Hoppa till huvudinnehåll
en svart och en brun hund vid ett träd. foto

Vilka hundraser drabbas av ortopedisk sjukdom?

Olika typer av ortopedisk sjukdom, alltså sjukdom kopplat till skelett, leder och muskulatur, är vanligt hos hundar och ses ofta som hälta eller annan smärta. Populära raser riskerar att felaktigt anses ha en ökad risk för denna typ av sjukdomar eftersom många studier inom området baserats på djursjukhusdata utan att beskriva sjukdomsförekomst i relation till rasens storlek.

 • Husdjur och vilt
 • Veterinärmedicin
 • Institutionen för kliniska vetenskaper
25 juni 2019
Hundhuvud snett bakifrån. foto

Formulär för bedömning av smärta finns nu på svenska

Artros är en vanlig ledsjukdom hos hund. Sjukdomen är en orsak till smärta och det är viktigt att kunna bedöma hur behandling som sätts in lindrar smärtan.

 • Husdjur och vilt
 • Djuromvårdnad
 • Veterinärmedicin
 • Institutionen för kliniska vetenskaper
30 augusti 2017
Röntgenbild av led. foto

Vävnadsförändringar i knäleden hos katt

Förändringar som tyder på den kroniska ledsjukdomen osteoartrit (artros) är vanligt förekommande vid röntgenundersökning av äldre katter. Varför osteoartrit uppstår är ofta oklart och få studier har inriktats på tidiga mikroskopiska förändringar i drabbade leder.

 • Husdjur och vilt
 • Veterinärmedicin
 • Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
 • Institutionen för kliniska vetenskaper
19 juni 2017
Schäferhuvud. foto

Bilddiagnostik efter L7S1-operation

Degenerativ lumbosakral stenos är en relativt vanlig orsak till ryggproblem hos storvuxna hundraser. Syndromet kallas även L7-S1 på grund av att det uppträder i området för sista ländryggskotan (L7) och första korsryggskotan (S1). Flera skelett- och mjukdelsstrukturer kan vara förändrade och göra så att nerver kläms ihop, vilket kan ge smärta och funktionsbortfall.

 • Husdjur och vilt
 • Veterinärmedicin
 • Institutionen för kliniska vetenskaper
07 juni 2017
Hund med mätgrejer på. foto

Sensorteknik för att objektivt mäta hälta hos hund

Att bedöma hälta hos hund kan vara svårt. När hunden blir halt förändras rörelsemönstret men hur bör detta mätas för att bäst bedöma grad av hälta och för att korrekt kunna lokalisera det bakomliggande problemet? I denna studie har sensorteknik använts för att mäta förändringar i rörelsemönstret hos tio friska hundar.

 • Husdjur och vilt
 • Veterinärmedicin
 • Institutionen för kliniska vetenskaper
27 mars 2017

CRP vid diagnostik av ledsjukdom hos hund

Ledsjukdom hos hund kan orsakas av bland annat artros (nedbrytning av brosk i leden), infektioner och immunologiska sjukdomar. Hos en hund med ledsmärta är det viktigt för veterinären att på ett tidigt stadium avgöra vad som orsakar problemet, eftersom behandlingen skiljer sig åt beroende på orsak. Exempelvis krävs antibiotikabehandling vid bakteriella infektioner i leden, medan immunologiska ledsjukdomar behandlas med kortison.

 • Husdjur och vilt
 • Biokemi och molekylärbiologi
 • Veterinärmedicin
 • Institutionen för kliniska vetenskaper
 • Universitetsdjursjukhuset
11 januari 2017

Korsbandsskada förändrar kattens sätt att gå och vara

Korsbandsskada hos katt leder ofta till artrosutveckling i knäleden. Artros är en vanlig orsak till kronisk smärta och funktionsnedsättning hos katt. Diagnosen kan vara svår att ställa då katter ofta maskerar symptom på sjukdom och små avvikelser i rörelsemönstret kan vara svåra att se vid hältundersökning. Katter blir ofta stressade när de åker till veterinären och döljer då i än högre grad de beteendeförändringar de uppvisar i hemmet. Förbättrade metoder för att diagnosticera artros hos kat...

 • Husdjur och vilt
 • Etologi
 • Veterinärmedicin
 • Institutionen för kliniska vetenskaper
11 januari 2017

Checklista minskar kirurgiska komplikationer

Komplikationer i samband med kirurgi är vanliga både inom human- och veterinärvård. Kostnaderna är höga, komplikationerna orsakar stora besvär hos drabbade patienter och blir i ibland så allvarliga att de orsakar dödsfall.

 • Husdjur och vilt
 • Veterinärmedicin
 • Institutionen för kliniska vetenskaper
11 oktober 2016

Förbättrad diagnostik av artros hos katt

Artros, en sjukdom som bryter ned ledbrosk, är en vanlig orsak till kronisk smärta och funktionsnedsättning hos katt. Få katter visar hälta vid artros, beteende- och livsstilsförändringar är istället de vanligaste symptomen.

 • Husdjur och vilt
 • Veterinärmedicin
 • Institutionen för kliniska vetenskaper
01 oktober 2014
Loading…