SLU-nyhet

Ytterligare en specialist i stordjurskirurgi på UDS

Publicerad: 17 februari 2017
Tre personer med operationskläder arbetar. Foto.

UDS har fått ännu en specialist i stordjurskirurgi. Milósz Grabski är nu Diplomate of the European College of Veterinary Surgery (Dip. ECVS), vilket innebär att UDS har två av de i Sverige totalt åtta europeiska diplomates i stordjurskirurgi.

Sedan tidigare finns även Tamás Tóth (Dip. ECVS), som också är chef för operationskliniken på UDS hästklinik, och som har varit handledare för ECVS resident-programmet.

”Sedan 2013 är UDS utbildningsplats för specialister inom stordjurskirurgi och vi har ett viktigt ansvar inom denna utbildning. Våra residents kommer ofta från utlandet och de tar även med sig värdefull kunskap till vår verksamhet och bidrar till att vi bibehåller en hög nivå”, säger Tamás Tóth.

”På UDS tar vi emot hästar dygnet runt året om och många av våra patienter är i behov av någon form av kirurgi. Med ytterligare en kirurgisk specialist kan vi erbjuda en ännu högre kompetens och kvalitet i djursjukvården. Tillsammans med vår avancerade medicinska teknik och våra specialister inom övriga delar av veterinärmedicinen kan vi erbjuda djursjukvård av mycket hög klass”, kommenterar Karin Holm-Forsström chef för hästkliniken på UDS.

Fakta:

Universitetsdjursjukhuset i Uppsala är Sveriges enda universitetsdjursjukhus och ett av de största och mest moderna djursjukhusen i Europa. Här finns även Sveriges, inom veterinärmedicinen, största bilddiagnostiska avdelning och klinisk kemiska laboratorium. På Universitetsdjursjukhuset kombineras forskning, erfarenhet, spetskompetens och engagemang för att vi skall kunna ge ditt djur den bästa tänkbara omvårdnaden.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Tf Universitetsdjursjukhusdirektör

Marianne Grauers

Tel: 070-632 18 20

E-post: marianne.grauers@slu.se