Hoppa till huvudinnehåll
Kvinna med hund. foto

Projekt om hundars kroppsvikt och ledhälsa

Hundar uppvisar en unik diversitet i kroppsstorlek och utseende, med stor variation i kroppsvikt mellan små och stora hundraser men även inom raserna. Hos den enskilda hunden påverkas kroppsvikten av många faktorer såsom hundens storlek och andelen kroppsfett och kan vara en viktig faktor för hundens hälsa och utveckling av sjukdomar.

 • Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
 • VH-fakulteten
 • Forskningsnyheter
07 november 2018
Svart hund med öppen mun. foto

Knäledssjukdomarnas epidemiologi hos hund

Det huvudsakliga målet med projektet är att undersöka förekomsten av knäledssjukdomar hos hundar försäkrade i Agria. Detta genom att analysera data från deras databas.

 • Institutionen för kliniska vetenskaper
 • VH-fakulteten
 • SLU Future One Health
02 oktober 2017
Kvinna och svart hund. foto

TENS som smärtlindrande behandling för hund med artros

Artros är en vanlig orsak till hälta hos hund. Tillståndet är ofta smärtsamt och smärtlindrande behandling kan vara livslång. Det är inte ovanligt att medicinska behandlingar riskerar att ge biverkningar, till exempel mag-tarmproblem, som kan vara lika besvärande som huvudproblemet och göra det svårt att smärtlindra djuret i hemmet.

 • Institutionen för kliniska vetenskaper
08 mars 2017
Katt med ortopediska problem. foto

Diagnostik och rehabilitering av katt med ortopediska problem

I takt med att katten blivit mer av en familjemedlem än en ladugårdskatt så ökar även den avancerade veterinärmedicinska vården av katter. För att interventioner vid ortopediska problem ska ha en så god prognos som möjligt behövs förfinade diagnostiska metoder och validerade rehabiliteringsprotokoll.

 • Institutionen för kliniska vetenskaper
08 mars 2017
Hund med mätgrejer på. foto

Kvantifiering av hälta hos hund med hjälp av objektiva mätmetoder

Stor del av den kliniska behandlingen av halta hundar baseras vanligen på visuell hältbedömning. Då visuell hältbedömning har en relativt låg inter-tester reliabilitet, behövs enkla objektiva metoder för att registrera rörelseavvikelser hos hund.

 • Institutionen för kliniska vetenskaper
08 mars 2017

Forskning med fokus på friskare armbågsled hos hund

Hälta är en av de vanligaste orsakerna till att djurägare söker vård för sin hund, med armbågsledsdysplasi (ED) som en av de vanligaste orsakerna till hälta. Många hundar med ED får hälta och kronisk smärta redan som unga. Idag saknas kunskap om dessa hundars liv på lång sikt avseende livskvalité, svar på behandling och prognos. Vår studie kommer bidra till bättre förståelse av ED och förhoppningsvis bättre framtida vård.

 • Biologi
 • Jordbruksvetenskap
 • Veterinärmedicin
 • Institutionen för kliniska vetenskaper
 • VH-fakulteten
29 november 2016

Osteoartrit - inriktning fetma

Projektet syftar till att få ökad kunskap om orsak, sjukdomsutveckling och metoder för tidig diagnos av Osteoartrit (artros, OA) hos katt.

 • Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
 • Institutionen för kliniska vetenskaper
02 december 2015

Osteoartrit - smärtlindring och rehabilitering

Osteoartrit, OA, hos katt är en svårdiagnosticerad ledsjukdom som leder till kronisk smärta och nedsatt rörelsefunktion. Frekvensen ökar med åldern och symptomen förväxlas ofta med normalt åldrande.

 • Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
 • Institutionen för kliniska vetenskaper
02 december 2015
Loading…