DT häst

Senast ändrad: 07 december 2022

UDS är ett av få djursjukhus i Sverige som utför DT-undersökningar på häst.

DT-undersökning på häst kan göras på hästen skalle, främre delen av halsen och nedre delen av benen. Hålets storlek, som är 78 cm i diameter, utgör begränsningen för vad som kan undersökas. En DT-undersökning kan vara till stor hjälp tex vid planeringen av en operation av en komplicerad fraktur då den tredimensionella bilden gör det möjligt att exakt kunna följa frakturlinjer eller se på fragments placering för att sedan på bästa vis kunna planera hur skadan skall skruvas.

Hästar måste alltid sövas inför en DT-undersökning. Detta görs på hästklinikens operationsavdelning. När hästen är sövd körs den på en vagn till undersökningsrummet där det placeras på ett särskilt bord som kan kopplas till datortomografen. Själva undersökningen tar inte lång tid när hästen väl ligger på plats och när den är färdig transporteras hästen tillbaka till operationsavdelningen, antingen för att vakna upp eller för kirurgiskt ingrepp. Skall en operation genomföras så görs bilderna i ordning till kirurgen inför operationen under tiden hästen placeras på operationsbordet.

För att få komma med din häst till DT behöver vi en remiss från din veterinär.

För djur som är remitterade från en veterinär som inte arbetar på UDS gäller att innan kallelsen skickas granskas remissen av en radiolog. Råder någon oklarhet så tar denne kontakt med din remitterande veterinär för att diskutera fallet innan kallelsen skickas. Denna rutin tillser att inga oklarheter kvarstår när ditt djur är här och att vi får möjlighet att göra en så bra undersökning som möjligt för just ditt djur utifrån vad den har för problem. Gäller det någon typ av skada som skall åtgärdas så skall hästen remitteras direkt till hästkliniken och inte till bilddiagnostiska kliniken.
  
DT ersätts inte av alla försäkringsbolag. Be alltid din remitterande veterinär tala med ditt försäkringsbolag innan undersökningen för att vara säker på att försäkringen täcker undersökningskostnaden.

Svaret går alltid till den remitterande veterinären. Det tar normalt ca en vecka innan svaret är slutgiltigt klart.

Undersökningen betalas innan hemgång. Det är möjligt att få direktreglering. Meddela receptionens personal när ni ankomstregistrerar ert djur.


Kontaktinformation

Bilddiagnostiska kliniken har öppet vardagar kl. 8.00-16.20.

Tel: 018-67 21 97, telefontid 9.30 - 12.15.
E-post: bilddiagnostik@slu.se              

Leveransadress:
Bilddiagnostiska kliniken, UDS
Box 7040
750 07 Uppsala