SLU-nyhet

Aktuell smittrisk för hästar

Publicerad: 14 mars 2019
Häst i profil med öppen mun och vidgade näsborrar. Foto.

Som det ser ut just nu så har vi inga tecken på ökad smittorisk runt Mälardalen. De två stora utbrott av EHV-1 neurologisk form, som vi hade i området tidigare i vintras har nu lagt sig och vi har inte sett några tecken på spridning från dessa två stallar. Det finns några enstaka fall av EHV-1 (ej neurologisk) söderut i Sverige, men dessa hästar har varit isolerade sedan smittillfället.

Utöver EHV-1 såg vi under en period ett ökat antal fall av hästinfluensa, men även det har avtagit. Där rekommenderas fortsatt att man ser över sin hästs vaccination och fyller på med vaccin om det har gått mer än 6 månader sedan förra tillfället.

Att det förekommer andra viroser och kvarka i enstaka stallar är en normal bild för hästpopulationen i Sverige.

Sammantaget så bedömer vi det därför inte var större risk för smitta nu än någon annan gång. Däremot finns det alltid en risk för att få med sig en smitta så fort man åker till en plats där det finns andra hästar oavsett om det är en träning, tävling eller ett klinikbesök.

Om man vill minska risken för smittspridning i samband med ett klinikbesök kan man om man vill låta hästen stå i transporten och inte i dagstallet och se till att inte låta hästen nosa på andra hästar och själv inte klappa på andra hästar i samband med besöket. För att minska risken för att man själv tar med sig smitta så kan man även överväga att ta tempen på hästen dagarna/veckan innan besöket.

Fakta om EHV-1

Herpesviruset EHV-1, även kallat abortvirus, förekommer bland hästar i hela världen. Källa:SVA. Läs mer här!

SVA. Logotyp.

Fakta:

När det gäller information om sjukdomen som sådan, spridningsrisker och generella råd hänvisar vi i första hand till SVA:s hemsida (www.sva.se). När det gäller råd om enskilda stallar och hantering av smittskyddsfrågor är det behandlande veterinär samt regional Länsstyrelse som kan ge råd.


Kontaktinformation

Hästkliniken

Telefonnummer: 018-67 29 50

E-post: hastkliniken@slu.se

Öppettider: Alla dagar, dygnet runt.