Vi som jobbar på smådjurskliniken

Senast ändrad: 12 februari 2024
Veterinär klappar en hund

Vid Universitetsdjursjukhuset arbetar ett stort antal veterinärer och sköterskor som alla hjälps åt med att få djursjukhuset och verksamheten att fungera optimalt.

Vår smådjursklinik har en mycket hög kompetens med flera specialister inom olika områden. De flesta är även specialister i hundens- & kattens sjukdomar och övriga genomgår utbildning för att bli specialister.

Veterinärer

De flesta veterinärer ni träffar vid djursjukhuset är anställda som klinikveterinärer vid SLU Universitetsdjursjukhuset och arbetar till viss del med studentundervisning, men framför allt i den dagliga klinikverksamheten. Det gör också alla våra fantastiska sköterskor som utöver att hjälpa studenter och veterinärer i verksamheten ser till att du och ditt djur blir väl omhändertagna hos oss.

En del av veterinärerna som arbetar på kliniken är istället anställda vid Institutionen för kliniska vetenskaper vid SLU där de främst bedriver forskning och undervisning. De arbetar därför framför allt inom de områden på kliniken där veterinärstudenterna närvarar.

Specialist i hundens- och kattens sjukdomar

Utbildningen för att bli specialist i hundens och kattens sjukdomar är en 3-årig vidareutbildning för legitimerade veterinärer. Under utbildningen är man specialistaspirant. För att bli specialist i hundens och kattens sjukdomar ska man ha arbetat minst tre år vid en godkänd utbildningsplats, skrivit en vetenskaplig artikel samt genomgått och blivit godkänd vid muntlig och skriftlig tentamen.

Specialist inom visst ämnesområde

När man är specialist i hundens- och kattens sjukdomar kan man gå vidare till steg 2 i specialistutbildningen. Man inriktar sig då på ett specifikt ämnesområde t ex tandsjukdomar, kirurgi eller hjärtsjukdomar. Utbildningen innefattar tre års praktik, som bl a inkluderar viss praktik i utlandet med områdesspecialister, samt vetenskapliga presentationer och en godkänd examination.

Europeisk Diplomat (europeisk specialist)

Utbildningen till diplomat är en internationell vidareutbildning där man specialiserar sig på ett ämnesområde. Det går t ex att specialisera sig i kirurgi (ECVS) eller internmedicin (ECVIM). Under utbildningen som pågår under minst 3 år kallas man resident och skriver minst två vetenskapliga publikationer samt genomgår en tuff examination innan man till sist får kalla sig diplomat i det ämnet.

Djursjukskötare och djurvårdare

Den som tar hand om ditt djur hos oss, och som inte är veterinär, är antingen djursjukskötare eller djurvårdare.

Djursjukskötaryrket är idag ett legitimationsyrke, enligt en lag som trädde i kraft 2010. Det gamla yrkesnamnet "djursjukvårdare" har därmed fallit bort. En legitimerad djursjukskötare har förstås god utbildning inom djuromsorg och får utföra veterinärs ordinationer, t ex söva ett djur, medicinera med alla preparat och på delegation utföra enklare kirurgiska ingrepp. Han eller hon får även vaccinera självständigt och intyga detsamma, förutom för rabiesvaccination.

Den som har en kortare utbildning eller ännu inte tagit sin legitimation kallas för djurvårdare. Djurvårdarna sysslar allra mest med omvårdnad, men sköter också en del medicineringar och behandlingar, beroende på vilken utbildning och erfarenhet man besitter.

Vill du läsa mer om djurhälsopersonal, utbildningar och de olika yrkesklasserna finns information på Jordbruksverkets webbplats.