Tjänster för smådjur

Senast ändrad: 07 december 2022
Hund får tänderna undersökta. Foto

Till UDS tandmottagning för smådjur kommer patienter för att få hjälp med sina munhåleproblem. Vårt tandteam gör allt från att ta bort tandsten och skadade tänder till att dra ut stora frakturerade kindtänder. Vi använder den allra senaste tekniken och instrumenten är till stor del desamma som inom humantandvården.

Tandsjukdomar hos djur är ofta en förbisedd diagnos som orsakar onödigt lidande hos djuret. Vid smådjurskklinikens mottagning för tandsjukdomar arbetar vi med vidareutbildning inom tand- och munhålesjukdomar för att kunna erbjuda ditt djur bästa möjliga vård. 

En viktig förebyggande åtgärd mot många tandsjukdomar är att borsta tänderna på din hund. Titta gärna på vår instruktionsfilm där Ann Pettsson, veterinär och docent i odontologi går igenom hur du tar hand om din hunds tänder.

Längre ner på sidan kan du även läsa mer om om tandsten hos djur samt den smärtsamma tandsjukdomen Tooth resorption (TR), tidigare benämnd FORL, hos katt och hund. Där hittar du även information till sig som är veterinär och vill remittera till oss.

Så borstar du tänderna på din hund

Ann Pettsson, veterinär och docent i odontologi går igenom hur du tar hand om din hunds tänder.

Tandsten hos hund och katt

Vad tandsten är och hur det uppkommer

Innan tandsten bildas har tänderna en beläggning av bakterier m.m. som kallas plack. Efter en tid, ofta inte längre än en vecka, förkalkas beläggningen och hårdnar till tandsten. Det är innan placken blivit tandsten som djurägaren själv kan förebygga tandsten och tandlossning på sitt djur. Om tandstenen får sitta kvar kommer den att förorsaka tandköttsinflammation och bakterier kommer att tränga ner i tandköttets fickor, en röd rand på tandköttet närmast tanden är ett tecken på detta. Efter en tid förstörs vävnaden som håller fast tanden och tanden lossnar.

När bakterierna tränger ner i tandköttsfickorna har de fri passage ut i blodet. Hos människa har man sett ett samband mellan tandlossning och olika sjukdomar. Det är inte alltid man märker att hunden eller katten har besvär eller lider av sin dåliga munhälsa. Även tandfrakturer och andra tandlidanden kan passera obemärkt och kanske inte upptäcks förrän djuret av någon anledning är hos veterinären. Men om man som djurägare sköter sitt djurs tänder, har man mycket lättare att upptäcka och åtgärda sådana problem i tid.

Så förebygger du tandsten

Naturligtvis är det bäst om man vant djuret redan som valp/kattunge vid tandborstning, men det brukar gå bra att lära även äldre djur att acceptera detta. Vi rekommenderar rengöring varje dag på grund av att det kan variera från en individ till en annan hur ofta man behöver borsta för att hålla en god munhälsa hos sitt djur. För en del räcker det med 2-3ggr/vecka, andra har lättare att få tandsten och måste kanske trots borstning varje dag, göra täta besök till veterinären/sköterskan för munsanering.

Man kan använda en vanlig liten mjuk tandborste. På apoteket finns även särskilda tandborstar för djur. Om det är svårt med borste kan man ta en bit gasbinda och linda runt fingret och gnugga på djurets tänder och tandkött. Corsodyllösning eller klorhexidinlösning 0,5 mg/ml (finns på apoteket) vilka är bakteriedödande är bra att använda några gånger i veckan. Övriga dagar kan man borsta eller gnugga med bara vatten. Om djuret inte är van vid borstning använd då bara vatten till en början, så inte smaken på lösningen avskräcker. På apoteket finns tandkräm anpassad för djur. Använd inte tandkräm och klorhexidin/corsodyl tillsammans, då medlen tar ut effekten av varandra.

Tandvård och munsanering hos veterinären

När du lämnar in din katt/hund för munsanering, tas tandstenen bort med ultraljud och med en manuell skrapa. För att effekten efter behandlingen ska hålla i sig längre, poleras tänderna med en särskild tandpasta. Men det är viktigt att fortsätta med tandborstningen hemma. Blottade tandhalsar eller skador har penslats med fluorlack, för att ge skydd. Vi undersöker djurets tänder och antecknar eventuella lösa tänder, skador eller liknande avvikelser. När du hämtar ditt djur får du ett informationsblad om hur tänderna såg ut samt råd om hur du ska sköta ditt djurs tänder.

Läs mer om förebyggande tandvård. 

TR (tidigare kallat FORL) hos hund och katt

Vad är TR?

TR (tooth resorption) är en tandsjukdom som förekommer framförallt hos katter men även hundar kan drabbas. Sjukdomen är relativt vanlig hos katt. Studier visar att 20-75% av alla vuxna katter är drabbade. Hos hund är sjukdomen än så länge ovanlig. TR drabbar alla raser och både hanar och honor drabbas. Sjukdomen är något vanligare hos äldre katter.

Orsaker och symptom för TR

Man vet idag inte vad som är orsaken till TR, och därför finns det heller inget man kan göra för att förebygga att sjukdomen uppstår. Hos de djur som är drabbade så sker en successiv nedbrytning av tänderna, vilket i regel är förknippat med stor smärta. Smärtan visar sig ofta genom att drabbade djur börjar tugga annorlunda och tappa eller rata mat, framförallt om maten är hård och kall. Andra symtom som kan ses vid TR är kliande/gnidande mot munnen, slöhet, kladdig saliv på läpparna, minskat putsbeteende hos katt, huvudskakningar och tandgnissling. Djur kan ha TR utan att visa något av ovanstående symtom.

TR ses oftast på kindtänderna, men alla tänder kan drabbas. Flera tänder kan vara angripna och skadornas svårighetsgrad kan variera mellan olika tänder hos samma individ. I de lindrigaste fallen finns bara grunda emaljskador nära tandköttskanten. Är skadorna mer omfattande så sträcker de sig in i tandbenet. När tandens pulpa och munhåla har förbindelse med varandra blir skadan mycket smärtsam.

I slutskedet försvinner den normala tandstrukturen. Kronan kan försvinna och roten kan brytas ned och växa ihop med skelettet i käken. Tandköttet runt de drabbade tänderna är ofta inflammerat och lättblödande. Ibland ses tillväxt av tandköttet och läkkött som täcker tandskadan.

Diagnostisering och behandling av TR

Man kan upptäcka TR genom att göra en klinisk undersökning av munnen men tandröntgen är nödvändigt för att få en fullständig uppfattning om skadorna och för att rätt kirurgisk behandling skall utföras. När man ser skadorna på tandens krona har sjukdomen redan pågått en tid.

Det finns ingen behandlingsmetod som kan bota sjukdomen. Målet med behandlingen är att djuret ska slippa smärtan och därför extraheras drabbade tänder. Har tänderna fastvuxna rötter gör man istället en kronamputation. För att veta om man ska dra ut tanden eller amputera dess krona måste man röntga. Det är först när man ser rötterna som man vet vilken behandling som passar bäst.

När ett djur har fått diagnosen TR rekommenderar vi att en veterinär undersöker munnen på djuret minst en gång om året för att se om sjukdomen kommer tillbaka på andra tänder, vilket tyvärr är relativt vanligt.

Gällande försäkring och TR

Tyvärr ersätter inte alla försäkringsbolag behandling av TR så tala med ditt försäkringsbolag om vad som gäller för just ditt djur.

Till remitterande veterinärer

Vår tandavdelning är nu i full gång med både operationstider och mottagning för tandpatienter flera dagar i veckan.

Vi utför PTR (professionell tandrengöring med ultraljud under full gasnarkos med fickdjupsmätning, bedömning av bett och tänder samt vid behov dentalröntgen), extraktioner och kronamputationer av samtliga tänder, lagar käkfrakturer, bygger komposit på emaljskador, gingivektomi, biopsitagning, maxill- och mandibulektomi mm.

Vi har tillgång till egen CT vid behov för att ställa diagnos och besluta om lämplig behandling.

Vi ger även rådgivning kring munhälsa och kontrollerar läkningen efter extraktioner.

Om patienten är över 7 år gammal eller har sedan tidigare känd sjukdom som kan påverka narkosen vill vi att ni har utfört relevanta undersökningar som t.ex. tagit blodprov, röntgat thorax och/eller undersökt hjärtat beroende på vilken sjukdom djuret har. Om ni inte har möjlighet att göra detta eller vill att vi hjälper till så bokas ett besök till en av våra tandintresserade veterinärer innan operation bokas för att kunna undersöka patienten och planera en så säker narkos som möjligt.

Vi svarar gärna på era frågor gällande tandpatienter och remisser. 

Tel: 018-67 26 80
Epost: smadjur@uds.slu.se


Kontaktinformation

SLU Universitetsdjursjukhuset, UDS