Felväxande ögonhår

Senast ändrad: 07 december 2022

Distichiasis och ektopiska cilier

Distichiasis och ektopiska cilier är ögonhår som växer på fel sätt, antingen genom ögonlockskanten (distichiasis) eller genom slemhinnan på insidan av ögonlocket (ektopiska cilier). De kan orsaka irritation av olika grad. Problemet kan förekomma hos alla djurslag, men är vanligast förekommande hos hund.

Vad är distichiasis?

Distichiasis är vanligt förekommande hos hund. Ögonfransar växer då ut  genom ögonlockskanten istället igenom ögonlockets hud på utsidan. Hos många hundar är håren mjuka och fina och om hunden har en frisk tårfilm brukar de oftast inte ge några besvär alls. Då behövs ingen åtgärd. Hos vissa hundar (tex om håren är mycket kraftiga, om det är väldigt många hårstrån, och/eller om patienten har problem med tårfilmen) så kan de irritera ögats yta, orsaka rinniga ögon, och i ovanliga fall till och med orsaka hornhinnesår. Distichier kan förekomma hos alla raser, men är mest vanligt förekommande hos vissa, såsom cocker spaniel, bulldog, tax, pudel och shih tzu.


distichiasis

Bildtext: Distichiasis längs undre ögonlockskanten.

Hur behandlas distichiasis?

Distichiasis behöver endast behandlas om håren orsakar irritation såsom ökat tårflöde, konjunktivit, inflammation i hornhinnan eller hornhinnesår.

  • Icke-kirurgisk behandling;
    • Smörjande tårersättning; gärna då ett tjockare preparat i form av receptfri ögonsalva (tex Vitapos eller Oculentum simplex) eller ögongel (tex Viscotears) som administreras 2-3 ggr dagligen.
    • Epilering; håren plockas med en liten epileringspincett. Denna metod används i första hand för att diagnostisera om de felväxande håren är orsak till irritation. Detta är endast en tillfällig åtgärd då håren växer ut igen efter några veckor.
  • Icke-invasiva kirurgiska behandlingsalternativ;

Dessa behandlingar kräver oftast en kort allmän narkos. De kan ge lite ärrbildning och avpigmentering av ögonlockskanten. Behandlingen är inte hundraprocentig, det finns en liten risk att håren kommer tillbaka.

  • Elektrolys; Detta kan tillämpas vid enstaka felväxande hårstrån. Hårsäcken destrueras genom att bränna med diatermi. Det kan bli lite ärrbildning i slemhinnan efter proceduren.
  • Frysterapi; Detta är mera lämpligt att använda om det är många felväxande hårstrån då tekniken är mer skonsam än ovanstående mot celler i slemhinnan som producerar viktiga komponenter till tårfilmen. Hårsäckarna destrueras genom att frysas med en kryoprob tills håren lossnar. Det blir ofta relativt svullet dagarna efter operationen men det är helt normalt. Det kan också bli en avpigmentering av ögonlockskanten.
  • Kirurgisk behandling; Delar av ögonlockskanten inklusive felväxande hår och tillhörande hårsäck kan skäras bort och ögonlockskanten sutureras. Patienten behöver krage i någon vecka efter operationen tills stygnen har avlägsnats. Om det är många felväxande hårstrån längs ögonlockens kanter kan mer komplicerad plastik vara nödvändig. Man kan till exempel operera med tekniker som viker ut ögonlockskanterna så att inte de felväxande ögonhåren kommer åt ögat, så kallad Stades granulationsteknik.

Vad är ektopiska cilier?

Ektopiska cilier är felväxande hårstrån som kommer ut genom slemhinnan på insidan av ögonlocket. Dessa skapar i princip alltid irritation såsom rinnande ögon, smärta och ofta också smärtsamma hornhinnesår. Ektopiska cilier ska därför alltid åtgärdas kirurgiskt.

Ektopiska Ciller

Bildtext: En ektopisk cilie som växer ut genom slemhinnan på insidan av ögonlocket.

Hur behandlas ektopiska cilier?

Ektopiska cilier åtgärdas alltid kirurgiskt. Detta kräver allmän narkos. Den ektopiska cilien inklusive hårsäck opereras bort, vanligen under operationsmikroskop eller med hjälp av annan typ av förstoring. Slemhinnan inspekteras noga för att hitta eventuella ytterligare ektopiska cilier. Eftervården består av smörjande tårersättning. Om det finns ett hornhinnesår ska det förstås behandlas adekvat tills det läkt.


Kontaktinformation

SLU Universitetsdjursjukhuset, UDS