Hur och när bör man isolera sitt stall för att undvika smittspridning?

Senast ändrad: 12 februari 2024
Virus. Illustration.

En isolering börjar i samma minut som man upptäcker ett symptom som kan vara smittsamt. En isolering gäller inte enbart de smittor som är anmälningspliktiga, utan även när det något mindre allvarligt, såsom en förkylning.

Man bör inte avvakta provsvar eller ens att ett prov har tagit innan man vidtar åtgärder. Vi rekommenderar att man stänger sin stalldörr och begränsar trafiken till ett minimum vid följande symptom: feber, svullna ben, näsflöde, diarré, obestämbar kolik, neurologiska problem eller om flera hästar i stallet blir hängiga och inte är sig lika.

När det kommer till isolering så går det att göra ganska mycket i det egna stallet även om man har begränsade resurser. Vissa smittor är lättare att isolera än andra. Vid ringorm bör man hänga upp gardiner eller liknande mot boxgrannarna, nyttja en separat hage och alltid hantera den hästen sist iförd speciella kläder.

Även vid kvarka kan man göra en hel del trots att man inte har ett separat stall eller avskild hage att ställa sjuka hästar i. Man bör dela upp det stall man har i olika zoner för frisk, sjuk och tillfrisknad häst. Sanera stallet noggrant och ha olika personer som sköter de olika grupperna av hästar. Alternativ sköta dem i ordning från friskast till sjukast och med klädbyten mellan.

Vid luftburna virus kan man förhindra ett massivt utbrott genom att snabbt få ut sjuka hästar ur stallet och göra upp skötselrutiner. Framförallt kan man göra en insatts genom att isolera sitt stall till man med säkerhet vet att alla hästar är friska igen. SVA har publicerat en artikel runt ämnet som du kan läsa här.


Kontaktinformation

Hästkliniken

Telefonnummer: 018-67 29 50

E-post: hastkliniken@slu.se

Öppettider: Alla dagar, dygnet runt.