Ultraljud

Senast ändrad: 07 december 2022

På bilddiagnostiska kliniken tar vi emot patienter för ultraljudsundersökning både internt från djursjukhuset och från remitterande kliniker. Näst efter röntgen är ultraljud den bilddiagnostiska undersökning som det utförs flest av på UDS.

 

Till bilddiagnostiska kliniken är alla djurslag välkomna

Ultraljud används vid undersökningar av mjukdelar, leder och andra strukturer. Ultraljud är helt ofarligt för djuret. Våra ultraljudsmaskiner har hög prestanda och är av samma typ som används på humansjukhusen, men är optimerade för de typer av undersökningar som utförs på djur.

Inför ultraljudsundersökningen rakas, tvättas och appliceras ultraljudsgel på området som ska undersökas. Det görs för att få en god kontakt mot huden och därmed en bra bild vid undersökningen.

I samband med de flesta typer av ultraljudsundersökningar får djuren lugnande medel – detta för att få ett så bra resultat som möjligt av undersökningen och för att minska stressen för djuret. Undantag är ultraljud av hjärtat då djuret bör vara helt vaket. Dessa ultraljud utförs i första hand av veterinärer som arbetar specialiserat med hjärtsjukdomar på smådjurs- respektive hästkliniken. 

Dräktighetsundersökningar och screening inom avelsprogram.

Till oss kan du komma för dräktighetsundersökning av din katt eller hund - utan föregående remiss. Detsamma gäller screeningundersökningar för raser som ingår i ett avelsprogram. Kontakta oss på vår telefontid, eller skicka ett mejl för att boka en tid.

För dräktighetskontroll av sto – kontakta hästkliniken.

Bra att tänka på: Vid de flesta undersökningar av buken på hundar och katter är det bra om djuret inte har ätit innan och det skall om möjligt vara nyrastat. Detta gäller dock INTE om det är urinvägarna som ska undersökas eftersom en tom urinblåsa inte går att bedöma.

Mer om ultraljud som metod

Alla vävnader i kroppen som innehåller vatten som urinblåsa, njurar, gallblåsa och blodkärl kan undersökas med ultraljud. Vid en ultraljudsundersökning skickar ultraljudsproben ut högfrekventa ljudvågor som reflekteras tillbaka till proben och med hjälp av datorn skapas sedan en rörlig bild som kan ses på en bildskärm. Hårda vävnader som exempelvis ben avger störst eko och är vita på bilden, mjukvävnader är grå och prickiga. Vätskor (t.ex. urin i urinblåsan) ger inga ekon och är därför svarta.

Ultraljud kan heller inte passera genom luft. Mellan varje hårstrå finns luft och det är anledningen till att vi klipper och tvättar området som skall undersökas. Därefter appliceras ultraljudsgel på huden och på proben för att kontakten mellan prob och mjukdelarna skall bli optimal.

Det är kontrasten mellan de olika nyanserna av vitt, grått och svart som skapar en bild som kan tolkas. Bilden visar momentant vilket gör att vi kan se hur till exempel hjärtat arbetar.

I samband med de flesta typer av ultraljudsundersökningar får djuren lugnande medel. När det gäller häst så är det främst för att hästen skall stå stilla under undersökningen. För smådjur så gör det att djuret slappnar av. Är det till exempel buken som ska ultraljudas så blir det en mycket bättre undersökning om
djuret inte ligger och spänner sig, rör sig eller flåsar mycket.
 

Fakta:

Dräktighetsultraljud hundar och katter

Vi utför dräktighetsultraljud tidigast dygn 25 efter sista parning, men enligt studier så görs optimal bedömning på dag 28. Detta gäller både för katter och hundar. Ett dräktighetsultraljud svarar på om djuret är dräktigt. Det går inte att räkna exakt antal foster. Foster kan lätt döljas bakom tarminnehåll, samma foster kan räknas flera gånger och resorption av foster kan ske upp till dag 42. Däremot kan det möjligen bedömas om det är få eller många foster.


Kontaktinformation

Bilddiagnostiska kliniken har öppet vardagar kl. 8.00-16.20.

Tel: 018-67 21 97, telefontid 9.30 - 12.15.
E-post: bilddiagnostik@slu.se              

Leveransadress:
Bilddiagnostiska kliniken, UDS
Box 7040
750 07 Uppsala