Operationsavdelningen

Senast ändrad: 25 januari 2024
Operationsklädd person bakom sjukhussäng med gröna operationsdukar. Foto

Vid operationsavdelningen tar vi hand om alla djursjukhusets patienter med sjukdomar som kräver kirurgiska ingrepp. Många patienter remitteras även hit från andra veterinärkliniker för operationer.

Veterinärerna vid operationsavdelningen har lång erfarenhet och hög kompetens inom både mjukdelskirurgi och ortopediska ingrepp. Vi har bl.a. veterinärer med europeisk diplomattitel i kirurgi.

Anestesiutbildade sköterskor (utbildade för att genomföra sövningar) arbetar på operationsavdelningen dagligen och har långvarig erfarenhet och rutin av att söva operationspatienter. Tillsammans ser vår personal till att ditt djur får en lugn och smärtfri upplevelse vid operationen och de anpassar varje patients sövning individuellt. Alla patienter ligger också på en värmedyna under operationen för en god komfort och i de flesta fall där det bedöms lämpligt får de intravenöst dropp.

Inför inskrivning till operationsavdelningen

När ditt djur ska skrivas in på operationsavdelningen så kommer ni till kliniken och anmäler er i receptionen på morgonen.  Mer information inför operation finns att läsa här.

Efter att ni anmält er i receptionen på morgonen så ropas ni upp i väntrummet av en sköterska som hjälper er med inskrivningen och de papper som behöver fyllas i och tar därefter med sig ert djur in på operationsavdelningen. På grund av risken för smittspridning och för att alla våra patienter ska få en lugn upplevelse tillåts inte besök vid operationsavdelningen. Inför operationen får patienten oftast lugnande och smärtlindrande mediciner. Efter operationen vaknar alla patienter i en uppvärmd bur och får smärtlindring efter behov. Vi har givetvis separata rum för hundar och katter.