SLU-nyhet

Förebyggande åtgärder mot hjärtsjukdom

Publicerad: 29 april 2019
Student med katt. foto

Olika hjärtsjukdomar hos hund och katt har visat sig ha en ökad förekomst inom vissa raser. Eftersom ärftlighet föreligger har kardiologer vid Specialistkliniken för kardiologi vid UDS deltagit aktivt i utformning av screening- och avelsprogram. Målet är att att reducera incidensen av sjukdomen, samt för att för vissa sjukdomar pressa debutåldern mot en högre ålder.

Text: Ingrid Ljungvall, Leg Vet, docent, europeisk och svensk specialist i kardiologi
& Jens Haggstrom, Leg Vet, professor, europeisk och svensk specialist i kardiologi

Det äldsta program är avelsprogram­met hos cavalier King Charles spaniel (CKCS) mot myxomatös hjärtklaffss­jukdom som utformades efter att sjukdomen visats påverkas av ärftliga faktorer.

Pågående screening och avelsåtgärder mot dilaterad kardio­myopati (DCM) hos dobermannhundar har potentialen att minska sjukdoms­frekvensen inom rasen då sjukdomen har visat sig ha ett autosomalt dominant nedärvningsmönster. Vidare bedrivs kontinuerlig kommunikation med andra rasklubbar där avelsprogram ännu inte har införts, så som grand danois­klubben, irländska varghundsklubben, och kelpieklubben med flera.

Det finns även ett stort värde i att identifiera vilka genetiska faktorer som skulle kunna vara bidra­gande till uppkomsten av olika hjärts­jukdomar. Vid SLU/UDS finns världsledande expertis rörande molekylärgenetik hos hund, vilket erbjuder unika möjligheter till sa­marbete där kliniskt välkarakteriserade hundar provtas och därefter undersöks genetiskt.

Genom ett mycket gott samarbete med olika rasklubbar och djurägare har kardiologerna vid SLU/UDS under många år byggt upp en omfattande biobank av blod och hjärt­muskelvävnad från drabbade raser och ett intensivt arbete pågår för närva­rande med detta material. 

Hjärtsjukdomar är vanliga hos katt och kan medföra lidande för drabbade katter i form av begränsade avels­möjligheter, utveckling av kongestiv hjärtsvikt, arteriell tromboembolism och plötslig hjärtdöd. Specialistkliniken har, utöver en vanlig patientlista och akutmottagning, en specifik mottag­ning för avelsscreening av raskatter. Personal vid kliniken har i samarbete med organisationen PawPeds (www. pawpeds.com) utarbetat ett avels- och screeningprogram för felin kardiomyopati hos renrasiga katter. Programmet är i dag världsomspännande och även sökbart för allmänheten.

I slutänden är förhoppningen att det aktiva utvecklingsarbetet som bedrivs vid Specialistkliniken skall leda till en ökad förståelse för hjärtsjukdomar, vilket kan optimera behandling av djur som drabbas av hjärtsjukdomar. En annan målsättning är att reducera incidensen av specifika hjärtsjukdomar för att skapa ett förbättrat hälsoläge och ett minskat lidande för drabbade djurpop­ulationer.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation