Välkommen som kund hos oss

Senast ändrad: 07 december 2022

Varmt välkommen som kund hos klinisk kemiska laboratoriet på UDS.

I samband med att du skickar in ett prov till oss för första gången vill vi att du fyller i detta formulär. Fält markerade med * är obligatoriska. 

 

 

 

Jag önskar att få min faktura via e-post:*

Om du anger ett organisationsnummer/VAT behöver du ange en organisationsanknuten e-post för fakturering. Om du använder personnummer som identifiering kan du ange en privat e-post för fakturering.

Jag vill samtidigt bli transportkund:

Ange fakturaadressen nedan om du inte kan ta emot fakturor via e-post. Är fakturaadressen densamma som klinikadressen kan du lämna fälten tomma. 

Kryssa gärna i att du vill ha vårt nyhetsbrev om du vill ha information och uppdateringar om utvecklingen på Klinisk kemiska laboratoriet

Behandling av personuppgifter

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. De personuppgifter som samlas in är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal. Uppgifterna kan komma att vidarebehandlas för att till exempel utreda smittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt samt för forsknings- och utvecklingsarbete. SLU sparar dina personuppgifter så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv, dvs 10 år. SLU:s regler för lagring av material som kan komma att användas i forskning är att de ska lagras i ytterligare 10 år, dvs i sammanlagt 20 år.

Du har rätt att begära
- information om de personuppgifter som finns om dig
- rättelse av de personuppgifter som inte stämmer eller radering av personuppgifter
- begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen på hur dina uppgifter behandlas. SLU är en myndighet vilket innebär att alla uppgifter som skickas till oss kan bli allmänna handlingar.

SLU är ansvarig för behandlingen för dina personuppgifter. Din kontaktperson för denna behandling är: Marianne Grauers, marianne.grauers@slu.se. Du kan även vända dig till dataskydd@slu.se, 018-67 20 90.


Kontaktinformation

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.10

Provmottagningen: tel: 018-67 16 23 (kl. 10-12, 13-16.10)
Epost: KlinKemLab@slu.se (ej akuta ärenden)
Veterinärkonsultation för remitterande veterinärer: tel. 018-67 16 19

Postadress:
Klinisk kemiska laboratoriet
Universitetsdjursjukhuset vid SLU
Box 7038  
750 07 Uppsala