Torra ögon

Senast ändrad: 07 december 2022

Keratokonjunktivitis sicca (KCS)

Torra ögon är en ögonsjukdom som är vanligt förekommande hos hund. Hos katt är det inte lika vanligt men förekommer, och då ofta associerat till herpesvirusinfektion. En frisk tårfilm är nödvändig för att hålla ögat fuktigt och blankt. Torra ögon uppstår när det är för lite tårar (kvantitativ KCS) eller om tårfilmen har för dålig kvalitét (kvalitativ KCS). Tårarna produceras till största delen i tårkörtlarna. Det finns också flera viktiga komponenter i en frisk tårfilm, såsom till exempel fetter, slem och antikroppar, som utsöndras av andra celler i anslutning till ögat. Torra ögon diagnostiseras genom att mäta mängden tårar genom ”Schirmer tårtest” (STT) samt genom att mäta tårarnas kvalitet genom att färga ögat med rose-bengal eller fluorescein (tear breakup time, TBUT). Behandlingen består vanligen av tårstimulerande ögonmedicin i kombination med smörjande tårersättning. I de flesta fall är båda ögon drabbade och de flesta patienter behöver livslång behandling. Sjukdomen är vanligare inom vissa raser och är också vanligt förekommande hos äldre hundar.

Schirmer test

Bildtext: Schirmer tårtest (STT) är en mätning av hur stor mängd tårar som produceras under 1 minut. Ett filterpapper används och läggs på undre ögonlockskanten i kontakt med tårfilm och hornhinna. Tårvätskan sugs upp i papperet som har en mm-skala. Normalt värde för tårproduktionen hos hund är 15-25 mm/minut.

Symptom

  • Återkommande bindhinneinflammation (konjunktivit)
  • Tjockt, slemmigt sekret från ögat
  • Ökad blinkfrekvens (”skavkänsla” i ögat) eller tecken på smärta (kisar eller kniper)
  • Gråskiftning och/eller en matt yta
  • Kärlinväxt, brunt pigment och/eller ärrbildning i hornhinnan

Öga med KCS

Bildtext: Exempel på hur ögat kan se ut vid svår KCS. Ett slemmigt sekret som ibland också kan vara lite gulskiftande på grund av ökad bakterieväxt. Hornhinnan är matt och grå och slemhinnan runt ögat är rodnad.

Behandling

Rengöring för att avlägsna sekret är en viktig del av behandlingen. Dessutom behöver patienten behandling med receptbelagda ögonmediciner och smörjande ögondroppar. Behovet av behandling för torra ögon är vanligtvis livslångt, detta för att ge djuret komfort och en bra livskvalitet. Regelbundna återbesök hos veterinär kommer att vara nödvändigt. Vid uppföljande undersökningar kommer ögats status att kontrolleras, och tårfilmens mängd och kvalitet kommer att mätas för att kunna justera behandlingen om det behövs.

Medicinering för att stimulera ökad tårproduktion; I de flesta fall inleds behandling med ciklosporin i form av receptbelagd ögonsalva (Optimmune vet, 0,2%) eller droppar (Ciklosporin 1-2%). Dessa läkemedel behandlar den mest vanligt förekommande underliggande orsaken till torra ögon hos hund, dvs den destruktion av tårkörtlarna som patientens eget immunförsvar orsakar. Behandlingen är vanligen mycket effektiv, men den behöver ges två gånger dagligen och livslång behandling är i de flesta fall nödvändig. Om ciklosporin inte fungerar kan ett annat läkemedel (tacrolimus) ibland hjälpa. Det finns också andra mer ovanliga orsaker till torra ögon, såsom störning i nervfunktionen till tårkörtlarna, och då används andra läkemedel för att få effekt (tex pilokarpin). Det är alltså alltid viktigt att undersöka ögat noggrant för att utvärdera orsak till patientens symptom.

Smörjande ögondroppar; Receptfri tårersättning i form av droppar, geler eller salvor används också nästan alltid som komplement för att fukta ögat och ersätta den tårfilm som saknas. Vid undersökning bedömer vi vilken sort av tårersättning som är mest lämplig för den individuella patienten. Vid kvalitativa problem (dålig tårfilmskvalitet) och ökad avdunstning från ögat (till exempel hos raser med utåtstående ögon och/eller lång ögonlocksspringa) är smörjande tårersättning en mycket viktig del av behandlingen. De smörjande läkemedlen behandlar inte den underliggande orsaken, men hjälper till att ersätta tårarna och förhindra avdunstning i syfte att skapa en bra miljö för ögat.

Antibiotika; Hornhinnesår och sekundär bakteriell infektion förekommer ibland som en komplikation till torra ögon. I vissa fall kan då antibiotikabehandling lokalt i ögat bli aktuellt.

Kirurgi;

  • I svåra fall med nedsatt tårproduktion så kan ibland medicinsk behandling vara otillräcklig. Kirurgisk behandling kan då bli aktuell, så kallad spottkörtelgångstransposition (parotid duct transposition, PDT). Spottkörtelgången som mynnar i munslemhinnan kan kirurgiskt flyttas upp till ögat så att den mynnar innanför det nedre ögonlocket. Saliv frisätts då vid ögat och hjälper till att hålla ögat fuktigt. Det är viktigt att notera att det även efter denna kirurgiska åtgärd behövs livslång, daglig behandling för att hålla rent och behandla eventuella komplikationer som kan uppstå, då saliv inte innehåller exakt samma komponenter som tårar.
  • I fall med torra ögon på grund av för lång ögonlocksspringa och/eller utåtstående ögon så kan kirurgi ibland hjälpa. Ögonlocksspringan kortas då av för att få patienten att fukta ögonen bättre och minska avdunstningen av tårar.

Kontaktinformation

SLU Universitetsdjursjukhuset, UDS