Hund och katt

Senast ändrad: 07 december 2022
En person tittar med ett instrument i en hunds öga. Foto.

Oftalmologi är läran om ögats sjukdomar. Våra ögonveterinärer och sköterskor har särskild kompetens för att ta hand om och behandla alltifrån enkla till mycket allvarliga ögonsjukdomar och skador hos alla djurslag. Vår operationsavdelning är väl utrustad med bland annat operationsmikroskop för avancerad mikrokirurgi samt utrustning för kataraktoperationer (grå starr). Vid ögonmottagningen finns även kompetens för ögonlysning (screening för ärftliga sjukdomar hos hund och katt) samt specialundersökningar såsom undersökningar av näthinnans och synbanornas funktion, t.ex. genom elektroretinografi (ERG) och visual evoked potentials (VEP).

Universitetsdjursjukhuset bedriver tillsammans med institutionen för kliniska vetenskaper ögonmottagning med specialutrustning för att diagnostisera och behandla ögonskador och sjukdomar i ögats olika delar.

Skador och sjukdomar i ögonen kan ge nedsatt syn, smärta och försämrad livskvalitet hos djur. Ögonskador till följd av yttre våld mot huvud och ögon är vanliga hos alla djurslag. Det finns också många ögonsjukdomar som inte är orsakade av yttre påverkan.

Vid misstanke om skada eller sjukdom i ögonen är det viktigt att kontakta veterinär för undersökning, eftersom även till synes enkla skador kan sluta i en bestående synnedsättning om de inte behandlas korrekt.

Du bör söka vård om ditt djur visar symptom på smärta såsom att den kniper och/eller har ett ökat tårflöde, samt om det finns svullnad runt ögat. Andra symptom som bör föranleda veterinärundersökning är onormala färgskiftningar i någon del av ögat och inte minst om du misstänker att djuret ser sämre.

Vid SLU pågår kontinuerlig forskning kring ögonsjukdomar och olika behandlingsmetoder. Detta gör att det kan finnas möjlighet att delta i projekt gällande diagnostik och nya behandlingsformer av ögonsjukdomar.

Information om kataraktoperation (grå starr).


Kontaktinformation

SLU Universitetsdjursjukhuset, UDS