Förebyggande tandvård

Senast ändrad: 07 december 2022
Hund får tänderna undersökta. Foto

Tandlossning är en av de vanligaste sjukdomar som drabbar hundar och katter. Sjukdomen orsakar kronisk inflammation, obehag och i slutändan tandlöshet om den inte förebyggs och behandlas. Det förekommer även samband mellan dålig munhälsa och andra sjukdomar så som diabetes och kronisk njursvikt.

Tandlossning orsakas av bakterier som fäster i en gykoproteinbeläggning på tandytan (plack). Om inte denna beläggning dagligen avlägsnas (tandborstning) sker en tillväxt av bakterier som orsakar en inflammation i tandköttet (gingivit). Tandköttet svullnar vilket orsakar en ficka mellan tand och tandkött (tandficka). Bakterier vandrar längs tandköttet ner i tandfickan och förbrukar mer och mer syre vilket medför att bakterier som trivs i syrefattig miljö ökar i antal. Dessa bakterier tillsammans med kroppens immunförsvar orsakar förlust av den vävnad som håller tanden på plats i munhålan (tandkött, käkben, cement (yttersta vävnadslagret på tandroten) och parodontalligament). När tillräckligt med stödjevävnad har försvunnit blir tanden lös vilket kan medföra att den lätt bryts på rotnivå eller att hunden tappar tanden. När väl tandlossning har påbörjats kan sjukdomen bara hejdas. Förlorad vävnad förblir förlorad och därför är det mycket viktigt att förebygga sjukdomen genom daglig tandborstning. Om plack inte borstas bort sker en förkalkning inom 2 dygn och tandsten bildas. Då det är bakterierna i plack tillsammans med kroppens immunförsvar som orsakar tandlossning kan hundar där ingen synlig tandsten återfinns ändå ha grava tandlossningsproblem. Regelbundna undersökningar av tandhälsan i kombination med daglig tandborstning utgör grunden för en god munhälsa.

 

Professionell tandrengöring (PTR)

Vid en professionell tandrengöring (PTR) utförs olika undersökningar för att avgöra varje enskild tands hälsa. Vi mäter förlust av tandens stödjevävnad och utför röntgenundersökning av de tänder som är skadade, har ett ökat fickdjup eller saknas.

För att kunna utföra en noggrann undersökning och rengöring bör en PTR utföras under narkos och med djuret kopplat till ett slutet andningssystem, detta för att minimera risker med narkos och för att undvika att bakterier från munhålan når lungorna.

Rengöring av tandfickor och tandrötter är nödvändig för att bromsa utvecklingen av tandlossning. Det räcker inte att ta bort synlig tandsten då denna tandsten egentligen inte bidrar till själva sjukdomen. Tänder och tandfickor rengörs med hjälp av ultraljud och handinstrument. Avslutningsvis putsas tänderna. Tandsköterskan dokumenterar alla fynd från undersökningen och ger rekommendationer om vidare behandling hos tandveterinär är nödvändig. Om tänder är rörliga, trasiga eller om fickdjup överstiger 50 % av tandrotens längd kan vidare behandlingar vara nödvändiga. För att ditt djur ska fortsätta ha en bra tandhälsa efter behandlingen är förebyggande åtgärder som du som djurägare gör i hemmet viktiga.

Tandborstning

Den viktigaste förebyggande åtgärden är daglig tandborstning. När du gör detta så lär du dig dessutom som djurägare att upptäcka avvikelser såsom rodnad och dålig lukt i tid. Använd en mjuk tandborste. För att vänja ditt djur vid tandborstning kan du börja med en fingertuta eller gasbinda runt fingret och ha på vatten. Det är den mekaniska rengöringen som viktig. Det finns särskild tandkräm som kan underlätta tandborstning då de smakar gott. Använd inte människotandkräm då de innehåller fluor som kan leda till förgiftning då djuren inte spottar ut utan sväljer tandkrämen. Klorhexidinlösning för oralt bruk (tex Hexarinse eller Corsodyl munhålegel, viktigt är att den är 1%-ig) kan användas på  områden med inflammation under begränsad tid. Klorhexidinlösningar kan leda till bruna missfärgningar av tänder och slemhinna men detta är ofarligt.

Komplement till tandborstning

Ben

Att tugga på ben ger en viss mekanisk rengöring av tänderna. Att tänka på är att inte ge hårda ben såsom märgben då dessa ökar risken för tandfrakturer. Om märgben ändå ges är det viktigt att hunden inte kan bita om benet utan bara gnaga på den. Det finns många olika tuggprodukter på marknaden och de produkter som märkts med VOHC har en viss dokumenterad effekt mot plack och tandsten men ersätter inte tandborstning utan kan användas som komplement eller belöning.


Foder

Vissa foder ger också ett visst skydd mot plack och/eller tandsten.
Hill’s t/d för hund och katt samt Purina Pro Plan Veterinary Diets Canine Formula. Dock ersätter inte heller foder behovet av borstning.

Antibiotika

Antibiotika är mycket sällan nödvändigt vid tandbehandlingar eller sjukdomar i munhålan. Antibiotika ska användas restriktivt och endast när det är indicerat. Det går inte att bota tandlossning med antibiotika.


Kontaktinformation

SLU Universitetsdjursjukhuset, UDS