Polikliniken

Senast ändrad: 25 januari 2024
Elva hundar på en grön bänk. Foto.

Vår dagliga mottagningsverksamhet för bokade besök bedrivs på polikliniken (dagmottagningen).

Det finns flera olika sorters mottagningar som man kan boka tid till. Utöver de allmän medicinska mottagningarna finns även specialistmottagningar för bland annat invärtes medicin, kirurgi, hudsjukdomar, hjärtsjukdomar, cancer, skelett- och ledsjukdomar, tandproblem och urinvägsproblem.

Mottagning

Efter att ni anmält er i receptionen kommer en veterinärstudent eller sköterska att ropa upp er i väntrummet vartefter ni blir visade till ett undersökningsrum. På några av våra bokningslistor under terminstid kommer en veterinärstudent först att undersöka patienten, sen presenterar studenten fallet för en veterinär som sedan undersöker patienten igen och därefter fattar beslut om hur man ska gå vidare med utredningen. På så sätt får ditt djur en mycket noggrann genomgång och vi kan utbilda framtidens veterinärer.

Besöket

Polikliniken är ofta djurets första möte med djursjukhuset och vid besöket kan vidare undersökningar med blodprover, röntgen, ultraljud, bandagebyten och mindre kirurgiska åtgärder bli aktuella. Vi försöker alltid att hjälpa dig så fort vi kan och har ett nära samarbete med både den bilddiagnostiska kliniken och klinisk kemiska laboratoriet. Skulle ditt djur behöva fortsatt vård och/eller utredning erbjuder vi inskrivning till vår vårdavdelning eller vid behov operationsavdelningen.

Efter besöket

Efter besöket och eventuella åtgärder så blir ni ombedda att slå er ner i väntrummet. Veterinären gör under tiden färdigt ev recept, hemgångsråd eller andra ordinationer. Ni blir därefter uppropade av receptionen som tar betalt och lämnar ut de recept eller papper ni ska ha med er hem. Om ni säger till i receptionen så hjälper de er gärna med direktreglering av besöket  (mot en avgift) under de tider som försäkringsbolagen har öppet, det brukar ta cirka 30-60 minuter för en direktreglering.

Omsorgssköterska

Knuten till vår mottagning finns också en omsorgssköterska som man kan boka tid till. På omsorgsmottagningen kan du få hjälp med enklare behandlingar som t ex vaccinationer, stygnborttagning, bandageomläggningar, sårvård, uppföljande blodprovstagning och progesteronprovtagning inför parning. Sköterskan kan också hjälpa dig med att lägga upp en plan för ditt djurs viktminskning och ge dig råd om utfodring.