Om oss

Senast ändrad: 07 december 2022

På Klinisk kemiska laboratoriet vid SLU - Universitetsdjursjukhuset arbetar vi med djurens bästa i fokus. Vi är ett veterinärmedicinskt specialistlaboratorium som analyserar biokemiska, endokrina, hematologiska, samt cytologiska prover. Vi arbetar med validerade metoder och har en bred kompetens inom; samt en stor vana vid analysarbete med prover från djur.

Vi har ett nära samarbete med Institutionen för kliniska vetenskaper vid Sveriges lantbruksuniversitet och är rutinlaboratorium för Universitetsdjursjukhuset. Det ger oss en stark rutin och bred erfarenhet inom djursjukvård. Veterinärerna som arbetar här har specialistkompetens inom klinisk patologi (DipECVCP), vi har även legitimerade veterinärer som studerar för sin specialistkompetens i klinisk patologi på plats. Våra biomedicinska analytiker (BMA) samt övriga kompetenser har en bred kunskap och erfarenhet inom veterinärmedicinskt analysarbete.

Vi tar emot prover från veterinärer och forskare i hela landet, samt analyserar prover åt UDS. Vi är delaktiga i flera stycken externa kontrollprogram, varav ett är svenskt och fyra stycken är veterinärmedicinspecifika. Vi utför ett utvecklingsarbete inom veterinärmedicinskt analysarbete genom att validera metoder för olika djurslag innan de tas i bruk, samt skapar djurspecifika kontroller till våra analyser. Med stort engagemang och god känsla för kvalitet och noggrannhet utför vi ett arbete vi är stolta över varje dag!

I anslutning till UDS nya, toppmoderna lokaler ligger Klinisk kemiska laboratoriet. Vi bistår dagligen djursjukvårdare och veterinärer med våra kompetenser i allt från klinisk kemi till provtagning och att söka reda på provsvar. Vi har en flexibel och föränderlig arbetsmiljö där vi alla samarbetar för att driva utvecklingen framåt.

På UDS utbildas nästa generation av djursjukvårdare och veterinärer, vi är också en uppskattad praktikplats för BMA-studenter. Vår personal både undervisar och forskar vid sidan om rutinarbetet som utförs på laboratoriet. Det håller oss i framkant av utvecklingen inom veterinärmedicin, och vi på Klinisk kemiska laboratoriet är stolta över att vara en del av utvecklingen som sker inom utbildning, såväl som vetenskap!

Vi drivs av vår nyfikenhet, vilja att förändra och att bedriva världens bästa djursjukvård!


Kontaktinformation

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.10

Provmottagningen: tel: 018-67 16 23 (kl. 10-12, 13-16.10)
Epost: KlinKemLab@slu.se (ej akuta ärenden)
Veterinärkonsultation för remitterande veterinärer: tel. 018-67 16 19

Postadress:
Klinisk kemiska laboratoriet
Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Box 7038  
750 07 Uppsala