Förgiftningar hos hund & katt

Senast ändrad: 02 februari 2024
Närbild av hund med dreglande mun. Foto.

Livsmedel, läkemedel, växter och kemikalier är några av de saker som kan orsaka förgiftning hos hund och katt. Här kan du läsa om hur du undviker förgiftningar och vad du ska göra om du misstänker att ditt djur är förgiftat.

Allmänt om förgiftningar

Några av de vanligaste orsakerna till förgiftning är choklad, råttgift, läkemedel, etylenglykol, giftiga växter/svamp, lök, russin/druvor, blågröna alger, xylitol.

Vanliga tecken på att djuret är förgiftat varierar beroende på vad och hur mycket av den giftiga substansen som djuret fått i sig. Symtom som kan ses är till exempel kräkningar, diarré, buksmärta, salivering, slöhet, skakningar, vinglighet, ökad törst/urinering, kramper och andningsbesvär.

Om du misstänker att ditt djur blivit förgiftat ska du kontakta djursjukvården omgående. Veterinären kan, baserat på vad djuret fått i sig och hur mycket, bedöma vad som ska göras. Du ska inte försöka framkalla kräkning hemma med salt. Det innebär en stor risk för saltförgiftning och att korrekt behandling fördröjs med risk för djurets hälsa och liv.

Tyvärr saknas det motgift för de flesta giftiga substanser. Istället behandlas djuret genom kräkning på lämpligt sätt och/eller för de symtom djuret uppvisar. Alla substanser inte är lämpliga att kräkas upp eftersom det kan förvärra tillståndet.

Råttgift

Den vanligaste typen av råttgift ger blödningar och blåmärken, exempelvis näsblod, blod i urinen samt blödningar inne i kroppen. För denna typ av råttgift finns det motgift i form av K-vitamin.

Symtom på förgiftning kommer först efter 1-3 dagar. Om djuret fått i sig råttgift, kontakta djursjukvården omgående så att behandling kan sättas in direkt. Om djuret har utvecklat symtom är tillståndet akut och djuret måste få snabb behandling, annars riskerar det att förblöda.

Det finns olika typer av råttgift och därför är det viktigt att försöka få fram vilket råttgift ditt djur har ätit av, så ta gärna med förpackning eller information om giftet om det är möjligt.

Etylenglykol

Etylenglykol finns bland annat i kylarvätska. Hundar kan slicka i sig av den söta kylarvätskan från läckande bilar eller öppna förpackningar i garaget. Katter slickar ofta i sig vätskan från sina tassar.

De första symtomen som noteras är ofta ökad törst och urinering, slöhet, illamående, kräkning, ataxi och sänkt kroppstemperatur. Efter det tillkommer, hos ett obehandlat djur, ytterligare symtom. Behandling måste sättas in snabbt, det finns motgift. Symtomen uppstår ofta snabbt och om behandling dröjer (över 4 timmar) så riskerar djuret att få livshotande njurskador. Kontakta djursjukvården omgående om ditt djur fått i sig etylenglykol.

För att undvika att ditt djur drabbas av förgiftning kan du istället välja propylenglykol som kylarvätska.

Smärtstillande läkemedel

Ge aldrig paracetamol (till exempel Alvedon eller Panodil) till din katt. Det är livsfarligt för katten, ingen dos är säker. Läkemedlet förstör de röda blodkropparna. Om du vet att din katt fått i sig paracetamol, kontakta djursjukvården omgående.

Paracetamol är inte framtaget för användning till djur och ska således inte ges till hundar heller, om inte veterinär ordinerat det.

Om du misstänker att ditt djur har ont - kontakta istället djursjukvården för att få djuret undersökt så att vi kan hjälpa dig att hitta orsaken till smärtan och sätta in korrekt behandling med läkemedel som är avsedda för djur.

Batterier

Olika typer av batterier orsakar olika skador i kroppen och ska alltid åtgärdas. Kontakta djursjukvården om ditt djur ätit ett batteri.

Livsmedel och godis

Choklad och kakao

Choklad och kakao är giftigt för både hundar och katter men förgiftning är vanligast hos hund eftersom de oftare gillar den söta chokladsmaken.

Det är ämnet teobromin i chokladen som är giftigt och olika sorters choklad innehåller olika mycket av det giftiga ämnet. Kakao och mörk choklad innehåller mest och ljus choklad minst. Vit choklad innehåller inget eller väldigt lite teobromin.

Symtom kan uppstå inom 2-4 timmar i form av oro, kräkning, diarré och magont. Ämnet påverkar även andra delar av kroppen så som hjärta och kärl, andning samt centrala nervsystemet och kan därför vara livshotande.

Om ditt djur ätit choklad, eller om du har en stark misstanke om detta, kontakta djursjukvården omgående. Vi hjälper dig att räkna ut om det finns risk för förgiftning och om ditt djur bör komma in till oss omgående för att få hjälp med att framkalla kräkning. Ibland behöver djuret stanna kvar på djursjukhuset för ytterligare behandling.

Russin och vindruvor

Russin och vindruvor kan ge livshotande njurskador. Det finns ingen säker fastställd gräns för hur mycket druvor eller russin en hund eller katt kan äta innan det föreligger förgiftningsrisk. Det verkar finnas en individuell känslighet och förgiftningsfall har förekommit efter intag av enstaka russin/druvor.

Symtom som kan noteras vid förgiftning är kräkning, diarré, slöhet, ökad törst och urinering. Symtomen kan förvärras och bli mer allvarliga.

Om ditt djur ätit druvor eller russin, kontakta djursjukvården omgående. Oftast rekommenderas att djuret kommer in till oss för kräkning och fortsatt undersökning och behandling.

Lök och vitlök

Alla löksorter (inklusive vitlök) som tillhör alliumfamiljen är giftiga för hund och katt, det spelar ingen roll om löken är rå, torkad eller tillagad.

Djuret kan drabbas av allvarlig blodbrist på grund av att det giftiga ämnet skadar de röda blodkropparna. Det kan även uppvisa symtom från magtarmkanalen så som kräkning, diarré och illamående. Symtomen kan uppstå samma dag eller först efter några dagar. Om din hund eller katt har ätit mat som innehåller lök, ska du kontakta djursjukvården för råd.

Nötter

Macadamianötter och bittermandel är två nötsorter som är giftiga. Endast små mängder krävs för att orsaka allvarlig förgiftning. Nötter innehåller även mycket fett och kan orsaka inflammation i bukspottkörteln hos hund.

Det förekommer att hundar äter upp nötter med skal. Det hårda skalet riskerar att fastna i hundens tarm och kräver då en operation för att lösa stoppet.

Giftiga växter

Äkta liljeväxter, Lillium spp, och även amaryllis, liljekonvalj och julros är giftiga för din katt. Alla delar av växten är giftiga. Katterna kan vid intag av liljor drabbas av akut livshotande njursvikt. På webben finns listor med giftiga växter för katt och även lämpliga växter för hushåll med katt. Flertal växter är giftiga eller skadliga även för hundar. Listor med giftiga växter finns på webben.

Giftalger

Den blågröna giftalgen blommar vanligtvis mellan juli och september när vattnet är som varmast men blomning kan även ske vid annan tid. Hundar som badar och dricker vatten ur sjöar och vattendrag som innehåller höga halter av algtoxiner från blågröna alger (cyanobakterier) riskerar att bli sjuka.

Faror vid jul och andra högtider

Jul och andra högtider kan innebära faror för hundar och katter. Förgiftningar orsakade av mat och godis, giftiga växter och lek med pynt kan i värsta fall sluta illa för din fyrbenta vän. Läs mer under: Faror vid jul och andra högtider.