Scintigrafi

Senast ändrad: 07 december 2022
Två personer och en häst. Foto.

Scintigrafi är en undersökning där man med hjälp av ett radioaktivt ämne mäter upptaget i ett specifikt organ med hjälp av en gammakamera.

Skelettscintigrafi - en undersökning för hästar, hundar och katter

Skelettscintigrafi är en undersökning som används för både hästar och smådjur när en hälta är svårlokaliserad. Undersökningen ger svar på om och i så fall var det finns onormal aktivitet i skelettet.

Undersökningen kan dock inte svara på frågan om vilken typ av skada djuret har. Därför kompletteras många gånger undersökningen med andra bilddiagnostiska metoder som t.ex. röntgen, ultraljud eller datortomografi.


GFR och PSS

På mindre djur utför vi även andra typer av undersökningar.

En GFR-undersökning kan vara en del i utredningen vid njursjukdom och svarar på hur väl njurarna fungerar. Undersökningen ger ett mått på både den totala njurfunktionen och respektive njures funktion. Undersökningen är enkel och utförs på vaken patient. Efter en intravenös injektion ligger patienten på en brits i sex minuter medan bilder tas kontinuerligt.

PSS-scintigrafi är ett enkelt och snabbt sätt att få svar på om patienten har en kärlmissbildning som shuntar blodet förbi levern. Det kallas för en postosystemisk shunt, PSS. Undersökningen genomförs på sövd hund genom en ultraljudsguidad injektion direkt i mjälten varefter kontinuerlig inspelning görs under tre minuter.

Scintigrafi för häst

Läs mer om scintigrafi för häst.

Tre hästar i en hage. Foto.

Scintigrafi för smådjur

Läs mer om scintigrafi för smådjur.

Hund som klappas av en person. Foto.

Fakta:

Universitetsdjursjukhuset är det enda djursjukhuset i Sverige som har europeiska specialister i bilddiagnostik i sitt dagliga arbete med samtliga djurslag. Vi har många internationella kontakter och ofta utländska veterinärer som besöker eller arbetar hos oss. Våra sköterskor/röntgentekniker är specialiserade och arbetar enbart med bilddiagnostik.


Kontaktinformation

Bilddiagnostiska kliniken har öppet vardagar kl. 8.00-16.20.

Tel: 018-67 21 97, telefontid 9.30 - 12.15.
E-post: bilddiagnostik@slu.se              

Leveransadress:
Bilddiagnostiska kliniken, UDS
Box 7040
750 07 Uppsala