SLU-nyhet

Allvarlig sjukdom drabbar hundar i Norge

Publicerad: 05 september 2019
Vilande hundhuvud. foto

En allvarlig sjukdom har drabbat flera hundar i Oslo-området. Symptomen är kraftig diarré och ett 20-tal hundar har dött till följd av sjukdomen.

Flera veterinärer i Oslo-området har de senaste dagarna fått in hundar med allvarlig diarré och ibland även kräkningar. Allmäntillståndet har snabbt förvärrats hos hundarna och ett 20-tal har dött till följd av den ännu okända sjukdomen.

Sjukdomstillfällen rapporteras över stora delar av östra Norge, men det utesluts inte att sjukdomens har spridits till resten av landet. Symtomen  är blodig eller sprutande diarré, kräkningar och snabbt försämrade allmänna tillstånd. Om du märker dessa symtom kontakta veterinär omedelbart. 

  • Har du nyligen besökt Norge med din hund var extra uppmärksam på måendet.
  • Planerar du en resa till Norge, se till att du är uppdaterad kring status på smittorisken. Den 5/9 avråder SKK resa till Norge med hund. 

Följ informationsförloppet på nedan länkade sidor. För information om smittoläget i Sverige hänvisar vi främst till SVA:s webbplats: https://www.sva.se/ej-i-meny/sjuka-hundar-i-norge

Kräkning och diarré hos hund och katt

Orsakerna till att en hund eller katt drabbas av akuta mag- och tarmproblem kan vara många och variera från ofarlig magsjuka till livshotande tillstånd. Läs mer på vår rådgivningssida.

Hund ligger. foto.

Fakta:

Svenska Kennelklubben har beslutat att tillfälligt inte tillåta hundar boende i Norge att delta på utställning, prov, tävling och beskrivningar i Sverige. SKK avråder att resa med hund till Norge. Läs mer här. 

Statens veterinärmedicinska anstalt informerar fortlöpande om situationen i Sverige. Läs mer här. 

Norska veterinärinstitutet har skapat en informationssida där de löpande informerar om smittan och det som framkommer. Läs mer här.

Norska myndigheten för livsmedelssäkerhet rekommenderar att hundägare i Osloregionen begränsar den nära kontakten mellan hundar. Läs mer här. 

Norska kennelklubben har en sida med information om sjukdomsförloppet. Här hittar du information om inställda arrangemang och liknande. Läs mer här.


Kontaktinformation

Li Hedenström
Marknads- & kommunikationsansvarig UDS

E-post: li.hedenstrom@slu.se