Hoppa till huvudinnehåll
Närbild på hundhuvud som vilar på bordsskiva. Foto

Mängden serotonin i blod skiljer mellan hundraser

Serotonin är en av nervsystemets signalsubstanser och kontrollerar flera viktiga funktioner, både i hjärnan och i kroppens perifera delar. Serotonin reglerar bland annat humör och sömn, men även hjärt-kärlsystemet, däribland utvecklingen av hjärtats klaffar.

 • Husdjur och vilt
 • Biokemi och molekylärbiologi
 • Veterinärmedicin
 • Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
 • Institutionen för kliniska vetenskaper
12 september 2018
Hund som vilar på gräs. Foto

Bedömning av hjärtats hälsa hos hundar med njursjukdom

B-type natriuretic peptide (BNP) och hjärtspecifikt troponin I (cTnI) är två sjukdomsmarkörer som används för att upptäcka hjärtfel hos hund, och som kan mätas genom ett vanligt blodprov. Tidigare studier har visat att höga koncentrationer av markörerna också ofta ses hos hundar med njursjukdom. Orsaken till detta har varit oklar. Det har inte varit känt om markörerna ackumuleras i blodet till följd av njursjukdomen i sig, eller om de höga koncentrationerna beror på negativ påverkan på hjärta...

 • Husdjur och vilt
 • Veterinärmedicin
 • Institutionen för kliniska vetenskaper
21 november 2017
Brunvit hund. Foto

Behandling med pimobendan fördröjer hjärtsvikt

Myxomatös klaffsjukdom är den vanligaste hjärtsjukdomen hos hund. Sjukdomen innebär att hjärtats klaffar inte längre håller tätt vilket påverkar förmågan att pumpa blod. Som kompensation förstoras hjärtat men på sikt leder sjukdomen till hjärtsvikt med lungödem och andningsproblem som följd.

 • Husdjur och vilt
 • Veterinärmedicin
 • Institutionen för kliniska vetenskaper
11 januari 2017
Gråmönstrad katt. Foto

Hjärtats mått kan uppskattas utifrån kattens vikt

Ultraljudsundersökning av hjärtat är en precis och kostnadseffektiv metod som används för att diagnosticera hjärtsjukdom hos katt. En viktig del i en ultraljudsundersökning är att mäta hjärtats dimensioner. De normalvärden för hjärtmått som idag används för katt är dock baserade på gamla studier där man inte tagit hänsyn till kattens storlek.

 • Husdjur och vilt
 • Veterinärmedicin
 • Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
 • Institutionen för kliniska vetenskaper
11 januari 2017

Andningsfrekvens för övervakning av hjärtsvikt

Hjärtsvikt innebär att hjärtat av någon anledning är försvagat och inte kan pumpa blod i tillräcklig omfattning. Vid kongestiv hjärtsvikt stasas blod bakåt i pumpsystemet, vilket leder till vätskeansamling i till exempel lungor eller buk. Vätskeansamling i lungorna hos hundar och katter ökar andningsfrekvensen vid vila och sömn.

 • Husdjur och vilt
 • Djuromvårdnad
 • Veterinärmedicin
 • Institutionen för kliniska vetenskaper
27 juni 2016

Avelsprogram mot hjärtklaffsjukdom hos hund

Cavalier king charles spaniel är en hundras som drabbas av hjärtklaffsjukdom, vilket leder till otäta klaffar och blåsljud. Tidigare studier har visat att debutåldern för sjukdomen har en stark genetisk bakgrund.

 • Husdjur och vilt
 • Genetik och förädling
 • Husdjursvetenskap
 • Veterinärmedicin
 • Institutionen för kliniska vetenskaper
27 juni 2016

Rasvariation i blodmarkörer hos friska hundar

Hundens ras påverkar inte bara dess utseende och egenskaper. Forskare vid SLU har tidigare visat att koncentrationen av blodmarkörer som kan användas vid utvärdering av hjärtsjukdom skiljer sig mellan hundraser.

 • Husdjur och vilt
 • Biokemi och molekylärbiologi
 • Veterinärmedicin
 • Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
 • Institutionen för kliniska vetenskaper
08 juni 2016

Symtomfria hjärtmuskelsjuka katter har normal hjärtrytm

Hjärtmuskelsjukdomen hypertrofisk kardiomyopati (HCM) är en vanlig orsak till sjukdom och död hos svenska katter. Vid HCM förtjockas vänster kammare i varierande grad. Det finns mycket lite publicerat om 24-timmars-EKG (s.k. Holter-registrering) hos katter med HCM. Möjligheten att upptäcka rytmrubbningar ökar betydligt vid en Holterundersökning jämfört med ett standard-EKG som utförs under endast några minuter.

 • Husdjur och vilt
 • Djuromvårdnad
 • Veterinärmedicin
 • Institutionen för kliniska vetenskaper
15 december 2015

Antal hjärtslag för lungtransit diagnostisk hjälp vid hjärtsjukdom hos katt

Det antal hjärtslag som behövs för att transportera en röd blodkropp från höger kammare via lungorna till vänster förmak, en så kallad lungtransit, anses vara ett övergripande mått på hjärtats pumpförmåga och är oberoende av fysisk aktivitet och hjärtfrekvens.

 • Husdjur och vilt
 • Veterinärmedicin
 • Institutionen för kliniska vetenskaper
24 juni 2015

Samband påvisat mellan serotonin och utveckling av hjärtsjukdom hos hund

Serotonin har många biologiska funktioner i kroppen, varav den mest välkända är att fungera som en kemisk signalsubstans mellan nervceller i hjärnan. Serotonin produceras först och främst av celler i tarmväggen, och huvuddelen av serotonin som frisätts ut i blodet lagras sedan i blodplättarna.

 • Husdjur och vilt
 • Veterinärmedicin
 • Institutionen för kliniska vetenskaper
 • SLU Future One Health
10 december 2013
Loading…