SLU-nyhet

SLU föreslås få ökade resurser för att bygga ut veterinärutbildningen

Publicerad: 03 september 2021

Idag presenterade näringsminister Ibrahim Baylan ett förslag i budgetpropositionen som möjliggör utbyggnad av veterinärutbildningen på SLU. Det handlar om resurser som möjliggör nya utbildningsplatser samt för nya lokaler och annat som krävs för att kunna ge en utvecklad veterinärutbildning på bästa möjliga sätt och bidra till att lösa veterinärbristen.

– Jag är väldigt glad och tacksam över att regeringen förstått allvaret och kunnat möta oss i den här frågan. En fråga som är viktig för både djurägare och samhället i stort. Vi kommer nu att direkt påbörja arbetet så vi kan ta emot fler studenter så fort som möjligt, säger SLU:s rektor Maria Knutson Wedel.

Bristen på veterinärer och djursjukskötare är stor i Sverige liksom i övriga Europa och därför har SLU under flera år arbetat med att successivt öka antalet studenter på djursjukskötar- och veterinärprogrammen. Samtidigt har det blivit tydligt att det krävs betydligt mer resurser för att kunna möta samhällets ökande behov av djursjukskötare och veterinärer. För att kunna ge den omfattande och kostnadskrävande veterinärutbildningen rätt förutsättningar för utveckling och utbyggnad behövs fler lärare, förändring i schema och lokaler och fler möjligheter till praktiskt och kliniskt arbete för studenterna. Av den anledningen har SLU också äskat mer medel för att kunna möta de behoven.

– Därför är det glädjande att näringsminister Ibrahim Baylan i budgetarbetet haft möjlighet att prioritera samhällets behov av veterinärer och avsätter extra medel till den utbildningen. Eftersom det tar fem år att utbilda en veterinär löser det inte dagens mer akuta situation. Men det ger hopp om att bättre kunna möta framtidens behov av kompetenta veterinärer, säger en väldigt nöjd Maria Knutson Wedel.

Nu antas 103 nya studenter årligen till veterinärutbildningen, vilken också är en av SLU:s mest sökta utbildningar. I budgetpropositionen förslås att utbildningen får ett tillskott på 37,5 miljoner kronor för 2022 för att successivt öka till 71 miljoner kronor till 2027.

Hur många nya platser de ökade resurserna kommer att innebära behöver nu analyseras.

Relaterade sidor: