SLU-nyhet

EHV1-fallen på UDS hästklinik

Publicerad: 14 februari 2019

Då det på nytt förekommer rykten avseende vården av hästar med EHV1-infektion på UDS, vill vi förklara hur situationen ser ut på hästkliniken just nu.

Ryktena gäller framför allt förekomsten av hängmattor i isoleringsboxar. UDS har en sådan isoleringsbox samt tre till fyra vanliga vårdboxar med möjlighet till hängmatta. Hästarna som kommer hit med EHV-1(abortvirus) måste stå på isoleringsavdelningen.

Hängmatta används framför allt för att hindra hästar med allvarliga skelettskador från att lägga sig ner. Det är mycket ovanligt att hängmatta behövs till en isolerad häst, vilket är förklaringen till att inte fler isoleringsboxar är förberedda för hängmatta.

När hängmatta behövs är det inte bara att flytta hängmattor från en box till en annan. Det krävs en mycket stabil takkonstruktion, som kan klara minst 1,5 ton (tänk 650 kg häst som kastar sig) att montera mattan i. Boxen måste vara förberedd för detta ändamål. Det är också långtifrån alla hästar med EHV-1 infektion som är hjälpta av eller lämpliga att placera i hängmatta.

Det sprids information om att vi inte kan ta emot fler än fyra hästar med EHV-1 och låter resterande fyra isoleringsboxar stå tomma. Så är inte fallet. Vi har ingen begräsning gällande antalet EHV1-fall vi tar emot. Totalt har vi åtta isoleringsboxar på UDS. Även i vanliga fall är det ett hårt tryck på vår isoleringsavdelning då vi är den kliniken med högst kapacitet avseende detta i landet. Vi låter aldrig en isoleringsbox stå tom om det finns en häst som behöver platsen. Mellan två hästar krävs det dock en sanering, vilket gör att det kan ta minst ett dygn innan en isoleringsbox är redo för nästa patient.

En journalist har även publicerat ett inlägg där det ifrågasätts om vi vill "lägga locket på" då vi inte var tillgängliga för att diskutera ärendet under den senare delen av onsdagen. Vi är just nu hårt belastade och vårt primära fokus är att sköta om våra patienter. Därför kan press i dessa stunder bli tillfälligt nedprioriterade. Det är också få hos oss som har möjlighet att besvara frågor från media på grund av såväl sekretess som att alla anställda inte har hela bilden klar för sig.

Vi kommer även fortsättningsvis att ta emot så många hästar i behov av isolering som vi har kapacitet till och ge dem den bästa omvården. Vi anstränger oss för att ha en bra kommunikation med såväl djurägare som media där vi lämnar tydlig och korrekt information så snabbt vi kan.

Åter igen vill vi framföra vårt varmaste deltagande till er hästägare som är berörda av detta virus. Ni har vår medkänsla.

Fakta:

När det gäller information om sjukdomen som sådan, spridningsrisker och generella råd hänvisar vi i första hand till SVA:s hemsida (www.sva.se). När det gäller råd om enskilda stallar och hantering av smittskyddsfrågor är det behandlande veterinär samt regional Länsstyrelse som kan ge råd.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Li Hedenström
Marknads- & kommunikationsansvarig UDS

E-post: li.hedenstrom@slu.se