbron så att du kommer in på Dag Hammarskiölds väg söder om Ultuna. Då påverkas du inte heller av avspärrningarna.

remiss.jpg

Vid Universitetsdjursjukhuset finns gott om veterinärmedicinsk spetskompetens samlad under ett och samma tak.

Här finns specialister inom de flesta områden och alla hjälper dig gärna med fall som kan behöva vidare utredning. För mer information om remittering klickar du på knappen.